ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην πόλη του Κιλκίς

Εκτός από τους ειδικούς αγωγούς που θα εγκατασταθούν σε δρόμους της περιοχής το έργο περιλαμβάνει απόξεση της ασφάλτου σε όλο το πλάτος των οδών επέμβασης και πλήρη ανακατασκευή τους με άσφαλτο

 04/07/2020 12:10

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην πόλη του Κιλκίς

Την σφραγίδα στην αντιπλημμυρική προστασία του πολεοδομικού συγκροτήματος του Κιλκίς με μια ουσιαστική παρέμβαση που θα βελτιώσει το σύστημα απορροής των βρόχινων νερών μειώνοντας συγχρόνως τα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων, βάζει η ΔΕΥΑΚ. 

Συγκεκριμένα, υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ και Δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη και εκπροσώπου της μειοδότριας εταιρίας ‘’Παντεχνική Έργων Α.Ε.’’ με αντικείμενο έργου την κατασκευή αγωγών ομβρίων αντιπλημμυρικής προστασίας. Ως προς τη σκοπιμότητά του το έργο βελτιώνει σημαντικά το δίκτυο αντιπλημμυρικής προστασίας στο σύνολο του πολεοδομικού ιστού της πόλης του Κιλκίς από πλημμυρικά φαινόμενα που σήμερα δεν υποστηρίζονται από τους αγωγούς αντιπλημμυρικής προστασίας είτε γιατί παλαιοί αγωγοί με την κατασκευή των έργων αποχέτευσης από το Ταμείο Συνοχής κατά το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης καταργήθηκαν, αφού το σύστημα από παντοροϊκό έγινε χωριστικό, είτε γιατί οι αγωγοί αυτοί δεν είχαν τα ορθά υδραυλικά χαρακτηριστικά. Εκτός από τους ειδικούς αγωγούς που θα εγκατασταθούν σε δρόμους του Κιλκίς το έργο περιλαμβάνει απόξεση της ασφάλτου σε όλο το πλάτος των οδών επέμβασης και πλήρη ανακατασκευή τους με άσφαλτο.

Το έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων αντιπλημμυρικής προστασίας είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ με προϋπολογισμό 2.026.220,78ευρώ. Το ποσοστό έκπτωσης είναι 53,36% με χρόνο περαίωσης τους δώδεκα μήνες.

Όλες οι εργασίες καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πληρούν τις υπάρχουσες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη μελέτη και καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο κατασκευής του έργου. Θα τηρηθούν επίσης όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Την σφραγίδα στην αντιπλημμυρική προστασία του πολεοδομικού συγκροτήματος του Κιλκίς με μια ουσιαστική παρέμβαση που θα βελτιώσει το σύστημα απορροής των βρόχινων νερών μειώνοντας συγχρόνως τα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων, βάζει η ΔΕΥΑΚ. 

Συγκεκριμένα, υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ και Δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη και εκπροσώπου της μειοδότριας εταιρίας ‘’Παντεχνική Έργων Α.Ε.’’ με αντικείμενο έργου την κατασκευή αγωγών ομβρίων αντιπλημμυρικής προστασίας. Ως προς τη σκοπιμότητά του το έργο βελτιώνει σημαντικά το δίκτυο αντιπλημμυρικής προστασίας στο σύνολο του πολεοδομικού ιστού της πόλης του Κιλκίς από πλημμυρικά φαινόμενα που σήμερα δεν υποστηρίζονται από τους αγωγούς αντιπλημμυρικής προστασίας είτε γιατί παλαιοί αγωγοί με την κατασκευή των έργων αποχέτευσης από το Ταμείο Συνοχής κατά το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης καταργήθηκαν, αφού το σύστημα από παντοροϊκό έγινε χωριστικό, είτε γιατί οι αγωγοί αυτοί δεν είχαν τα ορθά υδραυλικά χαρακτηριστικά. Εκτός από τους ειδικούς αγωγούς που θα εγκατασταθούν σε δρόμους του Κιλκίς το έργο περιλαμβάνει απόξεση της ασφάλτου σε όλο το πλάτος των οδών επέμβασης και πλήρη ανακατασκευή τους με άσφαλτο.

Το έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων αντιπλημμυρικής προστασίας είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ με προϋπολογισμό 2.026.220,78ευρώ. Το ποσοστό έκπτωσης είναι 53,36% με χρόνο περαίωσης τους δώδεκα μήνες.

Όλες οι εργασίες καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πληρούν τις υπάρχουσες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη μελέτη και καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο κατασκευής του έργου. Θα τηρηθούν επίσης όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία