ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχειρηματικότητα και καταπολέμηση ανεργίας οι στόχοι της ΠΚΜ

Που θα δοθεί έμφαση στο περιφερειακό πρόγραμμα που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του επικείμενου νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

 17/06/2019 11:00

Επιχειρηματικότητα  και καταπολέμηση ανεργίας οι στόχοι της ΠΚΜ
"Ο πρώτος και κορυφαίος στόχος μας είναι η δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, η καταπολέμηση της ανεργίας και η αναχαίτιση της μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό", είπε ο κ . Τζιτζικώστας.

Της Βασιλικής Σοφιανού

Έμφαση στην επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση της ανεργίας προγραμματίζει να δώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο περιφερειακό πρόγραμμα που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του επικείμενου νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2018 ξεκίνησε η προετοιμασία για τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου. Έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες που στη διάρκεια του καλοκαιριού θα κάνουν την αναγκαία προετοιμασία, ώστε από τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, ανά νομό, για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες, πάνω στην ίδια λογική του ΕΣΠΑ 2014-2020, που φαίνεται ξεκάθαρα ότι απέδωσε, καθώς η ΠΚΜ είναι επί πέντε χρόνια η πρώτη περιφέρεια της χώρας σε απορρόφηση κονδυλίων. «Στην Κεντρική Μακεδονία ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός όλων των αναπτυξιακών δράσεων γίνεται πάντα με τη συνεργασία και συμμετοχή όλων των φορέων» επισημαίνει στη «ΜτΚ» ο προσφάτως επανεκλεγείς περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας και συμπληρώνει ότι «Έτσι λειτουργούμε όλα αυτά τα χρόνια, κατακτώντας την πρώτη θέση στην Ελλάδα, εδώ και πέντε χρόνια στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων και την υλοποίηση έργων, έτσι ακριβώς θα λειτουργήσουμε και στο σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου, του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, αξιοποιώντας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ευρώ».

Οι πυλώνες του νέου ΕΣΠΑ

Οι πυλώνες του νέου ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον αρχικό-πρόδρομο σχεδιασμό της περιφερειακής αρχής θα είναι:

-Επιχειρηματικότητα - καταπολέμηση ανεργίας

-Προστασία περιβάλλοντος και βελτίωση υποδομών (αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κ.ο.κ.)

-Πολιτισμός και Τουρισμός

-Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη

-Εκπαίδευση

-Πρωτογενής τομέας (πρόσθετοι πόροι για την Κεντρική Μακεδονία, μέσω των προγραμμάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης - Η Περιφερειακή αρχή θα έχει άποψη για τι θα γίνει στον πρωτογενή τομέα στην περιοχή, καθώς η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας σε πρωτογενή παραγωγή).

«Ο τομέας της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας είναι ο πιο κρίσιμος τομέας και πρώτη προτεραιότητα της Περιφέρειας, επειδή ο πρώτος και κορυφαίος στόχος μας είναι η δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, η καταπολέμηση της ανεργίας και η αναχαίτιση της μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό», υπογραμμίζει ο κ. Τζιτζικώστας.

Νέες δράσεις 39 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις στο β’ εξάμηνο του 2019

Στην ίδια κατεύθυνση, στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΠΚΜ προγραμματίζει την προκήρυξη εντός του 2019 προσκλήσεων νέων δράσεων σε τρεις άξονες ενίσχυσης επιχειρήσεων:

1. Θα προκηρυχθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2019 οι δράσεις «Κουπόνια Καινοτομίας» με 5 εκατ. ευρώ και τα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης» με 6 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνει σχετικά ο κ.Τζιτζικώστας «είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε και διασφαλίσαμε πόρους για να προκηρύξουμε μια δράση με 100% επιδότηση σε επιχειρήσεις όλων σχεδόν των κατηγοριών. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις από 5.000 έως 15.000 ευρώ, για να αναβαθμίσουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους και να παρέχουν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. Η πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,1 εκατ. ευρώ, είναι ανοιχτή μέχρι τις 5 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου οι ωφελούμενες επιχειρήσεις να μπορέσουν μέσα στο 2019 να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια».

2. Θα προκηρυχθεί η δράση που αφορά την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων από επιχειρήσεις πληροφορικής, με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

3. Προετοιμάζεται μια μεγάλη δράση για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων με 100% επιδότηση και συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και μία στοχευμένη δράση για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών, η οποία θα αφορά την ενίσχυση των εμπόρων και των παραγωγών λαϊκών αγορών με 5 εκατ. ευρώ, επίσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της, εξάλλου, για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προβεί στις παρακάτω αναφερόμενες δράσεις και προγράμματα:

1. Ενέταξε 152 πράξεις ύψους 23,9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

2. Δημοσίευσε τέσσερις προσκλήσεις ύψους 91 εκατ. ευρώ που αφορούν:

-Ίδρυση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού (πρόσκληση ανοιχτή μέχρι το τέλος Αυγούστου).

-Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών (πρόσκληση που κλείνει στις 15 Ιουλίου).

-Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, των λεγόμενων «Clusters» για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα (πρόσκληση που είναι στη φάση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν).

-Κουπόνια τεχνολογίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3. Χρηματοδότησε την ενίσχυση των Δημόσιων Ερευνητικών Υποδομών με 12,6 εκατ. ευρώ.

4. Προχώρησε στη δημιουργία του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μιας δομής η οποία συστήνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και έχει ως στόχο να αποτελέσει το μοχλό υποστήριξης την πραγματικής οικονομίας και την έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο.

Αντίστοιχα, για την πορεία των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν εκδοθεί 105 προσκλήσεις συνολικού ύψους 874,6 εκατ. ευρώ και εντάχθηκαν 500 έργα συνολικού προϋπολογισμού 757,3 εκατ. ευρώ.
Οι ενταγμένες πράξεις αφορούν:
1. Ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στην Κεντρική Μακεδονία.
2. Βελτίωση και επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορών και ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης.
3. Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο.
4. Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας με 39 εκατ. ευρώ.
5. Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης με 56,2 εκατ. ευρώ.
6. Προστασία, αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Περιφέρειας με 21 εκατ. ευρώ.
7. Αντιμετώπιση των πυρκαγιών με το έργο «Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».
8. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες, με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όπου εντάχθηκαν έργα ύψους 36,8 εκατ. ευρώ.
9. Διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού και τον έλεγχο απωλειών, όπου έχουν ενταχθεί έργα ύψους 11,4 εκατ. ευρώ.

Δραγασάκης: Οι προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλαν στους αρμόδιους φορείς υλοποίησης ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, και ο υφυπουργός Οικονομίας, Ευστάθιος Γιαννακίδης, πριν την προκήρυξη των εκλογών, από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στους τομείς της έξυπνης τεχνολογίας, των καθαρών μορφών ενέργειας, των δικτύων (οδικών και ψηφιακών) και πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της κοινωνικής εμβάθυνσης και καταπολέμησης της φτώχειας.

Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει για τη χώρα μας 19,2 δισ. ευρώ (σε τιμές 2018) για το 2021-2027, έναντι 17,8 δισ. ευρώ (τιμές 2018) για το 2014-2020, δηλαδή αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ. ευρώ (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο.

Οι πέντε Στόχοι Πολιτικής που θα χρηματοδοτηθούν είναι:

Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

Α. Η ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

Β. Η εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης.

Γ. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Δ. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.


Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

Α. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Β. Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Γ. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο.

Δ. Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές.

Ε. Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού.

ΣΤ. Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.

Ζ. Ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης.


Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

Α. Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Β. Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ.

Γ. Ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα.

Δ. Προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.

Στόχος Πολιτικής 4: Πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στην ενότητα αυτή (με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

* Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

* Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών.

* Ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων στέγαση και κοινωνικές υπηρεσίες.

* Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών.

* Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

* Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας.

* Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση.

* Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

* Προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων.

* Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακές δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

* Προώθηση της ενεργής ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργής συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας.

* Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

* Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, βελτίωση της προσβασιμότητας, αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης.

* Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

* Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους.

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται δράσεις όπως η ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 15-16 Ιουνίου 2019

Της Βασιλικής Σοφιανού

Έμφαση στην επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση της ανεργίας προγραμματίζει να δώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο περιφερειακό πρόγραμμα που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του επικείμενου νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2018 ξεκίνησε η προετοιμασία για τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου. Έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες που στη διάρκεια του καλοκαιριού θα κάνουν την αναγκαία προετοιμασία, ώστε από τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, ανά νομό, για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες, πάνω στην ίδια λογική του ΕΣΠΑ 2014-2020, που φαίνεται ξεκάθαρα ότι απέδωσε, καθώς η ΠΚΜ είναι επί πέντε χρόνια η πρώτη περιφέρεια της χώρας σε απορρόφηση κονδυλίων. «Στην Κεντρική Μακεδονία ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός όλων των αναπτυξιακών δράσεων γίνεται πάντα με τη συνεργασία και συμμετοχή όλων των φορέων» επισημαίνει στη «ΜτΚ» ο προσφάτως επανεκλεγείς περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας και συμπληρώνει ότι «Έτσι λειτουργούμε όλα αυτά τα χρόνια, κατακτώντας την πρώτη θέση στην Ελλάδα, εδώ και πέντε χρόνια στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων και την υλοποίηση έργων, έτσι ακριβώς θα λειτουργήσουμε και στο σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου, του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, αξιοποιώντας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ευρώ».

Οι πυλώνες του νέου ΕΣΠΑ

Οι πυλώνες του νέου ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον αρχικό-πρόδρομο σχεδιασμό της περιφερειακής αρχής θα είναι:

-Επιχειρηματικότητα - καταπολέμηση ανεργίας

-Προστασία περιβάλλοντος και βελτίωση υποδομών (αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κ.ο.κ.)

-Πολιτισμός και Τουρισμός

-Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη

-Εκπαίδευση

-Πρωτογενής τομέας (πρόσθετοι πόροι για την Κεντρική Μακεδονία, μέσω των προγραμμάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης - Η Περιφερειακή αρχή θα έχει άποψη για τι θα γίνει στον πρωτογενή τομέα στην περιοχή, καθώς η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας σε πρωτογενή παραγωγή).

«Ο τομέας της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας είναι ο πιο κρίσιμος τομέας και πρώτη προτεραιότητα της Περιφέρειας, επειδή ο πρώτος και κορυφαίος στόχος μας είναι η δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, η καταπολέμηση της ανεργίας και η αναχαίτιση της μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό», υπογραμμίζει ο κ. Τζιτζικώστας.

Νέες δράσεις 39 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις στο β’ εξάμηνο του 2019

Στην ίδια κατεύθυνση, στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΠΚΜ προγραμματίζει την προκήρυξη εντός του 2019 προσκλήσεων νέων δράσεων σε τρεις άξονες ενίσχυσης επιχειρήσεων:

1. Θα προκηρυχθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2019 οι δράσεις «Κουπόνια Καινοτομίας» με 5 εκατ. ευρώ και τα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης» με 6 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνει σχετικά ο κ.Τζιτζικώστας «είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε και διασφαλίσαμε πόρους για να προκηρύξουμε μια δράση με 100% επιδότηση σε επιχειρήσεις όλων σχεδόν των κατηγοριών. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις από 5.000 έως 15.000 ευρώ, για να αναβαθμίσουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους και να παρέχουν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. Η πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,1 εκατ. ευρώ, είναι ανοιχτή μέχρι τις 5 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου οι ωφελούμενες επιχειρήσεις να μπορέσουν μέσα στο 2019 να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια».

2. Θα προκηρυχθεί η δράση που αφορά την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων από επιχειρήσεις πληροφορικής, με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

3. Προετοιμάζεται μια μεγάλη δράση για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων με 100% επιδότηση και συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και μία στοχευμένη δράση για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών, η οποία θα αφορά την ενίσχυση των εμπόρων και των παραγωγών λαϊκών αγορών με 5 εκατ. ευρώ, επίσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της, εξάλλου, για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προβεί στις παρακάτω αναφερόμενες δράσεις και προγράμματα:

1. Ενέταξε 152 πράξεις ύψους 23,9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

2. Δημοσίευσε τέσσερις προσκλήσεις ύψους 91 εκατ. ευρώ που αφορούν:

-Ίδρυση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού (πρόσκληση ανοιχτή μέχρι το τέλος Αυγούστου).

-Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών (πρόσκληση που κλείνει στις 15 Ιουλίου).

-Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, των λεγόμενων «Clusters» για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα (πρόσκληση που είναι στη φάση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν).

-Κουπόνια τεχνολογίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3. Χρηματοδότησε την ενίσχυση των Δημόσιων Ερευνητικών Υποδομών με 12,6 εκατ. ευρώ.

4. Προχώρησε στη δημιουργία του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μιας δομής η οποία συστήνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και έχει ως στόχο να αποτελέσει το μοχλό υποστήριξης την πραγματικής οικονομίας και την έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο.

Αντίστοιχα, για την πορεία των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν εκδοθεί 105 προσκλήσεις συνολικού ύψους 874,6 εκατ. ευρώ και εντάχθηκαν 500 έργα συνολικού προϋπολογισμού 757,3 εκατ. ευρώ.
Οι ενταγμένες πράξεις αφορούν:
1. Ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στην Κεντρική Μακεδονία.
2. Βελτίωση και επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορών και ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης.
3. Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο.
4. Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας με 39 εκατ. ευρώ.
5. Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης με 56,2 εκατ. ευρώ.
6. Προστασία, αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Περιφέρειας με 21 εκατ. ευρώ.
7. Αντιμετώπιση των πυρκαγιών με το έργο «Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».
8. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες, με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όπου εντάχθηκαν έργα ύψους 36,8 εκατ. ευρώ.
9. Διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού και τον έλεγχο απωλειών, όπου έχουν ενταχθεί έργα ύψους 11,4 εκατ. ευρώ.

Δραγασάκης: Οι προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλαν στους αρμόδιους φορείς υλοποίησης ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, και ο υφυπουργός Οικονομίας, Ευστάθιος Γιαννακίδης, πριν την προκήρυξη των εκλογών, από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στους τομείς της έξυπνης τεχνολογίας, των καθαρών μορφών ενέργειας, των δικτύων (οδικών και ψηφιακών) και πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της κοινωνικής εμβάθυνσης και καταπολέμησης της φτώχειας.

Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει για τη χώρα μας 19,2 δισ. ευρώ (σε τιμές 2018) για το 2021-2027, έναντι 17,8 δισ. ευρώ (τιμές 2018) για το 2014-2020, δηλαδή αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ. ευρώ (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο.

Οι πέντε Στόχοι Πολιτικής που θα χρηματοδοτηθούν είναι:

Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

Α. Η ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

Β. Η εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης.

Γ. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Δ. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.


Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

Α. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Β. Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Γ. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο.

Δ. Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές.

Ε. Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού.

ΣΤ. Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.

Ζ. Ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης.


Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

Α. Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Β. Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ.

Γ. Ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα.

Δ. Προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.

Στόχος Πολιτικής 4: Πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στην ενότητα αυτή (με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

* Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

* Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών.

* Ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων στέγαση και κοινωνικές υπηρεσίες.

* Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών.

* Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

* Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας.

* Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση.

* Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

* Προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων.

* Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακές δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

* Προώθηση της ενεργής ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργής συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας.

* Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

* Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, βελτίωση της προσβασιμότητας, αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης.

* Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

* Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους.

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται δράσεις όπως η ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 15-16 Ιουνίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία