ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ εντός διετίας φέρνει η επαναλειτουργία της Hellenic Steel

Αναμένεται να δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας

 12/11/2019 13:55

Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ εντός διετίας φέρνει η επαναλειτουργία της Hellenic Steel

Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ φέρνει η επαναλειτουργία της Hellenic Steel, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μετά τη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού της στο νέο ιδιοκτήτη, την αμερικανική Jordan International Co. Η συμφωνία υπογράφηκε χθες. Μετά και την επίσημη μεταβίβαση, προχωρά η άμεση επανεκκίνηση του εργοστασίου, με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Εκτός των εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας θα αναδημιουργηθεί η βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα στη χειμάζουσα βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υλοποίηση της επένδυσης αυτής επενδύονται άμεσα και εντός της επόμενης διετίας συνολικά κεφάλαια της τάξης των 100 εκατ. δολαρίων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο 2014 η Hellenic Steel Co είχε τεθεί σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, λόγω προβλημάτων της μητρικής εταιρείας ILVA Commerciale S.p.a. με έδρα την Ιταλία.

Μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο 2018, ως προτιμητέος νέος επενδυτής αναδείχθηκε η αμερικανική Jordan International Co (Jordan) των αδελφών Nathan και Daniel Milikowsky, που συνεργάζονται με τη ναυτιλιακή εταιρεία Μoti S.A. των οικογενειών Κωνσταντινίδη - Μουνδρέα.

Οι νέοι επενδυτές διαθέτουν τεράστια εμπειρία στον χάλυβα αλλά και στις διεθνείς μεταφορές με πλοία, που αποτελούν πλέον σοβαρό παράγοντα του τελικού κόστους. Μάλιστα από τις αρχές της δεκαετίες του 1970 έως και το 1997 που η ιταλική ILVA εξαγόρασε τη Hellenic Steel Co, η Jordan ήταν ο μεγαλύτερος πελάτης της, αγοράζοντας τουλάχιστον 120.000 τόνους ετησίως. Ορισμένες μάλιστα χρονιές η διακίνηση χάλυβα μεταξύ των δύο εταιρειών ξεπέρασε τις 200.000 τόνους.

Οι εκκαθαριστές της, κ.κ. Νίκος Μαράντος και Δημήτρης Αντωνίου, ανέλαβαν χρέη εκκαθάρισης από τις αρχές του 2017 και με τη συνδρομή της Deloitte Business Solutions, προχώρησαν σε διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητικού της (Βιομηχανοστάσιο, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.λπ.) καθώς και μέρους των υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου του 106δ του N.3588/2007.

Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ φέρνει η επαναλειτουργία της Hellenic Steel, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μετά τη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού της στο νέο ιδιοκτήτη, την αμερικανική Jordan International Co. Η συμφωνία υπογράφηκε χθες. Μετά και την επίσημη μεταβίβαση, προχωρά η άμεση επανεκκίνηση του εργοστασίου, με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Εκτός των εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας θα αναδημιουργηθεί η βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα στη χειμάζουσα βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υλοποίηση της επένδυσης αυτής επενδύονται άμεσα και εντός της επόμενης διετίας συνολικά κεφάλαια της τάξης των 100 εκατ. δολαρίων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο 2014 η Hellenic Steel Co είχε τεθεί σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, λόγω προβλημάτων της μητρικής εταιρείας ILVA Commerciale S.p.a. με έδρα την Ιταλία.

Μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο 2018, ως προτιμητέος νέος επενδυτής αναδείχθηκε η αμερικανική Jordan International Co (Jordan) των αδελφών Nathan και Daniel Milikowsky, που συνεργάζονται με τη ναυτιλιακή εταιρεία Μoti S.A. των οικογενειών Κωνσταντινίδη - Μουνδρέα.

Οι νέοι επενδυτές διαθέτουν τεράστια εμπειρία στον χάλυβα αλλά και στις διεθνείς μεταφορές με πλοία, που αποτελούν πλέον σοβαρό παράγοντα του τελικού κόστους. Μάλιστα από τις αρχές της δεκαετίες του 1970 έως και το 1997 που η ιταλική ILVA εξαγόρασε τη Hellenic Steel Co, η Jordan ήταν ο μεγαλύτερος πελάτης της, αγοράζοντας τουλάχιστον 120.000 τόνους ετησίως. Ορισμένες μάλιστα χρονιές η διακίνηση χάλυβα μεταξύ των δύο εταιρειών ξεπέρασε τις 200.000 τόνους.

Οι εκκαθαριστές της, κ.κ. Νίκος Μαράντος και Δημήτρης Αντωνίου, ανέλαβαν χρέη εκκαθάρισης από τις αρχές του 2017 και με τη συνδρομή της Deloitte Business Solutions, προχώρησαν σε διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητικού της (Βιομηχανοστάσιο, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.λπ.) καθώς και μέρους των υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου του 106δ του N.3588/2007.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία