ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους από το Ωνάσειο στην Ιταλία

Πάσχει από σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα

 24/01/2023 17:24

Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους από το Ωνάσειο στην Ιταλία

Στο μεταμοσχευτικό κέντρο της Μπολόνιας της Ιταλίας μεταφέρθηκε χθες με επείγουσα επιχείρηση αεροδιακομιδής, ένα βρέφος 18 μηνών, το οποίο νοσηλευόταν στο Ωνάσειο, με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα.

Στο συγκεκριμένο κέντρο, όπου θα περιμένει να βρεθεί συμβατό καρδιακό μόσχευμα, έχουν ήδη μεταμοσχευτεί επιτυχώς μικροί ασθενείς από την Ελλάδα, βάσει διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας σε θέματα μεταμοσχεύσεων.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, "οι μικροί ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης καρδιάς, πνευμόνων ή ήπατος στην Ελλάδα, εξυπηρετούνται άμεσα και με άριστα αποτελέσματα από μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας, τα οποία λόγω πολλαπλάσιου πληθυσμού, συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό παιδιατρικών μοσχευμάτων. Στην ουσία, μέσω της συμφωνίας αυτής, δημιουργείται ένα κοινό μητρώο αναμονής για Ιταλούς και Έλληνες παιδιατρικούς ασθενείς και για το λόγο αυτό παιδιατρικά μοσχεύματα από δότες της Ελλάδας, προσφέρονται και μεταμοσχεύονται στην Ιταλία".


Στο μεταμοσχευτικό κέντρο της Μπολόνιας της Ιταλίας μεταφέρθηκε χθες με επείγουσα επιχείρηση αεροδιακομιδής, ένα βρέφος 18 μηνών, το οποίο νοσηλευόταν στο Ωνάσειο, με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα.

Στο συγκεκριμένο κέντρο, όπου θα περιμένει να βρεθεί συμβατό καρδιακό μόσχευμα, έχουν ήδη μεταμοσχευτεί επιτυχώς μικροί ασθενείς από την Ελλάδα, βάσει διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας σε θέματα μεταμοσχεύσεων.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, "οι μικροί ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης καρδιάς, πνευμόνων ή ήπατος στην Ελλάδα, εξυπηρετούνται άμεσα και με άριστα αποτελέσματα από μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας, τα οποία λόγω πολλαπλάσιου πληθυσμού, συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό παιδιατρικών μοσχευμάτων. Στην ουσία, μέσω της συμφωνίας αυτής, δημιουργείται ένα κοινό μητρώο αναμονής για Ιταλούς και Έλληνες παιδιατρικούς ασθενείς και για το λόγο αυτό παιδιατρικά μοσχεύματα από δότες της Ελλάδας, προσφέρονται και μεταμοσχεύονται στην Ιταλία".


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία