ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κ. Μακεδονία

Μέσω του αναπτυξιακού νόμου - Άνοιξε ο γ' κύκλος υποβολής αιτήσεων - Ρεπορτάζ της "ΜτΚ"

 02/01/2019 09:00

Έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κ. Μακεδονία

Σοφία Χριστοφορίδου

Περισσότερα από 250 επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν προς ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο, από το 2016 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή. Ήδη δρομολογήθηκαν 78 επενδύσεις με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 84 εκατ. ευρώ (α’ κύκλος), εκκρεμεί η αξιολόγηση άλλων 129 σχεδίων (β’ κύκλος), ενώ ήδη τρέχουν οι προθεσμίες για τον γ’ κύκλο

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για επιχειρήσεις -υφιστάμενες ή νέες- με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με αντικείμενο τη μεταποίηση, ενώ στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες υπάρχει διασπορά μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα και, όπως είναι αναμενόμενο, στη Χαλκιδική οι περισσότερες προτάσεις είναι στον τομέα του τουρισμού. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει προκηρύξεις δύο φορές (ή έχουν ανοίξει δύο κύκλοι, όπως συνηθίζεται να λέγεται) για τρία καθεστώτα ενισχύσεων: α) γενική επιχειρηματικότητα, β) νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γ) μηχανολογικός εξοπλισμός.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στον α’ κύκλο έχουν ήδη αξιολογηθεί και όσες εγκρίθηκαν προχώρησαν στο στάδιο της υλοποίησης, ενώ αυτές του β’ κύκλου είναι στη φάση της αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά στις αρχές του 2019. Η επενδυτική εικόνα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο, είναι η εξής:

α) «Γενική επιχειρηματικότητα»

Στον α’ κύκλο (Οκτώβριος 2016 - Φεβρουάριος 2017) υποβλήθηκαν 64 ολοκληρωμένοι φάκελοι επενδυτικών προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 71,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τελικά εντάχθηκαν 43 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 53,9 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις έλαβαν ενισχύσεις ύψους 21,9 εκατ. ευρώ (12,1 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και 9,8 εκατ. ευρώ με απευθείας επιχορήγηση), που αντιστοιχούν στο 40% του προϋπολογισμού τους.

Στο β’ κύκλο (Δεκέμβριος 2017 - Μάιος 2018) υποβλήθηκαν 68 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 76,6 εκατ. ευρώ με αιτούμενη ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης και φορολογικής απαλλαγής 31,3 εκατ. ευρώ. Εκκρεμεί η τελική αξιολόγηση από τις αρμόδιες επιτροπές και τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά μέσα στο α’ εξάμηνο του 2019.

β) «Νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Στον α’ κύκλο υποβλήθηκαν 33 ολοκληρωμένοι φάκελοι επενδυτικών προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 26,1 εκατ. ευρώ. Τελικά εντάχθηκαν 15 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 15,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 45,5% είναι το ποσό της ενίσχυσης (7,1 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση και 100.00 ως φορολογική απαλλαγή).

Στον β’ κύκλο (Απρίλιος 2018 - Οκτώβριος 2018) υποβλήθηκαν για υπαγωγή στο καθεστώς 48 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 36,5 εκατ. ευρώ, με αιτούμενη ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 17,7 εκατ. ευρώ.

Οι φάκελοι είναι στο στάδιο της αξιολόγησης.

γ) Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Στον α’ κύκλο (Οκτώβριος 2016 - Ιούλιος 2017) υποβλήθηκαν 31 ολοκληρωμένοι φάκελοι και εκδόθηκαν 20 αποφάσεις υπαγωγής για επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 23,5 εκατ. ευρώ, με ποσό ενίσχυσης (με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής) 11,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 49,7%. Τα εγκεκριμένα ποσά για το σύνολο των προτάσεων ενδεχομένως να αυξηθούν, αφού δεν έχει λήξει η αξιολόγηση του συνόλου των προτάσεων.

Στη δεύτερη προκήρυξη, που έληξε στις 15 Δεκεμβρίου, υποβλήθηκαν 13 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ, με αιτούμενη ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής 5,69 εκατ. ευρώ (δηλαδή σε ποσοστό 47,4%).

Τρεις μήνες προθεσμία για νέα επενδυτικά σχέδια

Από την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 άνοιξε ο τρίτος κύκλος υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο και συγκεκριμένα του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική επιχειρηματικότητα».

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος, για όλη την Ελλάδα, ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατ. ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή της επιχορήγησης και τα 210 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική επιχειρηματικότητα» θα λήξει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής:

α. επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και 3.000.000 ευρώ, που υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε περιφέρειας, υποβάλλονται στις αρμόδιες διευθύνσεις των περιφερειών της χώρας.

β. επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω των 3.000.000 ευρώ, που υλοποιούνται στις περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Μακεδονίας και Θράκης),

γ. στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης είναι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις 500.000 ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς 250.000 ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις 150.000 ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000 ευρώ,

ε. για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις 50.000 ευρώ.

Εξάλλου, τον Ιανουάριο αναμένεται να ανοίξει ο νέος κύκλος υποβολής επενδυτικών σχεδίων για επιδότηση αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού μέσω αναπτυξιακού νόμου.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 30 Δεκεμβρίου 2018

Περισσότερα από 250 επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν προς ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο, από το 2016 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή. Ήδη δρομολογήθηκαν 78 επενδύσεις με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 84 εκατ. ευρώ (α’ κύκλος), εκκρεμεί η αξιολόγηση άλλων 129 σχεδίων (β’ κύκλος), ενώ ήδη τρέχουν οι προθεσμίες για τον γ’ κύκλο

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για επιχειρήσεις -υφιστάμενες ή νέες- με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με αντικείμενο τη μεταποίηση, ενώ στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες υπάρχει διασπορά μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα και, όπως είναι αναμενόμενο, στη Χαλκιδική οι περισσότερες προτάσεις είναι στον τομέα του τουρισμού. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει προκηρύξεις δύο φορές (ή έχουν ανοίξει δύο κύκλοι, όπως συνηθίζεται να λέγεται) για τρία καθεστώτα ενισχύσεων: α) γενική επιχειρηματικότητα, β) νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γ) μηχανολογικός εξοπλισμός.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στον α’ κύκλο έχουν ήδη αξιολογηθεί και όσες εγκρίθηκαν προχώρησαν στο στάδιο της υλοποίησης, ενώ αυτές του β’ κύκλου είναι στη φάση της αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά στις αρχές του 2019. Η επενδυτική εικόνα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο, είναι η εξής:

α) «Γενική επιχειρηματικότητα»

Στον α’ κύκλο (Οκτώβριος 2016 - Φεβρουάριος 2017) υποβλήθηκαν 64 ολοκληρωμένοι φάκελοι επενδυτικών προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 71,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τελικά εντάχθηκαν 43 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 53,9 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις έλαβαν ενισχύσεις ύψους 21,9 εκατ. ευρώ (12,1 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και 9,8 εκατ. ευρώ με απευθείας επιχορήγηση), που αντιστοιχούν στο 40% του προϋπολογισμού τους.

Στο β’ κύκλο (Δεκέμβριος 2017 - Μάιος 2018) υποβλήθηκαν 68 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 76,6 εκατ. ευρώ με αιτούμενη ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης και φορολογικής απαλλαγής 31,3 εκατ. ευρώ. Εκκρεμεί η τελική αξιολόγηση από τις αρμόδιες επιτροπές και τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά μέσα στο α’ εξάμηνο του 2019.

β) «Νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Στον α’ κύκλο υποβλήθηκαν 33 ολοκληρωμένοι φάκελοι επενδυτικών προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 26,1 εκατ. ευρώ. Τελικά εντάχθηκαν 15 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 15,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 45,5% είναι το ποσό της ενίσχυσης (7,1 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση και 100.00 ως φορολογική απαλλαγή).

Στον β’ κύκλο (Απρίλιος 2018 - Οκτώβριος 2018) υποβλήθηκαν για υπαγωγή στο καθεστώς 48 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 36,5 εκατ. ευρώ, με αιτούμενη ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 17,7 εκατ. ευρώ.

Οι φάκελοι είναι στο στάδιο της αξιολόγησης.

γ) Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Στον α’ κύκλο (Οκτώβριος 2016 - Ιούλιος 2017) υποβλήθηκαν 31 ολοκληρωμένοι φάκελοι και εκδόθηκαν 20 αποφάσεις υπαγωγής για επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 23,5 εκατ. ευρώ, με ποσό ενίσχυσης (με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής) 11,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 49,7%. Τα εγκεκριμένα ποσά για το σύνολο των προτάσεων ενδεχομένως να αυξηθούν, αφού δεν έχει λήξει η αξιολόγηση του συνόλου των προτάσεων.

Στη δεύτερη προκήρυξη, που έληξε στις 15 Δεκεμβρίου, υποβλήθηκαν 13 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ, με αιτούμενη ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής 5,69 εκατ. ευρώ (δηλαδή σε ποσοστό 47,4%).

Τρεις μήνες προθεσμία για νέα επενδυτικά σχέδια

Από την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 άνοιξε ο τρίτος κύκλος υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο και συγκεκριμένα του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική επιχειρηματικότητα».

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος, για όλη την Ελλάδα, ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατ. ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή της επιχορήγησης και τα 210 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική επιχειρηματικότητα» θα λήξει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής:

α. επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και 3.000.000 ευρώ, που υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε περιφέρειας, υποβάλλονται στις αρμόδιες διευθύνσεις των περιφερειών της χώρας.

β. επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω των 3.000.000 ευρώ, που υλοποιούνται στις περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Μακεδονίας και Θράκης),

γ. στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης είναι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις 500.000 ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς 250.000 ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις 150.000 ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000 ευρώ,

ε. για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις 50.000 ευρώ.

Εξάλλου, τον Ιανουάριο αναμένεται να ανοίξει ο νέος κύκλος υποβολής επενδυτικών σχεδίων για επιδότηση αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού μέσω αναπτυξιακού νόμου.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 30 Δεκεμβρίου 2018

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία