ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ενισχύεται η ασφάλεια του οδικού δικτύου Πέλλας

Τη σύμβαση ύψους 240.000 ευρώ υπέγραψε η αν. αντιπεριεφερειάρχης του νομού, Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, με τον ανάδοχο του έργου

 05/02/2019 14:25

 Ενισχύεται η ασφάλεια του οδικού δικτύου Πέλλας

Φανή Σοβιτσλή

Τη σύμβαση για το έργο «Αποκατάσταση στοιχείων ασφαλείας οδικού δικτύου ευθύνης Π.Ε. Πέλλας» υπέγραψε η αναπληρώτρια αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά παρουσία του κ. Μαϊδη, εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 240.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πέλλας και, συγκεκριμένα, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

«Καλύπτουμε ανάγκες που αποτελούν προτεραιότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή, βάσει των οικονομικών περιθωρίων που υπάρχουν. Η συντήρηση του οδικού δικτύου ευθύνης μας είναι έργο συνολικό, το οποίο δεν αφορά μόνο το οδόστρωμα, αλλά, επιπλέον, τις πινακίδες, τα στηθαία, τη διαγράμμιση, το φωτισμό κ.λπ. Κάθε φορά επεμβαίνουμε με γνώμονα την επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν, διευκολύνοντας την μετακίνηση των πολιτών, την κυκλοφορία – διάθεση των παραγόμενων αγαθών στην αγορά με ασφάλεια και με τις καλύτερες συνθήκες» δήλωσε η αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κα. Αθανασιάδου – Αηδονά στο περιθώριο υπογραφής της σύμβασης.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει αποκατάσταση στοιχείων ασφαλείας (εργασίες σήμανσης και ασφάλισης) στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πέλλας. 

Αναλυτικότερα θα εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και αποξήλωση παλαιών όπου απαιτείται, τοποθέτησης σιδηρών κιγκλιδωμάτων, τοποθέτησης πινακίδων (πληροφοριακών, επικινδύνων θέσεων και ρυθμιστικών) και διαγράμμισης οδοστρώματος

Οι ακριβείς θέσεις των στηθαίων, των κιγκλιδωμάτων και των πινακίδων θα υποδεικνύονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ενώ, η διαγράμμιση περιλαμβάνει οδικά τμήματα όλων των Δήμων της Π.Ε. Πέλλας.

Τη σύμβαση για το έργο «Αποκατάσταση στοιχείων ασφαλείας οδικού δικτύου ευθύνης Π.Ε. Πέλλας» υπέγραψε η αναπληρώτρια αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά παρουσία του κ. Μαϊδη, εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 240.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πέλλας και, συγκεκριμένα, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

«Καλύπτουμε ανάγκες που αποτελούν προτεραιότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή, βάσει των οικονομικών περιθωρίων που υπάρχουν. Η συντήρηση του οδικού δικτύου ευθύνης μας είναι έργο συνολικό, το οποίο δεν αφορά μόνο το οδόστρωμα, αλλά, επιπλέον, τις πινακίδες, τα στηθαία, τη διαγράμμιση, το φωτισμό κ.λπ. Κάθε φορά επεμβαίνουμε με γνώμονα την επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν, διευκολύνοντας την μετακίνηση των πολιτών, την κυκλοφορία – διάθεση των παραγόμενων αγαθών στην αγορά με ασφάλεια και με τις καλύτερες συνθήκες» δήλωσε η αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κα. Αθανασιάδου – Αηδονά στο περιθώριο υπογραφής της σύμβασης.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει αποκατάσταση στοιχείων ασφαλείας (εργασίες σήμανσης και ασφάλισης) στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πέλλας. 

Αναλυτικότερα θα εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και αποξήλωση παλαιών όπου απαιτείται, τοποθέτησης σιδηρών κιγκλιδωμάτων, τοποθέτησης πινακίδων (πληροφοριακών, επικινδύνων θέσεων και ρυθμιστικών) και διαγράμμισης οδοστρώματος

Οι ακριβείς θέσεις των στηθαίων, των κιγκλιδωμάτων και των πινακίδων θα υποδεικνύονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ενώ, η διαγράμμιση περιλαμβάνει οδικά τμήματα όλων των Δήμων της Π.Ε. Πέλλας.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία