ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενημέρωση δ.σ. για την παραχώρηση 760 στρ. από το ΤΑΙΠΕΔ για το Τεχνολογικό Κέντρο Thess INTEC

Το υπό σύσταση Τhess INTEC θα εγκατασταθεί στην περιοχή του αεροδρομίου σε έκταση που θα παραχωρηθεί στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

 12/07/2019 13:24

Ενημέρωση δ.σ. για την παραχώρηση 760 στρ. από το ΤΑΙΠΕΔ για το Τεχνολογικό Κέντρο Thess INTEC

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ).

Στη συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για τις δράσεις και τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα πορείας της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για την ανακοίνωση της πολιτικής απόφασης παραχώρησης του χώρου για τη Δημιουργία του Διεθνούς Τεχνολογικού Κέντρου Thess INTEC στη Θεσσαλονίκη. Το υπό σύσταση Τhess INTEC, θα εγκατασταθεί στην περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης έκτασης 760 στρεμμάτων, από το ΤΑΙΠΕΔ. Η ιδιοκτησία της παραπάνω έκτασης θα παραχωρηθεί στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ (ΑΖΚ ΑΕ) διασφαλίζοντας έτσι πλήρως το δημόσιο συμφέρον.

Η συνεργασία της ΑΖΚ ΑΕ με την ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ προσδιορίσθηκε με σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας που υπεγράφη ήδη από 15/3/2019.

Η Διοίκηση του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης χαιρέτησε την εναρκτήρια εκδήλωση του Competence Center for Business & Logistics Challenges και της πρώτης δραστηριότητάς του που αφορά στο Θερινό Σχολείο που διοργανώθηκε με θέμα: Digital Supply Chain & Logistics Management, που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, του ΑΠΘ/τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, του Texas A&M Engineering Experiment Station και του Texas A&M Transportation Institute. Το Κέντρο Ικανοτήτων αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, για τη Δημιουργία του Διεθνούς Τεχνολογικού Κέντρου Thess INTEC στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί ένα από τα 6 mega project της συνολικής πρωτοβουλίας του νέου Κέντρου. Επίσης, το ΔΣ χαιρέτησε την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και του Texas A&M Transportation Institute για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την από κοινού έρευνα και την κοινή χρήση των ερευνητικών τους υποδομών στο χώρο των μεταφορών και των logistics.

Τέλος, το ΔΣ της ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ αποφάσισε τις νέες ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν περαιτέρω σε συνεργασία με τα αρμόδια μέλη και υπηρεσίες της νέας κυβέρνησης.

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ).

Στη συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για τις δράσεις και τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα πορείας της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για την ανακοίνωση της πολιτικής απόφασης παραχώρησης του χώρου για τη Δημιουργία του Διεθνούς Τεχνολογικού Κέντρου Thess INTEC στη Θεσσαλονίκη. Το υπό σύσταση Τhess INTEC, θα εγκατασταθεί στην περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης έκτασης 760 στρεμμάτων, από το ΤΑΙΠΕΔ. Η ιδιοκτησία της παραπάνω έκτασης θα παραχωρηθεί στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ (ΑΖΚ ΑΕ) διασφαλίζοντας έτσι πλήρως το δημόσιο συμφέρον.

Η συνεργασία της ΑΖΚ ΑΕ με την ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ προσδιορίσθηκε με σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας που υπεγράφη ήδη από 15/3/2019.

Η Διοίκηση του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης χαιρέτησε την εναρκτήρια εκδήλωση του Competence Center for Business & Logistics Challenges και της πρώτης δραστηριότητάς του που αφορά στο Θερινό Σχολείο που διοργανώθηκε με θέμα: Digital Supply Chain & Logistics Management, που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, του ΑΠΘ/τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, του Texas A&M Engineering Experiment Station και του Texas A&M Transportation Institute. Το Κέντρο Ικανοτήτων αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, για τη Δημιουργία του Διεθνούς Τεχνολογικού Κέντρου Thess INTEC στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί ένα από τα 6 mega project της συνολικής πρωτοβουλίας του νέου Κέντρου. Επίσης, το ΔΣ χαιρέτησε την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και του Texas A&M Transportation Institute για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την από κοινού έρευνα και την κοινή χρήση των ερευνητικών τους υποδομών στο χώρο των μεταφορών και των logistics.

Τέλος, το ΔΣ της ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ αποφάσισε τις νέες ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν περαιτέρω σε συνεργασία με τα αρμόδια μέλη και υπηρεσίες της νέας κυβέρνησης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία