ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ενιαίο θα γίνει το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας των σηματοδοτών της Θεσσαλονίκης

Η Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ ενέκρινε σήμερα τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου

 18/06/2019 15:26

Ενιαίο θα γίνει το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας των σηματοδοτών της Θεσσαλονίκης

Φανή Σοβιτσλή

Στην καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης στοχεύει το έργο της ενοποίησης των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας  για τους φωτεινούς σηματοδότες, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα υλοποιήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης, η Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ ενέκρινε τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας για το έργο, ενώ όπως τονίστηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες, θα αναβαθμιστεί και θα επεκταθεί ο εξοπλισμός συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων κυκλοφορίας. Παράλληλα, όπως ανέφεραν οι ίδιοι θα δοθεί έμφαση στην ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων και μελλοντικών εφαρμογών.

Στόχος του έργου, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, είναι η λειτουργική ενοποίηση των τριών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας που υπάρχουν σήμερα, ώστε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης.

Νέα προγράμματα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε ότι  πρόκειται να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν νέα προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης που θα είναι προσαρμοσμένα στις πραγματικές κυκλοφοριακές απαιτήσεις της πόλης. Η όλη στρατηγική θα έχει, επίσης, στόχο την μείωση των εκπομπών ρύπων ενώ η διαδικασία θα εποπτεύεται από σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με υπηρεσιακούς παράγοντες της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το σύστημα θα είναι ανοιχτό, ώστε να εντάσσονται σε αυτό και άλλες περιοχές και εγκαταστάσεις.

Στην καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης στοχεύει το έργο της ενοποίησης των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας  για τους φωτεινούς σηματοδότες, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα υλοποιήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης, η Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ ενέκρινε τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας για το έργο, ενώ όπως τονίστηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες, θα αναβαθμιστεί και θα επεκταθεί ο εξοπλισμός συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων κυκλοφορίας. Παράλληλα, όπως ανέφεραν οι ίδιοι θα δοθεί έμφαση στην ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων και μελλοντικών εφαρμογών.

Στόχος του έργου, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, είναι η λειτουργική ενοποίηση των τριών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας που υπάρχουν σήμερα, ώστε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης.

Νέα προγράμματα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε ότι  πρόκειται να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν νέα προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης που θα είναι προσαρμοσμένα στις πραγματικές κυκλοφοριακές απαιτήσεις της πόλης. Η όλη στρατηγική θα έχει, επίσης, στόχο την μείωση των εκπομπών ρύπων ενώ η διαδικασία θα εποπτεύεται από σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με υπηρεσιακούς παράγοντες της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το σύστημα θα είναι ανοιχτό, ώστε να εντάσσονται σε αυτό και άλλες περιοχές και εγκαταστάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία