ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

«Έξυπνους» κάδους βιοαποβλήτων απέκτησε ο Δήμος Κοζάνης

Συλλέγουν και καταγράφουν δεδομένα για τη θερμοκρασία, τη σύνθεση και την πληρότητα του κάθε κάδου

 08/10/2021 11:09

«Έξυπνους» κάδους βιοαποβλήτων απέκτησε ο Δήμος Κοζάνης
Την ανακύκλωση των αστικών βιοαποβλήτων υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας προωθεί ο Δήμος Κοζάνης, συμμετέχοντας μέσω του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, στο έργο SCALIBUR (Scalable Technologies for Bio-urban Waste Recovery) συνεργαζόμενος με άλλους είκοσι ευρωπαϊκούς φορείς.Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο διευρυμένο σχήμα από εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, φορείς τεχνολογίας και ερευνητικούς οργανισμούς της Ευρώπης που συνεργάζονται με τέσσερις περιοχές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κοζάνης.

Στόχος η ανάδειξη καινοτόμων λύσεων για τη μετατροπή των αστικών βιοαποβλήτων σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης βιοαποβλήτων και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών κυκλικής οικονομίας, στις συγκεκριμένες περιοχές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Την ανακύκλωση των αστικών βιοαποβλήτων υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας προωθεί ο Δήμος Κοζάνης, συμμετέχοντας μέσω του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, στο έργο SCALIBUR (Scalable Technologies for Bio-urban Waste Recovery) συνεργαζόμενος με άλλους είκοσι ευρωπαϊκούς φορείς.Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο διευρυμένο σχήμα από εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, φορείς τεχνολογίας και ερευνητικούς οργανισμούς της Ευρώπης που συνεργάζονται με τέσσερις περιοχές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κοζάνης.

Στόχος η ανάδειξη καινοτόμων λύσεων για τη μετατροπή των αστικών βιοαποβλήτων σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης βιοαποβλήτων και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών κυκλικής οικονομίας, στις συγκεκριμένες περιοχές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία