ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του δήμου Θερμαϊκού για το 2019

Νέα χρονιά με «νοικοκυρεμένο» ταμείο και αυξημένα κονδύλια για νέα έργα

 20/12/2018 14:12

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του δήμου Θερμαϊκού για το 2019

Φανή Σοβιτσλή

Με το ποσό των 36 εκατ. ευρώ στα ταμεία του, θα πορευτεί το 2019 ο Δήμος Θερμαϊκού, κονδύλια που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της νέας χρονιά, προκειμένου να συνεχίσει έργα και δράσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ανάπτυξη της περιοχής.

Αξιοσημείωτη είναι μάλιστα η αύξηση των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου για το 2018, καθώς έφτασε τα 15 εκατ. ευρώ, έναντι των 12,4 εκατ. ευρώ το 2017.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του δήμου για τη νέα χρονιά που ανέρχεται στο ποσό των 36.073.000 ευρώ και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Θερμαϊκού, χαρακτηρίστηκε από τη δημοτική αρχή ρεαλιστικός, ισοσκελισμένος και αναπτυξιακός.

«Επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του έργου της διοίκησης την τελευταία τετραετία, και αποτυπώνει τη αξιοσημείωτη εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μας» τόνισε ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιάννης Μαυρομάτης. Στην εισήγηση του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι η εξυγίανση στηρίζεται: *Στην αύξηση των ταμειακών διαθέσιμων σε ποσοστό 197%, κατά την περίοδο από το 2013, που ήταν 4.179.198, ευρώ, μέχρι το 2017, που έφτασαν τα 12.411.406 ευρώ, ενώ το 2018 άγγιξαν τα 15.000.000 ευρώ.

*Στα αποτελέσματα των χρήσεων, που το 2013 εμφάνιζαν ζημία ύψους 696.653 ευρώ, το 2017 παρουσίαζαν κέρδη που άγγιξαν το 1.979.989 ευρώ, με την ποσοστιαία αύξηση να φθάνει το 384%.

*Στην εξόφληση σχεδόν του μεγαλύτερου μέρους των δανείων και των λοιπών υποχρεώσεων, με τα μεν πρώτα να μειώνονται κατά 44% και οι δεύτερες κατά 92%, κατά τη διάρκεια 2014-2017.

*Στη συνολική αύξηση των επιχορηγήσεων στις δημοτικές επιχειρήσεις (ΔΗΠΠΑΚΥΘ και ΔΗΚΕΘ), από το 2015 μέχρι το 2017, να φθάνει το 43%. Στην εξόφληση οφειλών παρελθόντων φόρων της ΔΗΚΕΘ που ξεπερνούσαν το 1.500.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή η εξαιρετική αυτή πορεία, διαγεγραμμένη μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που οι κρατικές επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπέστησαν αιματηρές περικοπές της τάξεως του 65%, επικυρώνεται κι από πανελλαδική μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία ο δήμος Θερμαϊκού κατοχυρώνει θέση εντός του 10% των πιο εύρωστων οικονομικά δήμων της χώρας.

«Ο προϋπολογισμός του 2019 συνηγορεί υπέρ μιας ορθής αντίληψης και πρακτικής περί χρηστής διαχείρισης, που ακολουθήθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Με συνέπεια και σύνεση, παρά τα εκτροχιασμένα οικονομικά, τα συσσωρευμένα χρέη και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, οδηγήσαμε το Δήμο μας στην άνθηση. Μειώσαμε δαπάνες και τέλη, αυξήσαμε τα έργα, εντάσσοντάς τα σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με τις εγκεκριμένες και υπό διεκδίκηση χρηματοδοτήσεις να προσεγγίζουν τα 60 εκατ. ευρώ και συγχρόνως με την οικονομική ελάφρυνση των δημοτών. Και σε αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζουμε, με τον προϋπολογισμό του 2019 να δίνει έμφαση στην κοινωνική πολιτική και τα έργα υποδομών, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών», δήλωσε ο δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Μαυρομάτης.

Με το ποσό των 36 εκατ. ευρώ στα ταμεία του, θα πορευτεί το 2019 ο Δήμος Θερμαϊκού, κονδύλια που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της νέας χρονιά, προκειμένου να συνεχίσει έργα και δράσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ανάπτυξη της περιοχής.

Αξιοσημείωτη είναι μάλιστα η αύξηση των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου για το 2018, καθώς έφτασε τα 15 εκατ. ευρώ, έναντι των 12,4 εκατ. ευρώ το 2017.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του δήμου για τη νέα χρονιά που ανέρχεται στο ποσό των 36.073.000 ευρώ και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Θερμαϊκού, χαρακτηρίστηκε από τη δημοτική αρχή ρεαλιστικός, ισοσκελισμένος και αναπτυξιακός.

«Επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του έργου της διοίκησης την τελευταία τετραετία, και αποτυπώνει τη αξιοσημείωτη εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μας» τόνισε ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιάννης Μαυρομάτης. Στην εισήγηση του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι η εξυγίανση στηρίζεται: *Στην αύξηση των ταμειακών διαθέσιμων σε ποσοστό 197%, κατά την περίοδο από το 2013, που ήταν 4.179.198, ευρώ, μέχρι το 2017, που έφτασαν τα 12.411.406 ευρώ, ενώ το 2018 άγγιξαν τα 15.000.000 ευρώ.

*Στα αποτελέσματα των χρήσεων, που το 2013 εμφάνιζαν ζημία ύψους 696.653 ευρώ, το 2017 παρουσίαζαν κέρδη που άγγιξαν το 1.979.989 ευρώ, με την ποσοστιαία αύξηση να φθάνει το 384%.

*Στην εξόφληση σχεδόν του μεγαλύτερου μέρους των δανείων και των λοιπών υποχρεώσεων, με τα μεν πρώτα να μειώνονται κατά 44% και οι δεύτερες κατά 92%, κατά τη διάρκεια 2014-2017.

*Στη συνολική αύξηση των επιχορηγήσεων στις δημοτικές επιχειρήσεις (ΔΗΠΠΑΚΥΘ και ΔΗΚΕΘ), από το 2015 μέχρι το 2017, να φθάνει το 43%. Στην εξόφληση οφειλών παρελθόντων φόρων της ΔΗΚΕΘ που ξεπερνούσαν το 1.500.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή η εξαιρετική αυτή πορεία, διαγεγραμμένη μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που οι κρατικές επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπέστησαν αιματηρές περικοπές της τάξεως του 65%, επικυρώνεται κι από πανελλαδική μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία ο δήμος Θερμαϊκού κατοχυρώνει θέση εντός του 10% των πιο εύρωστων οικονομικά δήμων της χώρας.

«Ο προϋπολογισμός του 2019 συνηγορεί υπέρ μιας ορθής αντίληψης και πρακτικής περί χρηστής διαχείρισης, που ακολουθήθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Με συνέπεια και σύνεση, παρά τα εκτροχιασμένα οικονομικά, τα συσσωρευμένα χρέη και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, οδηγήσαμε το Δήμο μας στην άνθηση. Μειώσαμε δαπάνες και τέλη, αυξήσαμε τα έργα, εντάσσοντάς τα σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με τις εγκεκριμένες και υπό διεκδίκηση χρηματοδοτήσεις να προσεγγίζουν τα 60 εκατ. ευρώ και συγχρόνως με την οικονομική ελάφρυνση των δημοτών. Και σε αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζουμε, με τον προϋπολογισμό του 2019 να δίνει έμφαση στην κοινωνική πολιτική και τα έργα υποδομών, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών», δήλωσε ο δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Μαυρομάτης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία