ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Εγκρίθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Καστοριάς

Ο συνολικός προϋπολογισμός έχει ύψος 2.054.725,70 ευρώ

 13/04/2021 16:00

Εγκρίθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Καστοριάς

Ομόφωνα πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή το ποσό των 2.054.725,70 ευρώ που αφορά έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. για την υλοποίηση του έργου << Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς>> στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ομόφωνα πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή το ποσό των 2.054.725,70 ευρώ που αφορά έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. για την υλοποίηση του έργου << Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς>> στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία