ΠΑΙΔΕΙΑ

Εφευρέτες Παιχνιδιών - Ανακυκλωτές της χαράς: Upcycle toys - Recycle Happiness

14 Νηπιαγωγεία από την Ελλάδα, 1 τάξη Δημοτικού Σχολείου από την Πολωνία. 24 Νηπιαγωγοί, 1 Δάσκαλος και 370 μαθητές και μαθήτριες συνεργάζονται για ένα καλύτερο περιβάλλον!

 25/11/2019 11:56

Εφευρέτες Παιχνιδιών - Ανακυκλωτές της χαράς: Upcycle toys - Recycle Happiness

14 Νηπιαγωγεία από την Ελλάδα, 1 τάξη Δημοτικού Σχολείου από την Πολωνία. 24 Νηπιαγωγοί, 1 Δάσκαλος και 370 μαθητές και μαθήτριες συνεργάζονται για ένα καλύτερο περιβάλλον!

eTwinning 2019-2020 Εφευρέτες Παιχνιδιών-Ανακυκλωτές της χαράς: Upcycle toys-Recycle Happiness

Το 32ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό συνεργατικό πρόγραμμα "eTwinning 2019-2020 Εφευρέτες Παιχνιδιών-Ανακυκλωτές της χαράς: Upcycle toys-Recycle Happiness": 

"Το ευρωπαϊκό συνεργατικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε φέτος έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την δημιουργία διαφόρων μορφών παιχνιδιών (επιτραπέζια, παιχνίδια ρόλων, συμβολικών παιχνιδιών, παιχνιδιών αυλής, ομαδικών παιχνιδιών κ.α.) με την επαναχρησιμοποίηση άχρηστων αντικειμένων που θα κατέληγαν στα σκουπίδια.

Βάση του έργου μας θα αποτελέσει η εξαιρετική ικανότητα και αγάπη των παιδιών να εφευρίσκουν παιχνίδια, αποδίδοντας νέες σημασίες σε διάφορα αντικείμενα και καταστάσεις.

H ανταλλαγή και η αλληλεπίδραση μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα eTwinning θα δεσμεύσουν, θα μαγέψουν και θα εμπλέξουν τα παιδιά, ώστε με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών-ΤΠΕ- να αντιληφθούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό!"

14 Νηπιαγωγεία από την Ελλάδα, 1 τάξη Δημοτικού Σχολείου από την Πολωνία. 24 Νηπιαγωγοί, 1 Δάσκαλος και 370 μαθητές και μαθήτριες συνεργάζονται για ένα καλύτερο περιβάλλον!

eTwinning 2019-2020 Εφευρέτες Παιχνιδιών-Ανακυκλωτές της χαράς: Upcycle toys-Recycle Happiness

Το 32ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό συνεργατικό πρόγραμμα "eTwinning 2019-2020 Εφευρέτες Παιχνιδιών-Ανακυκλωτές της χαράς: Upcycle toys-Recycle Happiness": 

"Το ευρωπαϊκό συνεργατικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε φέτος έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την δημιουργία διαφόρων μορφών παιχνιδιών (επιτραπέζια, παιχνίδια ρόλων, συμβολικών παιχνιδιών, παιχνιδιών αυλής, ομαδικών παιχνιδιών κ.α.) με την επαναχρησιμοποίηση άχρηστων αντικειμένων που θα κατέληγαν στα σκουπίδια.

Βάση του έργου μας θα αποτελέσει η εξαιρετική ικανότητα και αγάπη των παιδιών να εφευρίσκουν παιχνίδια, αποδίδοντας νέες σημασίες σε διάφορα αντικείμενα και καταστάσεις.

H ανταλλαγή και η αλληλεπίδραση μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα eTwinning θα δεσμεύσουν, θα μαγέψουν και θα εμπλέξουν τα παιδιά, ώστε με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών-ΤΠΕ- να αντιληφθούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό!"

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία