ΚΟΖΑΝΗ

Δυτική Μακεδονία: Αναπτυξιακή έκρηξη για να καλυφθούν οι επιπτώσεις απολιγνιτοποίησης

Δείτε την επικαιροποιημένη μελέτη των επιπτώσεων της Απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία με ορίζοντα το 2028 - Πόσο μειώθηκαν τα εισοδήματα

 15/02/2022 18:41

Δυτική Μακεδονία: Αναπτυξιακή έκρηξη για να καλυφθούν οι επιπτώσεις απολιγνιτοποίησης

Την επικαιροποιημένη μελέτη των επιπτώσεων της Απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία με ορίζοντα το 2028, παρουσίασαν οι κ.κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Χημικός Μηχανικός, MSc και Ευάγγελος Καρλόπουλος Χημικός Μηχανικός, MSc .

Το κείμενο παρουσιάζει το kozanilife.gr και έχει ως εξής: 

Η πρόσφατη ανακοίνωση από την πλευρά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής των Περιφερειακών Λογαριασμών για τα έτη 2012-2019, μας οδήγησε στην άμεση επικαιροποίηση της μελέτης των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, με όρους απώλειας εισοδημάτων και θέσεων εργασίας.

Τα ευρήματα της μελέτης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

  • Η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας κινείται σε πτωτική πορεία και με τάση επιβεβαίωσης του πλέον αρνητικού σεναρίου.
  • Λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο 2018-2019 όλες ανεξαιρέτως οι Περιφέρειες της χώρας κατέγραψαν αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) και μόνον η Δυτική Μακεδονία κατέγραψε σημαντική μείωση κατά 8,8%, οι αιτίες της πτωτικής πορείας σχετίζονται προφανώς με ενδοπεριφερειακές, δομικές αδυναμίες και διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες.
  • Για να ξαναδημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν από το 2013 μέχρι σήμερα, θα απαιτηθεί μια αύξηση του τοπικού ΑΕΠ κατά 23% πάνω από τα επίπεδα του 2013. Δεδομένου όμως ότι το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας βαίνει έκτοτε συνεχώς πτωτικά, οι προβλεπόμενοι οικονομικοί πόροι των ταμείων Δίκαιης Μετάβασης ενδεχομένως να μην επαρκούν και πιθανώς να απαιτηθεί μια τεκμηριωμένη αναθεώρησή τους.
  • Δεδομένου ότι από το 2013 δεν υπήρξαν ουσιαστικές παρεμβάσεις ανάσχεσης των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης, ο μέσος πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας απώλεσε σημαντικό μέρος των εισοδημάτων του σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα μόνο για το 2019 να έχει απωλέσει περίπου 4.500 ευρώ.
  • Λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο 2015-2020 ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας μειώθηκε κατά 11.750 κατοίκους καταγράφοντας το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης πανελλαδικά, η δημογραφική συρρίκνωση της Δυτικής Μακεδονίας και η απώλεια ενεργού πληθυσμού (που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση την περιοχή), αναδύεται σε εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα. Η άμεση εφαρμογή στρατηγικών OASIS, προτείνεται ως μια δόκιμη διαδικασία προσέγγισης από την πλευρά των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Δείτε εδώ τη σύντομη εκδοχή της επικαιροποιημένης μελέτης.

Την επικαιροποιημένη μελέτη των επιπτώσεων της Απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία με ορίζοντα το 2028, παρουσίασαν οι κ.κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Χημικός Μηχανικός, MSc και Ευάγγελος Καρλόπουλος Χημικός Μηχανικός, MSc .

Το κείμενο παρουσιάζει το kozanilife.gr και έχει ως εξής: 

Η πρόσφατη ανακοίνωση από την πλευρά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής των Περιφερειακών Λογαριασμών για τα έτη 2012-2019, μας οδήγησε στην άμεση επικαιροποίηση της μελέτης των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, με όρους απώλειας εισοδημάτων και θέσεων εργασίας.

Τα ευρήματα της μελέτης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

  • Η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας κινείται σε πτωτική πορεία και με τάση επιβεβαίωσης του πλέον αρνητικού σεναρίου.
  • Λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο 2018-2019 όλες ανεξαιρέτως οι Περιφέρειες της χώρας κατέγραψαν αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) και μόνον η Δυτική Μακεδονία κατέγραψε σημαντική μείωση κατά 8,8%, οι αιτίες της πτωτικής πορείας σχετίζονται προφανώς με ενδοπεριφερειακές, δομικές αδυναμίες και διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες.
  • Για να ξαναδημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν από το 2013 μέχρι σήμερα, θα απαιτηθεί μια αύξηση του τοπικού ΑΕΠ κατά 23% πάνω από τα επίπεδα του 2013. Δεδομένου όμως ότι το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας βαίνει έκτοτε συνεχώς πτωτικά, οι προβλεπόμενοι οικονομικοί πόροι των ταμείων Δίκαιης Μετάβασης ενδεχομένως να μην επαρκούν και πιθανώς να απαιτηθεί μια τεκμηριωμένη αναθεώρησή τους.
  • Δεδομένου ότι από το 2013 δεν υπήρξαν ουσιαστικές παρεμβάσεις ανάσχεσης των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης, ο μέσος πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας απώλεσε σημαντικό μέρος των εισοδημάτων του σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα μόνο για το 2019 να έχει απωλέσει περίπου 4.500 ευρώ.
  • Λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο 2015-2020 ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας μειώθηκε κατά 11.750 κατοίκους καταγράφοντας το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης πανελλαδικά, η δημογραφική συρρίκνωση της Δυτικής Μακεδονίας και η απώλεια ενεργού πληθυσμού (που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση την περιοχή), αναδύεται σε εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα. Η άμεση εφαρμογή στρατηγικών OASIS, προτείνεται ως μια δόκιμη διαδικασία προσέγγισης από την πλευρά των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Δείτε εδώ τη σύντομη εκδοχή της επικαιροποιημένης μελέτης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία