ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δύο νέα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρει το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Αφορούν σπουδές δημοσιογραφίας,στην παγκόσμια δημοσιογραφία και στην ψηφιακή εποχή, και επικοινωνίας στην πολιτιστική διαχείριση και τις εκστρατείες επικοινωνίας- Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

 08/08/2019 15:50

Δύο νέα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρει το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Με γνώμονα την πάντοτε υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών του για την κατάλληλη προετοιμασία της νέας γενιάς επιστημόνων, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας , προσφέρει δύο εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα που απευθύνονται σε πτυχιούχους που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, αλλά και επαγγελματίες που θέλουν να εξοικειωθούν με συστηματικά και σύγχρονα εργαλεία εργασίας και έρευνας.

Ποια προγράμματα προσφέρονται;

Πρόκειται για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημοσιογραφία (http://journalism.jour.auth.gr/)με ειδικεύσεις στη Δημοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή και την Παγκόσμια Δημοσιογραφία, αλλά και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία (http://communication.jour.auth.gr/) με ειδικεύσεις στην Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία και τις Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες Κοινού.

Σε ποιους απευθύνονται;

Σε κατόχους τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών ή Τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε αποφοίτους άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις;

Οι ενδιαφερόμενες/-οι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Εγνατία 46, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54633, 1ος όροφος) κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα έως Παρασκευή από 11.00 π.μ. έως 13.00μ.μ.) από τις 16 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία επιλογής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα τέλη φοίτησης, οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2310-992063 και να επισκέπτονται τους σχετικούς δικτυακούς τόπους.

Με γνώμονα την πάντοτε υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών του για την κατάλληλη προετοιμασία της νέας γενιάς επιστημόνων, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας , προσφέρει δύο εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα που απευθύνονται σε πτυχιούχους που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, αλλά και επαγγελματίες που θέλουν να εξοικειωθούν με συστηματικά και σύγχρονα εργαλεία εργασίας και έρευνας.

Ποια προγράμματα προσφέρονται;

Πρόκειται για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημοσιογραφία (http://journalism.jour.auth.gr/)με ειδικεύσεις στη Δημοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή και την Παγκόσμια Δημοσιογραφία, αλλά και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία (http://communication.jour.auth.gr/) με ειδικεύσεις στην Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία και τις Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες Κοινού.

Σε ποιους απευθύνονται;

Σε κατόχους τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών ή Τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε αποφοίτους άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις;

Οι ενδιαφερόμενες/-οι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Εγνατία 46, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54633, 1ος όροφος) κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα έως Παρασκευή από 11.00 π.μ. έως 13.00μ.μ.) από τις 16 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία επιλογής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα τέλη φοίτησης, οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2310-992063 και να επισκέπτονται τους σχετικούς δικτυακούς τόπους.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία