ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την ίδρυση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο Κιλκίς

Από Δευτέρα ξεκινούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη θέσεων διευθυντή και εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τη νέα εκπαιδευτική δομή

 30/01/2021 22:01

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την ίδρυση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο Κιλκίς
Φωτ. αρχείου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση ίδρυσης σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Κιλκίς.

Σε ΦΕΚ (Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 6125) δημοσιεύεται κοινή υπουργική απόφαση για την ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε Κιλκίς και Σαμοθράκη.

"Ένα ουσιαστικό παράθυρο γνώσης για τους συμπολίτες μας που για διάφορους λόγους δε μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους φοίτηση στο συμβατικό σχολείο".

Από Δευτέρα ξεκινούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη θέσεων διευθυντή και εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τη νέα εκπαιδευτική δομή.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση ίδρυσης σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Κιλκίς.

Σε ΦΕΚ (Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 6125) δημοσιεύεται κοινή υπουργική απόφαση για την ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε Κιλκίς και Σαμοθράκη.

"Ένα ουσιαστικό παράθυρο γνώσης για τους συμπολίτες μας που για διάφορους λόγους δε μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους φοίτηση στο συμβατικό σχολείο".

Από Δευτέρα ξεκινούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη θέσεων διευθυντή και εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τη νέα εκπαιδευτική δομή.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία