ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Από σήμερα μειώνεται η γραφειοκρατία

Αρχίζει η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων

 15/07/2019 06:30

Δήμος Θεσσαλονίκης: Από σήμερα μειώνεται η γραφειοκρατία

Το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα πιλοτικά στο δήμο Θεσσαλονίκης.

Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος μειώνεται δραστικά η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα αιτήματα των δημοτών θα μεταφέρονται πλέον ψηφιακά.

Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η εξοικονόμηση πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας των διαδικασιών, η εξοικείωση των δημοτικών υπαλλήλων με τις νέες τεχνολογίες, η διευκόλυνση των συναλλαγών του πολίτη με τον Δήμο και εντέλει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις δημοτικές υπηρεσίες.

Από την εφαρμογή του συστήματος εκτιμάται ότι θα επέλθει εξοικονόμηση 6.000.000€ ετησίως για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, μέσω της μείωσης των αναλωσίμων, όπως χαρτί, εκτυπωτές, μελάνι, καθώς και των εργατοωρών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του συστήματος, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Δήμου, Σάββας Αλεξανδράτος, εξήγησε ότι «από την ερχόμενη Δευτέρα στα έγγραφα θα υπάρχει ένας και μοναδικός ενιαίος αριθμός εισόδου και εξόδου, η ημερομηνία, το θέμα και τα στοιχεία αυτού, που θα αποτελούν πλέον την ταυτότητα του εγγράφου». Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα πρόγραμμα που είναι χρηστικό και φιλικό σε κάθε χειριστή, με στόχο ήδη από την έναρξή του, να διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες.

Τέλος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Χαράλαμπος Χατζής, αναφερόμενος στη χρήση της εφαρμογής, επισήμανε: «Τα προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος είναι η επιτάχυνση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών για τις συναλλαγές, η μείωση των αναλωσίμων, η χρήση ψηφιακών υπογραφών που θα τονώσει τη διαφάνεια και η μείωση της γραφειοκρατίας. Μέχρι σήμερα, 1.000 υπάλληλοι είναι χρήστες της εφαρμογής και περισσότεροι από 700 έχουν αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή».

Το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα πιλοτικά στο δήμο Θεσσαλονίκης.

Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος μειώνεται δραστικά η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα αιτήματα των δημοτών θα μεταφέρονται πλέον ψηφιακά.

Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η εξοικονόμηση πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας των διαδικασιών, η εξοικείωση των δημοτικών υπαλλήλων με τις νέες τεχνολογίες, η διευκόλυνση των συναλλαγών του πολίτη με τον Δήμο και εντέλει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις δημοτικές υπηρεσίες.

Από την εφαρμογή του συστήματος εκτιμάται ότι θα επέλθει εξοικονόμηση 6.000.000€ ετησίως για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, μέσω της μείωσης των αναλωσίμων, όπως χαρτί, εκτυπωτές, μελάνι, καθώς και των εργατοωρών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του συστήματος, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Δήμου, Σάββας Αλεξανδράτος, εξήγησε ότι «από την ερχόμενη Δευτέρα στα έγγραφα θα υπάρχει ένας και μοναδικός ενιαίος αριθμός εισόδου και εξόδου, η ημερομηνία, το θέμα και τα στοιχεία αυτού, που θα αποτελούν πλέον την ταυτότητα του εγγράφου». Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα πρόγραμμα που είναι χρηστικό και φιλικό σε κάθε χειριστή, με στόχο ήδη από την έναρξή του, να διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες.

Τέλος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Χαράλαμπος Χατζής, αναφερόμενος στη χρήση της εφαρμογής, επισήμανε: «Τα προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος είναι η επιτάχυνση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών για τις συναλλαγές, η μείωση των αναλωσίμων, η χρήση ψηφιακών υπογραφών που θα τονώσει τη διαφάνεια και η μείωση της γραφειοκρατίας. Μέχρι σήμερα, 1.000 υπάλληλοι είναι χρήστες της εφαρμογής και περισσότεροι από 700 έχουν αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία