ΗΜΑΘΙΑ

Δημοπρατούνται 10 έργα και μελέτες ύψους 13 εκατ. ευρώ στον δήμο Βέροιας

Πρόκειται για παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και δημιουργίας κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του δήμου

 07/02/2022 13:00

Δημοπρατούνται 10 έργα και μελέτες ύψους 13 εκατ. ευρώ στον δήμο Βέροιας

Έως τις 17 Μαρτίου 2022 προχωρά η δημοπράτηση 10 σημαντικών έργων υποδομής και μελετών τα οποία εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους από την παρούσα Δημοτική Αρχή, μετά και την έγκριση των όρων διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή. Πρόκειται για έργα προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ τα οποία βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης με ώριμες μελέτες.

Πρόκειται για παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και δημιουργίας κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του δήμου Βέροιας. Περιλαμβάνουν έργα και μελέτες για την κατασκευή και συντήρηση αθλητικών χώρων και σχολικών κτιρίων, βελτίωση - εκσυγχρονισμό των δικτύων αποχέτευσης, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στον Βιολογικό Καθαρισμό και εν γένει υποδομών που αποτελούν τους πυλώνες μιας στοχευμένης στρατηγικής προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας, της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας του δήμου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Έως τις 17 Μαρτίου 2022 προχωρά η δημοπράτηση 10 σημαντικών έργων υποδομής και μελετών τα οποία εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους από την παρούσα Δημοτική Αρχή, μετά και την έγκριση των όρων διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή. Πρόκειται για έργα προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ τα οποία βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης με ώριμες μελέτες.

Πρόκειται για παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και δημιουργίας κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του δήμου Βέροιας. Περιλαμβάνουν έργα και μελέτες για την κατασκευή και συντήρηση αθλητικών χώρων και σχολικών κτιρίων, βελτίωση - εκσυγχρονισμό των δικτύων αποχέτευσης, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στον Βιολογικό Καθαρισμό και εν γένει υποδομών που αποτελούν τους πυλώνες μιας στοχευμένης στρατηγικής προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας, της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας του δήμου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία