ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημοπρατείται το... χιλιόμετρο της ταλαιπωρίας στο τμήμα Μουδανιά-Ποτίδαια

Στις 28 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για τη βελτίωση - διαπλάτυνση του τμήματος που τα καλοκαίρια κάνει δύσκολη τη ζωή κατοίκων και επισκεπτών

 03/01/2020 16:25

Δημοπρατείται το... χιλιόμετρο της ταλαιπωρίας στο τμήμα Μουδανιά-Ποτίδαια
Φωτ. αρχείου

Εντός Ιανουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία για το τελευταίο χιλιόμετρο που απομένει για την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού προς τη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα του άξονα Θεσσαλονίκη – Ποτίδαια- Κασσάνδρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση το διοικητικό Συμβούλιο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. αποφάσισε στις 11 Νοεμβρίου 2019 να εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου κάτι το οποίο θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των παραθεριστών αλλά και των κατοίκων της Χαλκιδικής καθώς στόχος του έργου είναι να ολοκληρωθεί ο κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη- Ν. Μουδανιά- Ποτίδαια και πιο συγκεκριμένα η “Βελτίωση - διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια από χ.θ. 4+120 έως χ.θ. 5+240".

Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου χωρίς τον ΦΠΑ ανέρχεται στα 8.000.000,00 ευρώ.

Η περιγραφή της σύμβασης την οποία θα κληθεί να ολοκληρώσει αυτός που θα αναδειχθεί από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό έχει ως εξής: Βασικό σχέδιο του έργου είναι η βελτίωση, διαπλάτυνση και ενίσχυση της Επαρχιακής οδού Μουδανιών – Καλλιθέας, σε μήκος 1,2 περίπου χιλιομέτρων από τη Χ.Θ.4+200 μέχρι πριν τη Γέφυρα της Ν. Ποτίδαιας (Χ.Θ. 5+240), για τη μετατροπή της υφιστάμενης δίιχνης οδού σε τετράϊχνη με διαχωρισμό της κυκλοφορίας. Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, φωτισμού σήμανσης - ασφάλειας οδού, και Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια ανάθεσης για την τιμή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διάρκεια της σύμβασης είναι 18 μήνες.

Η σύμβαση δεν επιδέχεται εναλλακτικές προσφορές

Υπενθυμίζεται πως η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει ως έργο phasing από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της τρέχουσας περιόδου Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, ΠΔΕ-Συλλογική Απόφαση: Ε2711 Ενάριθμος: 2016ΣΕ2

Τέλος, υπογραμμίζεται πως η προθεσμία παραλαβής των ηλεκτρονικών προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

Σε ό,τι δε αφορά την ολοκλήρωση του έργου, αυτή αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι του 2022.  

Εντός Ιανουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία για το τελευταίο χιλιόμετρο που απομένει για την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού προς τη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα του άξονα Θεσσαλονίκη – Ποτίδαια- Κασσάνδρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση το διοικητικό Συμβούλιο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. αποφάσισε στις 11 Νοεμβρίου 2019 να εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου κάτι το οποίο θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των παραθεριστών αλλά και των κατοίκων της Χαλκιδικής καθώς στόχος του έργου είναι να ολοκληρωθεί ο κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη- Ν. Μουδανιά- Ποτίδαια και πιο συγκεκριμένα η “Βελτίωση - διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια από χ.θ. 4+120 έως χ.θ. 5+240".

Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου χωρίς τον ΦΠΑ ανέρχεται στα 8.000.000,00 ευρώ.

Η περιγραφή της σύμβασης την οποία θα κληθεί να ολοκληρώσει αυτός που θα αναδειχθεί από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό έχει ως εξής: Βασικό σχέδιο του έργου είναι η βελτίωση, διαπλάτυνση και ενίσχυση της Επαρχιακής οδού Μουδανιών – Καλλιθέας, σε μήκος 1,2 περίπου χιλιομέτρων από τη Χ.Θ.4+200 μέχρι πριν τη Γέφυρα της Ν. Ποτίδαιας (Χ.Θ. 5+240), για τη μετατροπή της υφιστάμενης δίιχνης οδού σε τετράϊχνη με διαχωρισμό της κυκλοφορίας. Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, φωτισμού σήμανσης - ασφάλειας οδού, και Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια ανάθεσης για την τιμή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διάρκεια της σύμβασης είναι 18 μήνες.

Η σύμβαση δεν επιδέχεται εναλλακτικές προσφορές

Υπενθυμίζεται πως η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει ως έργο phasing από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της τρέχουσας περιόδου Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, ΠΔΕ-Συλλογική Απόφαση: Ε2711 Ενάριθμος: 2016ΣΕ2

Τέλος, υπογραμμίζεται πως η προθεσμία παραλαβής των ηλεκτρονικών προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

Σε ό,τι δε αφορά την ολοκλήρωση του έργου, αυτή αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι του 2022.  

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία