ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμοι προς πολίτες: «Σπεύστε να δηλώσετε τα… ξεχασμένα τ.μ. των ακινήτων σας»

Να προχωρήσουν στη δήλωση έως τέλη Μαρτίου, για να αποφύγουν αναδρομικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

 06/02/2020 07:00

Δήμοι προς πολίτες: «Σπεύστε να δηλώσετε τα… ξεχασμένα τ.μ. των ακινήτων σας»
ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ

Φανή Σοβιτσλή

Τσουχτερά πρόστιμα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, που μπορούν να αφορούν ακόμη και σε βάθος 10ετίας, θα έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, που… ξέχασαν να δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων τους, εάν προσέλθουν στους κατά τόπους δήμους, για να κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις.

Ειδικότερα, η ευνοϊκή ρύθμιση που προώθησε το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση λήγει στις 31 Μαρτίου 2020, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, κυρίως όσοι προχώρησαν σε τακτοποίηση ημιυπαίθριων και αυθαίρετων χώρων, που δεν έκαναν τις απαραίτητες διορθώσεις τετραγωνικών στους δήμους, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με υπέρογκα και αναδρομικά πρόστιμα.

Μάλιστα, η διαδικασία θα γίνει ακόμη πιο εύκολη στους πολίτες, καθώς εντός δεκαημέρου θα είναι έτοιμη και θα τεθεί σε λειτουργία στο διαδίκτυο, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να υποβάλουν στους δήμους τις δηλώσεις για τη διόρθωση των στοιχείων των επιφανειών των ακινήτων τους, ώστε να επωφεληθούν από την ευνοϊκή ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019.

Ωστόσο, μέχρι να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πολλοί δήμοι έχουν ήδη εκδώσει οδηγίες για όσους θέλουν να προσέρχονται στις υπηρεσίες όπου ανήκει το ακίνητό τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Ποιους πολίτες αφορά

Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών, «οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού μπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία μέχρι 31/3/2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Τυχόν διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1/1/2020».

Κάλεσμα στους πολίτες να σπεύσουν να δηλώσουν στους δήμους όπου κατοικούν τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων τους απευθύνουν και οι δήμοι της Θεσσαλονίκης, υπενθυμίζοντας ότι η απαλλαγή από πρόστιμα ή αναδρομικές χρεώσεις ισχύει για όσους πολίτες προχωρήσουν στη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων τους στους δήμους μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2020.

Αναφορικά πάντως με την πλατφόρμα, οι δήμαρχοι τονίζουν ότι ο λόγος για τον οποίο προκρίθηκε η λύση της δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την ΚΕΔΕ, ώστε οι δηλώσεις να γίνονται σε κεντρικό επίπεδο και τα στοιχεία να αποστέλλονται στους αρμόδιους ΟΤΑ, είναι ότι πολλοί δήμοι της χώρας δεν είναι σε θέση να υποδεχθούν τις απαιτούμενες διορθωτικές δηλώσεις και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους δημότες τους που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στη ρύθμιση του Ν. 4647/2019, με σοβαρό κίνδυνο να τιναχθεί στον αέρα το όλο εγχείρημα για την εφαρμογή της.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «δεν θέλουμε η ρύθμιση να είναι άδικη ούτε ανεφάρμοστη. Βάζουμε σε τάξη την υποχρέωση όλων να πληρώνουν για τα πραγματικά τετραγωνικά». Επανέλαβε, ακόμη, ότι θα δοθεί παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2020 στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να μην επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη.

Τι θα πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι

* Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ρύθμισης;

Δικαιούχοι της ρύθμισης είναι οι ιδιοκτήτες κτισμάτων ή οικοπέδων που είτε δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στον οικείο ΟΤΑ είτε τα έχουν δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό.

* Τι δικαιούνται να κάνουν;

Μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ακινήτων τους, ηλεκτροδοτούμενων και μη, με την οποία θα τύχουν απαλλαγής από όλες τις αναδρομικές οφειλές πολλών ετών καθώς και από οποιοδήποτε πρόστιμο ή προσαύξηση, όπως προέβλεπαν προηγούμενες διατάξεις ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις τακτοποίησης αυθαίρετων ακινήτων.

* Ποιες κατηγορίες φόρων περιλαμβάνει η ρύθμιση;

Η ρύθμιση αφορά τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το δημοτικό φόρο.

* Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις;

Οι σχετικές δηλώσεις, σύμφωνα με την προθεσμία που έχει προβλεφθεί στη σχετική διάταξη του νόμου, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2020.

* Από πότε θα αρχίσει η χρέωση για τα πρόσθετα εμβαδά που θα δηλωθούν;

Η χρέωση των δημοτικών φόρων και τελών για τα πρόσθετα εμβαδά θα αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2020, ανεξάρτητα από το πότε θα γίνει η υποβολή της δήλωσης.

* Τι θα συμβεί σε περίπτωση μη δήλωσης των πραγματικών τετραγωνικών βάσει της ισχύουσας ρύθμισης;

Μετά τη λήξη της προθεσμίας μέσα στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν οικειοθελώς να δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά, θα τεθούν σε ισχύ οι προηγούμενες διατάξεις, οι οποίες προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα. Οι διατάξεις αυτές θα ενεργοποιηθούν είτε όταν αρχίσουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9, στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι ΟΤΑ της χώρας, είτε όταν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή οι κληρονόμοι τους ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 2 Φεβρουαρίου 2020

Τσουχτερά πρόστιμα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, που μπορούν να αφορούν ακόμη και σε βάθος 10ετίας, θα έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, που… ξέχασαν να δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων τους, εάν προσέλθουν στους κατά τόπους δήμους, για να κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις.

Ειδικότερα, η ευνοϊκή ρύθμιση που προώθησε το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση λήγει στις 31 Μαρτίου 2020, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, κυρίως όσοι προχώρησαν σε τακτοποίηση ημιυπαίθριων και αυθαίρετων χώρων, που δεν έκαναν τις απαραίτητες διορθώσεις τετραγωνικών στους δήμους, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με υπέρογκα και αναδρομικά πρόστιμα.

Μάλιστα, η διαδικασία θα γίνει ακόμη πιο εύκολη στους πολίτες, καθώς εντός δεκαημέρου θα είναι έτοιμη και θα τεθεί σε λειτουργία στο διαδίκτυο, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να υποβάλουν στους δήμους τις δηλώσεις για τη διόρθωση των στοιχείων των επιφανειών των ακινήτων τους, ώστε να επωφεληθούν από την ευνοϊκή ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019.

Ωστόσο, μέχρι να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πολλοί δήμοι έχουν ήδη εκδώσει οδηγίες για όσους θέλουν να προσέρχονται στις υπηρεσίες όπου ανήκει το ακίνητό τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Ποιους πολίτες αφορά

Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών, «οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού μπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία μέχρι 31/3/2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Τυχόν διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1/1/2020».

Κάλεσμα στους πολίτες να σπεύσουν να δηλώσουν στους δήμους όπου κατοικούν τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων τους απευθύνουν και οι δήμοι της Θεσσαλονίκης, υπενθυμίζοντας ότι η απαλλαγή από πρόστιμα ή αναδρομικές χρεώσεις ισχύει για όσους πολίτες προχωρήσουν στη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων τους στους δήμους μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2020.

Αναφορικά πάντως με την πλατφόρμα, οι δήμαρχοι τονίζουν ότι ο λόγος για τον οποίο προκρίθηκε η λύση της δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την ΚΕΔΕ, ώστε οι δηλώσεις να γίνονται σε κεντρικό επίπεδο και τα στοιχεία να αποστέλλονται στους αρμόδιους ΟΤΑ, είναι ότι πολλοί δήμοι της χώρας δεν είναι σε θέση να υποδεχθούν τις απαιτούμενες διορθωτικές δηλώσεις και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους δημότες τους που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στη ρύθμιση του Ν. 4647/2019, με σοβαρό κίνδυνο να τιναχθεί στον αέρα το όλο εγχείρημα για την εφαρμογή της.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «δεν θέλουμε η ρύθμιση να είναι άδικη ούτε ανεφάρμοστη. Βάζουμε σε τάξη την υποχρέωση όλων να πληρώνουν για τα πραγματικά τετραγωνικά». Επανέλαβε, ακόμη, ότι θα δοθεί παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2020 στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να μην επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη.

Τι θα πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι

* Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ρύθμισης;

Δικαιούχοι της ρύθμισης είναι οι ιδιοκτήτες κτισμάτων ή οικοπέδων που είτε δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στον οικείο ΟΤΑ είτε τα έχουν δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό.

* Τι δικαιούνται να κάνουν;

Μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ακινήτων τους, ηλεκτροδοτούμενων και μη, με την οποία θα τύχουν απαλλαγής από όλες τις αναδρομικές οφειλές πολλών ετών καθώς και από οποιοδήποτε πρόστιμο ή προσαύξηση, όπως προέβλεπαν προηγούμενες διατάξεις ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις τακτοποίησης αυθαίρετων ακινήτων.

* Ποιες κατηγορίες φόρων περιλαμβάνει η ρύθμιση;

Η ρύθμιση αφορά τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το δημοτικό φόρο.

* Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις;

Οι σχετικές δηλώσεις, σύμφωνα με την προθεσμία που έχει προβλεφθεί στη σχετική διάταξη του νόμου, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2020.

* Από πότε θα αρχίσει η χρέωση για τα πρόσθετα εμβαδά που θα δηλωθούν;

Η χρέωση των δημοτικών φόρων και τελών για τα πρόσθετα εμβαδά θα αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2020, ανεξάρτητα από το πότε θα γίνει η υποβολή της δήλωσης.

* Τι θα συμβεί σε περίπτωση μη δήλωσης των πραγματικών τετραγωνικών βάσει της ισχύουσας ρύθμισης;

Μετά τη λήξη της προθεσμίας μέσα στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν οικειοθελώς να δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά, θα τεθούν σε ισχύ οι προηγούμενες διατάξεις, οι οποίες προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα. Οι διατάξεις αυτές θα ενεργοποιηθούν είτε όταν αρχίσουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9, στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι ΟΤΑ της χώρας, είτε όταν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή οι κληρονόμοι τους ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 2 Φεβρουαρίου 2020

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία