ΠΑΙΔΕΙΑ

Διεθνές συνέδριο για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια από αύριο στο ΠΑΜΑΚ

Τα αποτελέσματα του συνεδρίου που θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στο υπό σύσταση Εθνικό Σχέδιο Δράσης

 19/06/2019 16:36

Διεθνές συνέδριο για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια από αύριο στο ΠΑΜΑΚ

Τριήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο “Contemporary Perspectives in the Implementation of Women, Peaceand Security Policy Agenda”  στις 20, 21 και 22 Ιουνίου του 2019 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει η Έδρα UNESCO για τις Γυναίκες την Ειρήνη και την Ασφάλεια: Οικοδόμηση Δυνατοτήτων και Ανθεκτικότητας μέσω της Εκπαίδευσης και της Έρευνας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

pamak-sunedrio-gunaikes-eirini-asfaleia.jpg

Στόχος του Συνεδρίου είναι η κριτική αξιολόγηση των πολιτικών που προωθούνται σήμερα και αφορούν το παγκόσμιο θεματολόγιο πολιτικής «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», το οποίο στηρίζεται σε οκτώ ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 1325 του 2000 που αποτελεί το ψήφισμα «σταθμό» στην κωδικοποίηση του συγκεκριμένου θεματολογίου.

Με βάση αυτό το θεματολόγιο πολιτικής, η ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην ειρήνη και την ασφάλεια έχει γίνει οδηγός δράσης διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων.

Η πλειονότητα των Διεθνών Οργανισμών καθώς και μεγάλος αριθμός κρατών εφαρμόζουν θεσμικά ή εθνικά σχέδια δράσης προσαρμόζοντας τις πολιτικές τους στην προώθηση της μεγαλύτερης και αποτελεσματικότερης συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη των ένοπλων συγκρούσεων μέσω της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη διακυβέρνηση, στην οικοδόμηση της ειρήνης μετά από ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και στην διαδικασία ειρήνευσης και δημιουργίας ανθεκτικών κοινωνιών.

Η προστασία των γυναικών κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων αποτελεί επίσης μια σημαντική παράμετρο του θεματολογίου του Συνεδρίου και εξετάζονται κριτικά τα επίπεδα προστασίας τους. Η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας γυναικών και κοριτσιών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και φιλοξενούνται σε χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα πτυχή μελέτης.

Δεκαοκτώ από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συντάξει και εφαρμόζουν Εθνικά Σχέδια Δράσης. Οι περισσότερες χώρες των Βαλκανίων συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων εφαρμόζουν Εθνικά Σχέδια Δράσης.

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ξεκινήσει την διαδικασία σύστασης των Εθνικών Σχεδίων Δράσης τους. Σε αυτή τη λογική, το τριήμερο Συνέδριό της Έδρας UNESCO Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια θα φιλοξενήσει ειδικούς και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, την Κύπρο και την υπόλοιπη Ευρώπη προκειμένου να καταγραφούν διεθνείς καλές πρακτικές αλλά και οι ενδεχόμενες θεσμικές ή γραφειοκρατικές δυσκολίες για την σύσταση και εφαρμογή των σχεδίων δράσης.

Η εφαρμογή του θεματολογίου πολιτικής Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια στηρίζεται στη λογική των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, οι αξίες της συμμετοχικής δημοκρατίας, της συμμετοχικής διακυβέρνησης και της πάταξης της έμφυλης βίας ως όπλου κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων οφείλουν να είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι λειτουργίας των κοινωνιών στις οποίες θέλουμε να ζούμε.

Στο Συνέδριο θα λάβουν μέρος τόσο ειδικοί εκπρόσωποι του θεματολογίου και ισότητας των φύλων από διεθνείς περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων καθώς και πανεπιστημιακοί.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στους χώρους του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (Αίθουσα Συνεδρίων και μόνο την Παρασκευή το πρωί στο Αμφιθέατρο Τελετών). Η γλώσσα εργασίας θα είναι η Αγγλική και τα συμπεράσματά του θα δημοσιευτούν και στα Ελληνικά στην ιστοσελίδα της Έδρας αλλά και του Ινστιτούτου Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δίδονται στο τηλ. 2310-891.479 και από την διεύθυνση unescowomen@uom.edu.gr.

Τριήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο “Contemporary Perspectives in the Implementation of Women, Peaceand Security Policy Agenda”  στις 20, 21 και 22 Ιουνίου του 2019 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει η Έδρα UNESCO για τις Γυναίκες την Ειρήνη και την Ασφάλεια: Οικοδόμηση Δυνατοτήτων και Ανθεκτικότητας μέσω της Εκπαίδευσης και της Έρευνας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

pamak-sunedrio-gunaikes-eirini-asfaleia.jpg

Στόχος του Συνεδρίου είναι η κριτική αξιολόγηση των πολιτικών που προωθούνται σήμερα και αφορούν το παγκόσμιο θεματολόγιο πολιτικής «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», το οποίο στηρίζεται σε οκτώ ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 1325 του 2000 που αποτελεί το ψήφισμα «σταθμό» στην κωδικοποίηση του συγκεκριμένου θεματολογίου.

Με βάση αυτό το θεματολόγιο πολιτικής, η ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην ειρήνη και την ασφάλεια έχει γίνει οδηγός δράσης διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων.

Η πλειονότητα των Διεθνών Οργανισμών καθώς και μεγάλος αριθμός κρατών εφαρμόζουν θεσμικά ή εθνικά σχέδια δράσης προσαρμόζοντας τις πολιτικές τους στην προώθηση της μεγαλύτερης και αποτελεσματικότερης συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη των ένοπλων συγκρούσεων μέσω της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη διακυβέρνηση, στην οικοδόμηση της ειρήνης μετά από ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και στην διαδικασία ειρήνευσης και δημιουργίας ανθεκτικών κοινωνιών.

Η προστασία των γυναικών κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων αποτελεί επίσης μια σημαντική παράμετρο του θεματολογίου του Συνεδρίου και εξετάζονται κριτικά τα επίπεδα προστασίας τους. Η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας γυναικών και κοριτσιών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και φιλοξενούνται σε χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα πτυχή μελέτης.

Δεκαοκτώ από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συντάξει και εφαρμόζουν Εθνικά Σχέδια Δράσης. Οι περισσότερες χώρες των Βαλκανίων συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων εφαρμόζουν Εθνικά Σχέδια Δράσης.

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ξεκινήσει την διαδικασία σύστασης των Εθνικών Σχεδίων Δράσης τους. Σε αυτή τη λογική, το τριήμερο Συνέδριό της Έδρας UNESCO Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια θα φιλοξενήσει ειδικούς και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, την Κύπρο και την υπόλοιπη Ευρώπη προκειμένου να καταγραφούν διεθνείς καλές πρακτικές αλλά και οι ενδεχόμενες θεσμικές ή γραφειοκρατικές δυσκολίες για την σύσταση και εφαρμογή των σχεδίων δράσης.

Η εφαρμογή του θεματολογίου πολιτικής Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια στηρίζεται στη λογική των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, οι αξίες της συμμετοχικής δημοκρατίας, της συμμετοχικής διακυβέρνησης και της πάταξης της έμφυλης βίας ως όπλου κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων οφείλουν να είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι λειτουργίας των κοινωνιών στις οποίες θέλουμε να ζούμε.

Στο Συνέδριο θα λάβουν μέρος τόσο ειδικοί εκπρόσωποι του θεματολογίου και ισότητας των φύλων από διεθνείς περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων καθώς και πανεπιστημιακοί.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στους χώρους του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (Αίθουσα Συνεδρίων και μόνο την Παρασκευή το πρωί στο Αμφιθέατρο Τελετών). Η γλώσσα εργασίας θα είναι η Αγγλική και τα συμπεράσματά του θα δημοσιευτούν και στα Ελληνικά στην ιστοσελίδα της Έδρας αλλά και του Ινστιτούτου Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δίδονται στο τηλ. 2310-891.479 και από την διεύθυνση unescowomen@uom.edu.gr.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία