ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Διανομή ξύλων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν. Προποντίδας

Συνολικά 26 ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου παρέλαβαν ξύλα, περίπου 500 κιλά για κάθε δικαιούχο, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών θέρμανσής τους

 02/12/2022 16:15

Διανομή ξύλων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν. Προποντίδας
Διανομή ξύλων πραγματοποιήθηκε, σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Ειδικότερα, συνολικά 26 ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια παρέλαβαν ξύλα, περίπου 500 κιλά για κάθε δικαιούχο, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών θέρμανσής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2373024524.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Προποντίδας έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020” (Απόφαση ένταξης πράξης 6879/10.10.2016) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Διανομή ξύλων πραγματοποιήθηκε, σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Ειδικότερα, συνολικά 26 ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια παρέλαβαν ξύλα, περίπου 500 κιλά για κάθε δικαιούχο, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών θέρμανσής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2373024524.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Προποντίδας έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020” (Απόφαση ένταξης πράξης 6879/10.10.2016) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία