ΑΠΟΨΕΙΣ

Διαμεσολάβηση και δικομανία (και) περί Σφηκών ο λόγος...

 15/12/2019 21:00

Το πρόβλημα της δικομανίας δεν είναι πρόσφατο.

Ήδη ο Αριστοφάνης στους «Σφήκες» του (422 π.Χ.) στηλιτεύει και διακωμωδεί τη δικομανία των Αθηναίων. Ο Βδελυκλέων πασχίζει, στη συγκεκριμένη κωμωδία, να «θεραπεύσει» από το πάθος της δικομανίας τον πατέρα του και δικαστή Φιλοκλέωνα.

Η ανεπιτυχής διαχείριση θεμάτων απονομής δικαιοσύνης είναι γνωστό πως αποτελεί σημαντική τροχοπέδη σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια. Τέτοιας φύσης παθογένειες στοχεύει να θεραπεύσει και ο (απολύτως πρόσφατος) νόμος 4640/2019. Επιχειρεί μάλιστα να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα επίλυσης διαφορών, μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης και οι (ατελέσφορες) προσπάθειες του παρελθόντος

Η διαμεσολάβηση αποτελεί, όπως είναι γνωστό, εναλλακτική μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών. Κεντρικό πρόσωπό της ο διαμεσολαβητής -τρίτος και ουδέτερος προς τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι διάδικοι, με τη συνδρομή του διαμεσολαβητή, επιχειρούν την επίλυση της μεταξύ τους ιδιωτικής διαφοράς, αποφεύγοντας τη δικαστική οδό.

Ήδη από το 1996 ο έλληνας νομοθέτης επιδίωξε την υποχρεωτικότητα της αναζήτησης συμβιβαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Οι εξ ημών παλαιότεροι δεν υπηρετήσαμε επαρκώς το συγκεκριμένο θεσμό. Οδηγήθηκε, έτσι, σε αποτυχία.

Ακολούθησαν κι άλλες προσπάθειες, με σημαντικότερη εκείνη του 2010: Με το ν. 3898/2010 επιδιώχθηκε ένας διαφορετικός τρόπος (μη υποχρεωτικής) εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Ο νόμος αυτός καταργήθηκε μία οκταετία αργότερα: ο ν. 4512/2018 καθιστούσε υποχρεωτική την υπαγωγή συγκεκριμένων κατηγοριών υποθέσεων στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η κύρωση, σε περίπτωση παράλειψης της διαμεσολάβησης, ήταν το απαράδεκτο της συζήτησης στο αρμόδιο δικαστήριο της αγωγής που ασκούνταν κατά παράλειψή της. Η υποχρεωτικότητα όμως της διαμεσολάβησης τελούσε σε αναστολή.

Μεσολάβησε, στο μεταξύ, απόφαση της διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία έκρινε, κατά πλειοψηφία, ως αντισυνταγματική την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης του ν. 4512/2018.

Ο ν. 4640/2019 και η (ανεπιτυχής) προσπάθεια αντιμετώπισης της αντισυνταγματικότητας και των «κακώς κειμένων» του παρελθόντος

Ο απολύτως πρόσφατος νόμος επέλεξε να θέσει το σύνολο, σχεδόν, των διαφορών σε καθεστώς υποχρεωτικής διαμεσολάβησης. Σημαντικά στοιχεία του νέου νόμου είναι (μεταξύ άλλων):

(α) η υποχρεωτικότητα της αμοιβής του διαμεσολαβητή

(β) η παράσταση και αμοιβή των δικηγόρων των διαδίκων (γεγονός που λειτουργεί υπέρ των οικονομικά ισχυρότερων)

(γ) το απαράδεκτο της προόδου της δίκης χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης

(δ) Η απειλή χρηματικής ποινής για τον διάδικο που αρνείται να συμπράξει στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και

(ε) η υποχρεωτική ενημέρωση των διαδίκων από τους δικηγόρους τους για τη δυνατότητα διευθέτησης των διαφορών τους με διαμεσολάβηση.

Ο συγκεκριμένος νόμος δεν φαίνεται να ξεπέρασε τους σκοπέλους, στους οποίους προσέκρουαν οι προηγούμενοι. Ούτε και τις αιτιάσεις της προαναφερθείσας απόφασης του Αρείου Πάγου.

Εν κατακλείδι

Στους Σφήκες ο Βδελυκλέων κατάφερε, εντέλει, να «θεραπεύσει» το δικομανή πατέρα του Φιλοκλέωνα.

Ο πρόσφατος νόμος θα καταφέρει, άραγε, να περιορίσει τις συνέπειες της δικομανίας των Ελλήνων; Να ανατρέψει τις δυσμενείς συνέπειες από την επί πολλά πολλά χρόνια σώρευση υποθέσεων στα αραχνιασμένα ράφια της δικαιοσύνης;

Οι υπέρμαχοι της αντισυνταγματικότητάς του έχουν λάβει, ήδη, θέσεις μάχης. Οι δυσκολίες της εφαρμογής του νέου νόμου δεδομένες. Δεδομένα όμως και τα (ηχηρά ήδη) παράπονα των θιγομένων.

Όλα τούτα δεν φαίνεται να συνηγορούν, δυστυχώς, προς την κατεύθυνση της μακροημέρευσής του.

Ίδωμεν...

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 15 Δεκεμβρίου 2019

Δημοφιλείς Απόψεις