ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δάσκαλοι της Θεσσαλονίκης πήγαν στην Πράγα για να επιμορφωθούν

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

 13/02/2020 13:05

Δάσκαλοι της Θεσσαλονίκης πήγαν στην Πράγα για να επιμορφωθούν

Το 11ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1 - Learning Mobility of Individuals – Staff mobility in school education.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν στο εβδομαδιαίο επιμορφωτικό μάθημα που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχίας, από 20 έως 24 Ιανουαρίου 2020 και είχε τίτλο:   “Learning Based on Inquiry - A Modern Challenge for Teachers".


Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στο τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εξηγήσουν τι είναι η μάθηση βασισμένη στην έρευνα, να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ της εκμάθησης με βάση την έρευνα και της παραδοσιακής προσέγγισης, να περιγράψουν τα βήματα για την ανάπτυξη προγραμμάτων μάθησης βάσει της έρευνας, να εφαρμόσουν τις γνώσεις σε μελλοντικά προγράμματα με τους δικούς τους μαθητές, να εξηγήσουν πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα έργο στο δικό του ίδρυμα και τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επίσης οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα καθηγητές θα μπορούν να επιτύχουν την αυτοπεποίθηση, τα κίνητρα και την αποφασιστικότητα να εφαρμόσουν μάθηση βασισμένη στην έρευνα, κατά τη διδασκαλία τους, να προβλέψουν τις δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσουν κατά την υλοποίηση έργων που βασίζονται στη μάθηση βασισμένη στην έρευνα, λόγω της στάσης των εμπλεκομένων ή λόγω της έλλειψης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποστήριξης και να αναπτύξουν ικανότητες στην εφαρμογή της μάθησης βάσει έρευνας μέσω εργαστηρίων που βασίζονται στην ομαδική και στη συνεργατική εργασία.

Η θεματολογία του μαθήματος, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε:

Εισαγωγή στη μάθηση βασισμένη στην έρευνα.

Εκμάθηση βασισμένη στην έρευνα έναντι της παραδοσιακής προσέγγισης.

Πώς να εφαρμόζεται μάθηση βασισμένη στην έρευνα, στην τάξη, σε όλα τα θεματικά πεδία.

Προγραμματισμός της μάθησης μέσω της έρευνας σε 10 βήματα.

8 βασικά στοιχεία της μάθησης βάσει της έρευνας.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μάθησης που βασίζεται στην έρευνα.

Στρατηγικές διδασκαλίας για την εκμάθηση βασισμένη στην έρευνα.

Πρακτική προσέγγιση της μάθησης βάσει της έρευνας.

Η σημασία της αμφισβήτησης στη μάθηση που βασίζεται στην έρευνα και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.

Το 11ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1 - Learning Mobility of Individuals – Staff mobility in school education.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν στο εβδομαδιαίο επιμορφωτικό μάθημα που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχίας, από 20 έως 24 Ιανουαρίου 2020 και είχε τίτλο:   “Learning Based on Inquiry - A Modern Challenge for Teachers".


Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στο τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εξηγήσουν τι είναι η μάθηση βασισμένη στην έρευνα, να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ της εκμάθησης με βάση την έρευνα και της παραδοσιακής προσέγγισης, να περιγράψουν τα βήματα για την ανάπτυξη προγραμμάτων μάθησης βάσει της έρευνας, να εφαρμόσουν τις γνώσεις σε μελλοντικά προγράμματα με τους δικούς τους μαθητές, να εξηγήσουν πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα έργο στο δικό του ίδρυμα και τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επίσης οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα καθηγητές θα μπορούν να επιτύχουν την αυτοπεποίθηση, τα κίνητρα και την αποφασιστικότητα να εφαρμόσουν μάθηση βασισμένη στην έρευνα, κατά τη διδασκαλία τους, να προβλέψουν τις δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσουν κατά την υλοποίηση έργων που βασίζονται στη μάθηση βασισμένη στην έρευνα, λόγω της στάσης των εμπλεκομένων ή λόγω της έλλειψης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποστήριξης και να αναπτύξουν ικανότητες στην εφαρμογή της μάθησης βάσει έρευνας μέσω εργαστηρίων που βασίζονται στην ομαδική και στη συνεργατική εργασία.

Η θεματολογία του μαθήματος, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε:

Εισαγωγή στη μάθηση βασισμένη στην έρευνα.

Εκμάθηση βασισμένη στην έρευνα έναντι της παραδοσιακής προσέγγισης.

Πώς να εφαρμόζεται μάθηση βασισμένη στην έρευνα, στην τάξη, σε όλα τα θεματικά πεδία.

Προγραμματισμός της μάθησης μέσω της έρευνας σε 10 βήματα.

8 βασικά στοιχεία της μάθησης βάσει της έρευνας.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μάθησης που βασίζεται στην έρευνα.

Στρατηγικές διδασκαλίας για την εκμάθηση βασισμένη στην έρευνα.

Πρακτική προσέγγιση της μάθησης βάσει της έρευνας.

Η σημασία της αμφισβήτησης στη μάθηση που βασίζεται στην έρευνα και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία