ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρόνοι που αναγνωρίζονται ως διανυόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του ν. 4336/15 θεσπίσθηκαν σταδιακές αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων

 17/06/2019 11:10

Χρόνοι που αναγνωρίζονται ως διανυόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Του Γιάννη Σωπασή

Με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του ν. 4336/15 θεσπίσθηκαν σταδιακές αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Από τις αυξήσεις αυτές εξαιρέθηκαν ρητώς όσοι υπάγονται στην ασφάλιση του νέου πίνακα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ). Σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α) Εργασίες και ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον ΚΒΑΕ

Για τους απασχολούμενους σε εργασίες και ειδικότητες, οι οποίες εξαιρέθηκαν από τον ΚΒΑΕ, παύει από 1/1/2012 η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εάν μέχρι 31/12/2011 δεν είχαν συμπληρώσει στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» 3.600 ημέρες ασφάλισης ή οι «νέοι ασφαλισμένοι» 3.375 ημέρες ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι/ες που αναγνωρίζουν με εξαγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον πίνακα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ώστε να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης στα ΒΑΕ, προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των βαρέων, εξαιρούνται από τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις του ν. 4336/2015.

Η ίδια εξαίρεση ισχύει και για όσους/ες ασφαλισμένους/ες πληρούν -χωρίς να απαιτείται αναγνώριση- την ειδική προϋπόθεση των 3.600 και 1.000 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ τα τελευταία δεκατρία χρόνια πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή των 3.375 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ (για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά), ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις αυτές, έστω και αν έπαψαν να απασχολούνται με τις ειδικότητες αυτές από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου πίνακα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων ή συνέχισαν να απασχολούνται σε ειδικότητα που δεν ανήκει πλέον στο νέο πίνακα, (Εγγρ. ΙΚΑ Σ42/8/2016).

Β) Εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ

Για όσους είχαν συμπληρώσει τις ανωτέρω ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011, συνεχίζεται η ασφάλισή τους κατά τον ΚΒΑΕ έστω και αν εξαιρέθηκε η εργασία ή η ειδικότητά τους από τον Κανονισμό (σχετ. Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ10221/οικ. 1325/90/6-2- 2012 ΑΔΑ: ΒΟΖΦΛ-ΤΒΦ).

Παρατήρηση: Ο έλεγχος γνησιότητας των Δ.Α.Τ.Ε. εν γένει (σχετ.: Γ.Ε. Α02/1102/142/31.10.2014) των ενσήμων που έχουν επικολληθεί και των εγγραφών τους είναι νόμιμος και δυνατός μόνο από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, οι οποίες διαθέτουν ή μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία προς εξακρίβωση της γνησιότητας, ο έλεγχος δε, ειδικότερα, της γνησιότητας των επικολληθέντων ενσήμων είναι δυνατός μόνο με εξέταση των αντίστοιχων πρωτότυπων Δ.Α. Τ.Ε.

Πινάκας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Α

Περίπτωση 1: Μεταλλεία λιγνιτωρυχεία, ορυχεία, λατομεία πάσης φύσεως, ασβεστοποιεία

Περίπτωση 1Α: Επιχειρήσεις κατεργασίας του ξηρού ασβέστη

Περίπτωση 2: Οικοδομικές και τεχνικές εργασίες

Περίπτωση 3: Τσιμεντοβιομηχανίες

Περίπτωση 4: Κατεργασία μαρμάρων

Περίπτωση 5: Επεξεργασία στόκου - γύψου, καολίνες - ταλκ - θηραϊκής γης

Περίπτωση 6: Κεραμοποιεία - πλινθοποιεία - αγγειοπλαστεία

Περίπτωση 7: Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας

Περίπτωση 8: Βυρσοδεψία

Περίπτωση 9: Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών

Περίπτωση 10: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και λοιπών μετάλλων

Περίπτωση 10Α: Βιομηχανίες παραγωγής σιδήρου, χάλυβες, χυτοσιδήρου κτλ. μετάλλων

Περίπτωση 10Β: Βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως σε ελάσματα ή σύρματα από χάλυβα θερμής ελάσεως

Περίπτωση 11: Υαλουργία

Περίπτωση 12: Βιομηχανία παραγωγής απορρυπαντικών

Περίπτωση 13: Παραγωγή διθειούχου άνθρακα

Περίπτωση 14: Παραγωγή ανόργανων οξέων

Περίπτωση 15: Χημική βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγωγών αυτού

Περίπτωση 16: Βιομηχανίες και βιοτεχνίας παραγωγής και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων

Περίπτωση 17: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών φαρμάκων

Περίπτωση 18: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρμάκων και θειικού αργιλίου, καλλυντικών, αρωμάτων και κτηνιατρικών φαρμάκων

Περίπτωση 19: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας οστών

Περίπτωση 20: Βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής οργανικών χρωμάτων, βερνικιών και μελάνων

Περίπτωση 21: Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες

Περίπτωση 22: Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια (πλην των οικιακού τύπου χωρητικότητας εκάστου μέχρι 20 κιλών), που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργείων

Περίπτωση 23: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής ανόργανων χρωμάτων

Περίπτωση 24: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτών μολύβδου

Περίπτωση 25: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής πυρίμαχων και οξύμαχων υλικών

Περίπτωση 26: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών υλών και πυρίτιδων

Περίπτωση 26Α: Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της ΑΕΕ πυριτιδοποιείου - καλυκοποιείου

Περίπτωση 27: Οινοπνευματοποιία, οινοποιία, ποτοποιία, ζυθοποιία

Περίπτωση 28: Προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούμενο σε αερολιμένες

Περίπτωση 29: Αεροπορική βιομηχανία (κατασκευαστική - επισκευαστική)

Περίπτωση 30: Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί

Περίπτωση 31: Νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια, υγειονομικές μονάδες ασφ. οργανισμών

Περίπτωση 32: Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια

Περίπτωση 33: Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων

Περίπτωση 34: Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών

Περίπτωση 35: Καπναποθήκες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 36: Καπνοβιομηχανίες

Περίπτωση 37: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείου

Περίπτωση 38: Εταιρείες πετρελαιοειδών

Περίπτωση 39: Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίων

Περίπτωση 40: Διυλιστήρια πετρελαίων

Περίπτωση 41: Λιμενικοί χώροι

Περίπτωση 42: Ναυπηγεία

Περίπτωση 43: Κ.Π.Ε Δημόκριτος της Ε.Ε.Α.Ε «Δημόκριτος»

Περίπτωση 44: Ιχθυόσκαλες

Περίπτωση 45: Ιχθυοκαλλιέργειες - ιχθυοτροφεία

Περίπτωση 46: Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος

Περίπτωση 47: Τυροκομεία

Περίπτωση 48: Αλλαντοποιία

Περίπτωση 49: Παραγωγή υαλοβάμβακα

Περίπτωση 50: Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών

Περίπτωση 51: Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές

Περίπτωση 52: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων και συναφών ειδών

Περίπτωση 53: Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Περίπτωση 54: Αμαξοποιία

Περίπτωση 55: Στρατιωτικές υπηρεσίες

Περίπτωση 56: Παραγωγή χυτοπρεσαριστών αντικειμένων

Περίπτωση 57: Βιομηχανία κρέατος

Περίπτωση 58: Χημική βιομηχανία

Περίπτωση 59: Υπηρεσίες Υγιεινής

Περίπτωση 60: Παρασκευή αλιπάστων

Περίπτωση 61: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες σπορελαιουργίας, πυρηνελαιουργίας, ελαιουργίας και σαπωνοποιίας

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Β

Ειδικότητες εργαζομένων ανεξάρτητα από επιχειρήσεις ή χώρο εργασίας που απασχολούνται:

Περίπτωση 1: Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών και υγρών καυσίμων

Περίπτωση 2: Ματσακονιστές

Περίπτωση 3: Υφαλοχρωματιστές

Περίπτωση 4: Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων

Περίπτωση 5: Εργάτες αλιείας θαλάσσης

Περίπτωση 6: Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων

Περίπτωση 7: Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατώτερης των 4 βαθμών Κελσίου

Περίπτωση 8: Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων) και εργοδηγοί χημικοί και βιοχημικοί, απασχολούμενοι σε χώρους παραγωγής και εργαστήρια

Περίπτωση 9: Νυχτοφύλακες

Περίπτωση 10: Λιθοξόοι

Περίπτωση 11: Δύτες - σπογγαλιείς

Περίπτωση 12: Εργάτες φορτηγίδων

Περίπτωση 13: Κατασκευαστές τσιμεντοπλίνθων, τσιμεντοστύλων, τσιμεντοσωλήνων, πλακών από τσιμέντο

Περίπτωση 14: Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρίων

Περίπτωση 15: Υποδηματοποιοί - Υποδηματεργάτες

Περίπτωση 16: Ψήστες

Περίπτωση 17: Λαντζέρηδες

Περίπτωση 18: Σερβιτόροι με νυχτερινή απασχόληση (απασχολούμενοι τουλάχιστον 3 ώρες μεταξύ της 10ης βραδινής και της 6ης πρωινής της επόμενης μέρα)

Περίπτωση 19: Αδειούχοι, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί μηχανικοί, συντηρητές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων

Περίπτωση 20: Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων

Περίπτωση 21: Αποκλειστικός απασχολούμενοι διά μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)

Περίπτωση 22: Αρτεργάτες - σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι) - μυλωθροί

Περίπτωση 23: Καθαριστές - καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση, πλην εκείνων που απασχολούνται σε:

α. γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και Α.Ε. που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του κεφαλαίου Α' και Β' του Ν. 3429/2005, όπως ισχύουν και έχουν εργοδότες, τους ως άνω αναφερόμενους φορείς.

β. γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Περίπτωση 24: Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμηση μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) - ρητινοσυλλέκτες

Περίπτωση 25: Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στα συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΟΣΥ Α.Ε. και ΟΑΣΘ.

Περίπτωση 26: Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων, απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών, υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών καθώς και τα υπογείων δικτύων

Περίπτωση 27: Νεκροπομποί

Περίπτωση 28: Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων

Περίπτωση 29: Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων

Περίπτωση 30: Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου

Περίπτωση 31: Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι άδειας που απασχολούνται σε εργοστάσια και μονάδες παραγωγής

Περίπτωση 32:

32Α: Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναέριων και υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (άνω των 66.000 ΥΟΕΤ), γομωτές – πυροδότες.

32Β: Οι απασχολούμενοι στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργεια: της ΔΕΗ (εναερίτες και υπογείτες κατηγορίας Τ4Α).

32Γ: Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, εργαζόμενοι εντός φρεατίων (μουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και εναερίτες ηλεκτρολόγοι.

32Δ: Συντηρητές κεραιών στρατιωτικών μονάδων, που απασχολούνται στο αντικείμενο αυτό κατά κύριο λόγο.

Περίπτωση 33: Οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα εντός των θερμοκηπίων

Περίπτωση 34: Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας στα έργα κατασκευής του οδικού δικτύου και στις οικονομικές μονάδες παραγωγής ασφάλτου

Περίπτωση 35: Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλτοδιανομής

Περίπτωση 36: Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού

Περίπτωση 37: Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων

Περίπτωση 38: Μηχανοξυλουργοί, χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, κουφωμάτων, παρκέτων και λοιπών ειδών από ξύλο.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 25-16 Ιουνίου 2019

Του Γιάννη Σωπασή

Με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του ν. 4336/15 θεσπίσθηκαν σταδιακές αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Από τις αυξήσεις αυτές εξαιρέθηκαν ρητώς όσοι υπάγονται στην ασφάλιση του νέου πίνακα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ). Σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α) Εργασίες και ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον ΚΒΑΕ

Για τους απασχολούμενους σε εργασίες και ειδικότητες, οι οποίες εξαιρέθηκαν από τον ΚΒΑΕ, παύει από 1/1/2012 η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εάν μέχρι 31/12/2011 δεν είχαν συμπληρώσει στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» 3.600 ημέρες ασφάλισης ή οι «νέοι ασφαλισμένοι» 3.375 ημέρες ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι/ες που αναγνωρίζουν με εξαγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον πίνακα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ώστε να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης στα ΒΑΕ, προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των βαρέων, εξαιρούνται από τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις του ν. 4336/2015.

Η ίδια εξαίρεση ισχύει και για όσους/ες ασφαλισμένους/ες πληρούν -χωρίς να απαιτείται αναγνώριση- την ειδική προϋπόθεση των 3.600 και 1.000 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ τα τελευταία δεκατρία χρόνια πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή των 3.375 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ (για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά), ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις αυτές, έστω και αν έπαψαν να απασχολούνται με τις ειδικότητες αυτές από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου πίνακα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων ή συνέχισαν να απασχολούνται σε ειδικότητα που δεν ανήκει πλέον στο νέο πίνακα, (Εγγρ. ΙΚΑ Σ42/8/2016).

Β) Εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ

Για όσους είχαν συμπληρώσει τις ανωτέρω ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011, συνεχίζεται η ασφάλισή τους κατά τον ΚΒΑΕ έστω και αν εξαιρέθηκε η εργασία ή η ειδικότητά τους από τον Κανονισμό (σχετ. Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ10221/οικ. 1325/90/6-2- 2012 ΑΔΑ: ΒΟΖΦΛ-ΤΒΦ).

Παρατήρηση: Ο έλεγχος γνησιότητας των Δ.Α.Τ.Ε. εν γένει (σχετ.: Γ.Ε. Α02/1102/142/31.10.2014) των ενσήμων που έχουν επικολληθεί και των εγγραφών τους είναι νόμιμος και δυνατός μόνο από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, οι οποίες διαθέτουν ή μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία προς εξακρίβωση της γνησιότητας, ο έλεγχος δε, ειδικότερα, της γνησιότητας των επικολληθέντων ενσήμων είναι δυνατός μόνο με εξέταση των αντίστοιχων πρωτότυπων Δ.Α. Τ.Ε.

Πινάκας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Α

Περίπτωση 1: Μεταλλεία λιγνιτωρυχεία, ορυχεία, λατομεία πάσης φύσεως, ασβεστοποιεία

Περίπτωση 1Α: Επιχειρήσεις κατεργασίας του ξηρού ασβέστη

Περίπτωση 2: Οικοδομικές και τεχνικές εργασίες

Περίπτωση 3: Τσιμεντοβιομηχανίες

Περίπτωση 4: Κατεργασία μαρμάρων

Περίπτωση 5: Επεξεργασία στόκου - γύψου, καολίνες - ταλκ - θηραϊκής γης

Περίπτωση 6: Κεραμοποιεία - πλινθοποιεία - αγγειοπλαστεία

Περίπτωση 7: Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας

Περίπτωση 8: Βυρσοδεψία

Περίπτωση 9: Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών

Περίπτωση 10: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και λοιπών μετάλλων

Περίπτωση 10Α: Βιομηχανίες παραγωγής σιδήρου, χάλυβες, χυτοσιδήρου κτλ. μετάλλων

Περίπτωση 10Β: Βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως σε ελάσματα ή σύρματα από χάλυβα θερμής ελάσεως

Περίπτωση 11: Υαλουργία

Περίπτωση 12: Βιομηχανία παραγωγής απορρυπαντικών

Περίπτωση 13: Παραγωγή διθειούχου άνθρακα

Περίπτωση 14: Παραγωγή ανόργανων οξέων

Περίπτωση 15: Χημική βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγωγών αυτού

Περίπτωση 16: Βιομηχανίες και βιοτεχνίας παραγωγής και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων

Περίπτωση 17: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών φαρμάκων

Περίπτωση 18: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρμάκων και θειικού αργιλίου, καλλυντικών, αρωμάτων και κτηνιατρικών φαρμάκων

Περίπτωση 19: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας οστών

Περίπτωση 20: Βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής οργανικών χρωμάτων, βερνικιών και μελάνων

Περίπτωση 21: Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες

Περίπτωση 22: Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια (πλην των οικιακού τύπου χωρητικότητας εκάστου μέχρι 20 κιλών), που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργείων

Περίπτωση 23: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής ανόργανων χρωμάτων

Περίπτωση 24: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτών μολύβδου

Περίπτωση 25: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής πυρίμαχων και οξύμαχων υλικών

Περίπτωση 26: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών υλών και πυρίτιδων

Περίπτωση 26Α: Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της ΑΕΕ πυριτιδοποιείου - καλυκοποιείου

Περίπτωση 27: Οινοπνευματοποιία, οινοποιία, ποτοποιία, ζυθοποιία

Περίπτωση 28: Προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούμενο σε αερολιμένες

Περίπτωση 29: Αεροπορική βιομηχανία (κατασκευαστική - επισκευαστική)

Περίπτωση 30: Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί

Περίπτωση 31: Νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια, υγειονομικές μονάδες ασφ. οργανισμών

Περίπτωση 32: Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια

Περίπτωση 33: Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων

Περίπτωση 34: Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών

Περίπτωση 35: Καπναποθήκες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 36: Καπνοβιομηχανίες

Περίπτωση 37: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείου

Περίπτωση 38: Εταιρείες πετρελαιοειδών

Περίπτωση 39: Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίων

Περίπτωση 40: Διυλιστήρια πετρελαίων

Περίπτωση 41: Λιμενικοί χώροι

Περίπτωση 42: Ναυπηγεία

Περίπτωση 43: Κ.Π.Ε Δημόκριτος της Ε.Ε.Α.Ε «Δημόκριτος»

Περίπτωση 44: Ιχθυόσκαλες

Περίπτωση 45: Ιχθυοκαλλιέργειες - ιχθυοτροφεία

Περίπτωση 46: Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος

Περίπτωση 47: Τυροκομεία

Περίπτωση 48: Αλλαντοποιία

Περίπτωση 49: Παραγωγή υαλοβάμβακα

Περίπτωση 50: Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών

Περίπτωση 51: Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές

Περίπτωση 52: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων και συναφών ειδών

Περίπτωση 53: Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Περίπτωση 54: Αμαξοποιία

Περίπτωση 55: Στρατιωτικές υπηρεσίες

Περίπτωση 56: Παραγωγή χυτοπρεσαριστών αντικειμένων

Περίπτωση 57: Βιομηχανία κρέατος

Περίπτωση 58: Χημική βιομηχανία

Περίπτωση 59: Υπηρεσίες Υγιεινής

Περίπτωση 60: Παρασκευή αλιπάστων

Περίπτωση 61: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες σπορελαιουργίας, πυρηνελαιουργίας, ελαιουργίας και σαπωνοποιίας

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Β

Ειδικότητες εργαζομένων ανεξάρτητα από επιχειρήσεις ή χώρο εργασίας που απασχολούνται:

Περίπτωση 1: Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών και υγρών καυσίμων

Περίπτωση 2: Ματσακονιστές

Περίπτωση 3: Υφαλοχρωματιστές

Περίπτωση 4: Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων

Περίπτωση 5: Εργάτες αλιείας θαλάσσης

Περίπτωση 6: Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων

Περίπτωση 7: Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατώτερης των 4 βαθμών Κελσίου

Περίπτωση 8: Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων) και εργοδηγοί χημικοί και βιοχημικοί, απασχολούμενοι σε χώρους παραγωγής και εργαστήρια

Περίπτωση 9: Νυχτοφύλακες

Περίπτωση 10: Λιθοξόοι

Περίπτωση 11: Δύτες - σπογγαλιείς

Περίπτωση 12: Εργάτες φορτηγίδων

Περίπτωση 13: Κατασκευαστές τσιμεντοπλίνθων, τσιμεντοστύλων, τσιμεντοσωλήνων, πλακών από τσιμέντο

Περίπτωση 14: Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρίων

Περίπτωση 15: Υποδηματοποιοί - Υποδηματεργάτες

Περίπτωση 16: Ψήστες

Περίπτωση 17: Λαντζέρηδες

Περίπτωση 18: Σερβιτόροι με νυχτερινή απασχόληση (απασχολούμενοι τουλάχιστον 3 ώρες μεταξύ της 10ης βραδινής και της 6ης πρωινής της επόμενης μέρα)

Περίπτωση 19: Αδειούχοι, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί μηχανικοί, συντηρητές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων

Περίπτωση 20: Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων

Περίπτωση 21: Αποκλειστικός απασχολούμενοι διά μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)

Περίπτωση 22: Αρτεργάτες - σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι) - μυλωθροί

Περίπτωση 23: Καθαριστές - καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση, πλην εκείνων που απασχολούνται σε:

α. γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και Α.Ε. που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του κεφαλαίου Α' και Β' του Ν. 3429/2005, όπως ισχύουν και έχουν εργοδότες, τους ως άνω αναφερόμενους φορείς.

β. γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Περίπτωση 24: Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμηση μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) - ρητινοσυλλέκτες

Περίπτωση 25: Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στα συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΟΣΥ Α.Ε. και ΟΑΣΘ.

Περίπτωση 26: Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων, απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών, υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών καθώς και τα υπογείων δικτύων

Περίπτωση 27: Νεκροπομποί

Περίπτωση 28: Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων

Περίπτωση 29: Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων

Περίπτωση 30: Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου

Περίπτωση 31: Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι άδειας που απασχολούνται σε εργοστάσια και μονάδες παραγωγής

Περίπτωση 32:

32Α: Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναέριων και υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (άνω των 66.000 ΥΟΕΤ), γομωτές – πυροδότες.

32Β: Οι απασχολούμενοι στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργεια: της ΔΕΗ (εναερίτες και υπογείτες κατηγορίας Τ4Α).

32Γ: Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, εργαζόμενοι εντός φρεατίων (μουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και εναερίτες ηλεκτρολόγοι.

32Δ: Συντηρητές κεραιών στρατιωτικών μονάδων, που απασχολούνται στο αντικείμενο αυτό κατά κύριο λόγο.

Περίπτωση 33: Οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα εντός των θερμοκηπίων

Περίπτωση 34: Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας στα έργα κατασκευής του οδικού δικτύου και στις οικονομικές μονάδες παραγωγής ασφάλτου

Περίπτωση 35: Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλτοδιανομής

Περίπτωση 36: Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού

Περίπτωση 37: Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων

Περίπτωση 38: Μηχανοξυλουργοί, χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, κουφωμάτων, παρκέτων και λοιπών ειδών από ξύλο.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 25-16 Ιουνίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία