ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματοδότηση ύψους 70.000.000 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας για τη μεταφορά μαθητών

Έντεκα εκατομμύρια θα δοθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 06/11/2018 14:40

Χρηματοδότηση ύψους 70.000.000 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας για τη μεταφορά μαθητών


Το ποσό των 70.000.000 ευρώ θα κατανείμει με απόφασή του το Υπουργείο Εσωτερικών στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, με σκοπό την κάλυψη δαπανών για τη μεταφορά μαθητών.

Το ΥΠΕΣ αναφέρει σε ανακοίνωσή του :

«Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 70.000.000,00 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.»


Το ποσό των 70.000.000 ευρώ θα κατανείμει με απόφασή του το Υπουργείο Εσωτερικών στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, με σκοπό την κάλυψη δαπανών για τη μεταφορά μαθητών.

Το ΥΠΕΣ αναφέρει σε ανακοίνωσή του :

«Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 70.000.000,00 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.»

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία