ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χώρα... ανισοτήτων η Ελλάδα

Ποια η θέση της σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

 08/05/2023 13:30

Χώρα... ανισοτήτων η Ελλάδα

Σε 13.375 ευρώ ανέρχεται το χαμηλότερο ατομικό ετήσιο εισόδημα του πληθυσμού της χώρας με το υψηλότερο εισόδημα, όταν το υψηλότερο ατομικό ετήσιο εισόδημα για τον πληθυσμό με το χαμηλότερο εισόδημα ανέρχεται σε 6.533 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την οικονομική ανισότητα το 2022 (εισοδήματα 2021), από την οποία συνάγονται και τα εξής:

*Το 25% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα, κατέχει το 10,3% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό αυξημένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.

*Το 25% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα, κατέχει το 45,3% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό μειωμένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.

*Το 50% του πληθυσμού με μεσαία εισοδήματα, κατέχουν το 44,4% του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.

Σε 13.375 ευρώ ανέρχεται το χαμηλότερο ατομικό ετήσιο εισόδημα του πληθυσμού της χώρας με το υψηλότερο εισόδημα, όταν το υψηλότερο ατομικό ετήσιο εισόδημα για τον πληθυσμό με το χαμηλότερο εισόδημα ανέρχεται σε 6.533 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την οικονομική ανισότητα το 2022 (εισοδήματα 2021), από την οποία συνάγονται και τα εξής:

*Το 25% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα, κατέχει το 10,3% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό αυξημένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.

*Το 25% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα, κατέχει το 45,3% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό μειωμένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.

*Το 50% του πληθυσμού με μεσαία εισοδήματα, κατέχουν το 44,4% του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία