ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαραμάδα» ελπίδας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου (φωτ.)

Σύμφωνα με μελέτη, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (54,05%) είδε αύξηση του σχετικού τζίρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας ενώ ένα μικρό ποσοστό (13,52%) διαπίστωσε μείωση

 19/01/2022 20:00

«Χαραμάδα» ελπίδας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου (φωτ.)
Φωτογραφία αρχείου

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συνέβαλε στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων κατά την πανδημία, όπως τεκμαίρεται από μελέτη με θέμα "Οι επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19 στην επιχειρηματική συνέχεια και ανθεκτικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: ο κρίσιμος ρόλος της τεχνολογίας", που παρουσιάστηκε διαδικτυακά σήμερα και την οποία πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

«Η περίοδος της πανδημίας αποτέλεσε μία σημαντική καμπή στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Από τη μία "πλήγωσε" αφάνταστα την πλειοψηφία των επιχειρήσεων -κυρίως τις μικρές και μεσαίες- και από την άλλη σηματοδότησε την έναρξη μίας νέας εποχής εξαιτίας του ψηφιακού μετασχηματισμού τους» δήλωσε, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Σύνοψη έρευνας

Η πανδημία έχει προκαλέσει δραματικές αλλαγές στο ευρύτερο μάκρο-περιβάλλον των επιχειρήσεων, που ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υιοθετήσουν την ψηφιακή τεχνολογία σε ευρύτερη κλίμακα και υπό πίεση χρόνου. Σύμφωνα με μελέτες, η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μεταμορφώνουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα γρήγορα, και όχι με παραδοσιακούς ή γραμμικούς τρόπους. Ιδιαίτερα, η ψηφιοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου βοηθά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα νέο ψηφιακό δίκτυο, το οποίο επιτρέπει την υπέρβαση της κυριαρχίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της οικονομίας μιας χώρας, η εμφάνιση και η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς είναι πολύ σημαντικές.

Οι τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της συνέχειας των επιχειρήσεων. Τεχνολογίες όπως η ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού, η ανάλυση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η ρομποτική, το ψηφιακό εμπόριο και το Διαδίκτυο των πραγμάτων, μπορούν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και την ευελιξία των οργανισμών και να τους επιτρέψουν να αποδίδουν καλύτερα από τους ομολόγους τους σε ταραχώδη ή ασταθή περιβάλλοντα.

Γενικά, οι ΜμΕ υιοθετούν διαφορετικό βαθμό ψηφιακών μετασχηματισμών, οι οποίοι μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις συνιστώσες: α) ΜΜΕ με υψηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις επιταχύνοντας τη μετάβαση προς τις ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις, β) ΜμΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας αλλά χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας που αποφασίζουν να ψηφιοποιήσουν μόνο τη λειτουργία πωλήσεων και, γ) ΜμΕ που έχουν πολύ περιορισμένο ψηφιακό γραμματισμό αλλά υποστηρίζονται από υψηλό επίπεδο κοινωνικού κεφαλαίου. Άλλα ευρήματα μελετών υποδηλώνουν ότι οι πρακτικές καινοτομίας των ΜμΕ έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση και την επιβίωση τους.

Εμπειρικά ευρήματα αποκαλύπτουν ότι η ικανότητα καινοτομίας είναι απαραίτητη για την επιβίωση μιας ΜμΕ κατά τη διάρκεια μιας κρίσης και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη θετικού αντίκτυπου της καινοτομίας μάρκετινγκ και της καινοτομίας διαδικασιών στις οικονομικές επιδόσεις των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Στην έρευνα που πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή Γρ. Χονδροκούκη, αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΠΑΠΕΙ, επιβεβαιώνεται σε σημαντικό βαθμό ότι μία από τις διαστάσεις της ψηφιακής ετοιμότητας των επιχειρήσεων σχετίζεται με τις ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει το προσωπικό τους και τον βαθμό στον οποίο τις αξιοποιούν στην εργασία τους. Περισσότερες από τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (75,9%) διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό που στη συντριπτική τους πλειοψηφία (περισσότερο από 80%) χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και οι αναπτυξιακές στρατηγικές απαιτούν την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της πληροφορικής. Αυτό, είναι κάτι το οποίο ασπάζεται η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος, δεδομένου ότι μόνο 2,7% από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, τέτοια, που να προκαλεί διέγερση του ενδιαφέροντος της επιχείρησης για αναβάθμιση των τεχνολογικών της υποδομών. Στον αντίποδα, μία στις τρεις από τις επιχειρήσεις του δείγματος επιδιώκει και καταφέρνει να προκαλεί τεχνολογικές εξελίξεις ή/και να τις υιοθετεί πριν τους περισσότερους ανταγωνιστές της.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που σχετίζονται με την εξέλιξη του τζίρου που προήλθε από πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Έτσι, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (54,05%) είδε αύξηση του σχετικού τζίρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας ενώ ένα μικρό ποσοστό (13,52%) διαπίστωσε μείωση.

Η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με τον βαθμό που θεωρούν ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συνέβαλε στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη καταγραφή, με μία περεταίρω μετατόπιση υπέρ των θετικών απόψεων. Έτσι, 10% θεωρούν ότι η σχετική συμβολή ήταν περιορισμένη (πολύ λίγο, λίγο -η επιλογή "καθόλου" δεν εμφανίζεται) ενώ περισσότερες από τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις του δείγματος (77,9%) πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συνέβαλε σημαντικά στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων (πολύ, πάρα πολύ, απόλυτα). Η διάμεσος τιμή των στοιχείων που συλλέχθηκαν αντιστοιχεί στην περιοχή που περιγράφεται ως "πάρα πολύ".

lianemporio-diadiktyo-pandimia-tziros.jpg


Αντίστοιχα ευρήματα προκύπτουν από το ερώτημα που αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συμβάλει στη γρηγορότερη ανάκτηση των ρυθμών της επιχείρησης μετά από μία κρίση. Περισσότεροι από τους μισούς (58,4%) το πιστεύουν πάρα πολύ ή απόλυτα, 34,9% πολύ ή αρκετά, ενώ, λιγότερο το πιστεύει μόνο το 6,7% των ερωτηθέντων (καθόλου, πολύ λίγο, λίγο). Η διάμεσος τιμή των στοιχείων που συλλέχθηκαν αντιστοιχεί στην περιοχή που περιγράφεται ως "πάρα πολύ".

Τέλος, εξετάστηκαν στην έρευνα τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που παρουσίασαν εξαιρετικές επιδόσεις κατά την περίοδο της πανδημίας. Ως τέτοιες ορίζονται αυτές οι επιχειρήσεις του δείγματος που κατάφεραν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους κατά την περίοδο της πανδημίας σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο από 30%. Αυτές αντιπροσωπεύουν το 9,4% του δείγματος. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που είχαν σημαντική αύξηση του τζίρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 78,6% και οι μικρές στο 21,4%. Περισσότερες από επτά στις δέκα από αυτές τις επιχειρήσεις παρουσίασαν αντίστοιχες επιδόσεις κατά την περίοδο 2009-2019 (αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%). Σε ποσοστό 92,8% δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν σημαντική συμβολή στην απασχολησιμότητα, αφού, έχουν ως επί το πλείστον αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές εξελίξεις. Περισσότερο από 85% αυτών των επιχειρήσεων υιοθετούν ή/και προκαλούν τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου τους. Είναι αξιομνημόνευτο ότι οι μισές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας θεωρούν ότι οι υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων αποτελεί και σημαντική συνιστώσα για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Δηλώσεις

Πρόεδρος του ΕΕΑ και της ΚΕΕΕ Γ. Χατζηθεοδοσίου

«Θεωρούμε κομβικής σημασίας τη συνεργασία των επιμελητηρίων με τα πανεπιστήμια της χώρας και η συγκεκριμένη μελέτη αποδεικνύει τη βαρύτητα που δίνει το ΕΕΑ σε αυτή τη συνένωση δυνάμεων που μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει στην προσπάθεια της χώρας να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά.

Η περίοδος της πανδημίας αποτέλεσε μία σημαντική καμπή στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Από τη μία "πλήγωσε" αφάνταστα την πλειοψηφία των επιχειρήσεων -κυρίως τις μικρές και μεσαίες- και από την άλλη σηματοδότησε την έναρξη μίας νέας εποχής εξαιτίας του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, κάτι που προκύπτει και από τα αποτελέσματα της μελέτης.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι βασική προτεραιότητα των επιμελητηρίων παραμένει η προσπάθεια διάσωσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία και που πλήττονται σήμερα από τις ανατιμήσεις. Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα στήριξης, όμως φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά για να σώσουν όσες επιχειρήσεις κινδυνεύουν.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ταλανίζουν την αγορά αυτή την κρίσιμη περίοδο, η επιμελητηριακή κοινότητα έχει καταθέσει στοχευμένες προτάσεις.

Μεταξύ αυτών:

- Αύξηση των δόσεων από τις 72 στις 120 ώστε να δοθεί μία σημαντική ανάσα στο επιχειρείν

- Περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχυθεί η ρευστότητα

- Αύξηση του ποσοστού της επιδότησης για να αντιμετωπιστεί το κύμα των αυξήσεων στα ενεργειακά κόστη

- Μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% σε βασικά αγαθά για να μην υπάρξει υπέρμετρη επιβάρυνση στο καλάθι της νοικοκυράς

- Κατάργηση της υποχρέωσης επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και απαλλαγή ενοικίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση».

Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης, Πανεπιστήμο Πειραιά, αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

«Σ' ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε μια δύσκολη εποχή, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο εδραίωσης του και στον ερευνητικό τομέα μέσα από ένα πλέγμα πρωτοβουλιών τις οποίες ενδεικτικά αναφέρω, την προώθηση της ανάπτυξης νέων διεθνών συμφωνιών, τη διασύνδεσή μας με τον κόσμο της παραγωγής, τη διάχυση της έρευνας και της γνώσης στην κοινωνία, την ανάπτυξη συνεργασιών για τη δημιουργία "μικτών" ερευνητικών δομών και υποδομών με τη συμμετοχή των ερευνητών μας και την συνεχή διεκδίκηση πόρων από εθνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς πόρους.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το ΕΕΑ είχε ως στόχο να διερευνήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην επιχειρηματική συνέχεια και ανθεκτικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε σχέση με τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας».

Χρ. Σταϊκούρας: Η ψηφιακή ωριμότητα λειτούργησε ως ανάχωμα στις συνέπειες της πανδημίας

«Μετά από, σχεδόν, δύο χρόνια απαιτητικού «αγώνα» με την πανδημία και τις πολυσύνθετες, πολυπαραγοντικές επιδράσεις της στην κοινωνία και την οικονομία, καταφέραμε να καλύψουμε, εν πολλοίς, τις απώλειες του 2020, δημιουργώντας ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις προκειμένου η χώρα μας να εισέλθει σε τροχιά ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης», ανέφερε από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας στην παρουσίαση της έρευνας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ελήφθησαν πρωτοφανή σε ύψος και εύρος μέτρα, με το πακέτο μέτρων συνολικού ύψους 43,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2020-2022 να είναι το 4ο μεγαλύτερο παγκοσμίως, ενώ παράλληλα, σημαντικά ποσά έχουν κατευθυνθεί, την ίδια περίοδο, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης.

Ουσιαστικά απλώθηκε, όπως είπε ο ίδιος, ένα ευρύ «δίχτυ» προστασίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις - και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες - να παραμείνουν «ζωντανές» ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν νέα μέτρα στήριξης, για τον Ιανουάριο 2022. «Αποδεικνύοντας ότι βρισκόμαστε σε εγρήγορση, αντιδρούμε άμεσα στις πρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν, και παρεμβαίνουμε με σύνεση και αποφασιστικότητα» σημείωσε ο ίδιος.

Ο κ. Σταϊκούρας συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι όλα τα μέτρα συνέβαλαν ουσιαστικά, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντέξουν και ταυτόχρονα να επανεκκινήσουν από την καλύτερη δυνατή αφετηρία. «Και τα κατάφεραν, όπως αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών τους, ο οποίος επέστρεψε ή και υπερέβη σε κάποιες περιπτώσεις τα επίπεδα του 2019, και στους βελτιωμένους οικονομικούς δείκτες της μεταποίησης και της βιομηχανικής παραγωγής».

Παράλληλα ο υπουργός σημείωσε ότι και οι ίδιες οι επιχειρήσεις ανέλαβαν δράση κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς η ίδια η πανδημία επιτάχυνε την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων. «Είναι πλέον σαφές ότι η ψηφιακή ωριμότητα λειτούργησε ως ανάχωμα στις συνέπειες της πανδημίας» κατέληξε ο υπουργός προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις που είχαν ήδη υιοθετήσει ψηφιακά εργαλεία πριν από την έναρξη της πανδημίας, κατάφεραν να ανακάμψουν πιο εύκολα και σε μεγαλύτερο βαθμό ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές εξελίξεις ότι το 85% αυτών των επιχειρήσεων, υιοθετεί ή/και προκαλεί τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου τους. «Εντούτοις, και παρά τα προφανή οφέλη της υιοθέτησης των σύγχρονων τεχνολογιών, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας, στοιχείο που αποτελεί εύρημα και άλλων μελετών. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, η κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, προωθεί, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και της οικονομίας, συμβάλλοντας άμεσα ή έμμεσα στην προώθηση της ψηφιοποίησης και των ίδιων των επιχειρήσεων» είπε ο υπουργός.

Ενδεικτικά ανέφερε, ορισμένα από τα βασικά επιτεύγματα ψηφιακής διακυβέρνησης στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

- Δημιουργήθηκαν πρόσθετες πλατφόρμες ειδικά για την υλοποίηση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως η πλατφόρμα "myBusinessSupport" για τους δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού κτλ.

- Προωθήθηκε η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία για τις επιχειρήσεις, με τη δημιουργία και έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας "myData" της ΑΑΔΕ, για την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

- Επεκτάθηκε η χρήση διασυνδεδεμένων online ταμειακών μηχανών.

- Παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

- Προωθείται η ψηφιακή αναβάθμιση των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών της χώρας.

- Αναβαθμίστηκε το Taxisnet.

- Υλοποιήθηκαν τα προγράμματα στήριξης δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, «ΓΕΦΥΡΑ» Ι και ΙΙ, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

- Λειτουργεί ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας για τη διευθέτηση όλων των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τράπεζες και διαχειριστές δανείων.

- Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται δαπάνες των περισσότερων φορέων του Δημοσίου με e-δικαιολογητικά, χάρη στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών».

- Εκδίδονται ηλεκτρονικά τιμολόγια από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο αλλά και προς επιχειρήσεις με νέες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, επιτυγχάνοντας μείωση στη διακίνηση πλαστών παραστατικών, περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση της αποπληρωμής των ηλεκτρονικών τιμολογίων για Δημόσιες Συμβάσεις και ενιαίες προδιαγραφές ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ο ίδιος, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τον ουσιαστικό τεχνολογικό μετασχηματισμό της χώρας, η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, οι δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο περιλαμβάνει διακριτό πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και η χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων από το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 12,7 δισ. ευρώ. Οι συγκεκριμένοι πόροι, κατέληξε ο υπουργός, θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων για ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Γ. Πιτσιλής: Το τρίπτυχο ψηφιοποίηση - απλοποίηση - τυποποίηση βρίσκεται στη βάση της αναμόρφωσης της ΑΑΔΕ

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στον χαιρετισμό του στην ίδια εκδήλωση έκανε λόγο για μεθοδική δράση της Αρχής ώστε το σύνολο των υπηρεσίων της να υλοποιείται ψηφιακά σε όλα τα στάδια και με τις ίδιες πρακτικές ανά περιφερειακή μονάδα «καθώς, ακόμη, υπάρχουν αποκλίσεις κι αυτό πρέπει να σταματήσει» όπως σημείωσε. Το τρίπτυχο ψηφιοποίηση - απλοποίηση - τυποποίηση βρίσκεται στη βάση της αναμόρφωσης της ΑΑΔΕ ώστε να εξυπηρετείτε άμεσα ο πολίτης από την οθόνη του υπολογιστή του.

Ο διοικητής ανέφερε ορισμένα νούμερα ενδεικτικά για την ψηφιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας my DATA έχουν εξυπηρετηθεί 580.000 αυτόματες επαφές ενώ περίπου 160.000 έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή ηλεκτρονικό τιμολόγιο και πραγματοποιούνται πάνω από 60.000 ηλεκτρονικές επισκέψεις ΜμΕ καθε μέρα ενώ ο αριθμός αυτός συνεχώς αυξάνεται. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πολύ σύντομα, για το σύνολο των ΔΟΥ, θα προγραμματίζονται ψηφιακά τα ραντεβού ενώ μέσω της πλατφόρμας για τη μεταβίβαση ακινήτων πραγματοποιήθηκαν 95.000 δηλώσεις, δηλαδή πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200.000 επισκέψεις.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συνέβαλε στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων κατά την πανδημία, όπως τεκμαίρεται από μελέτη με θέμα "Οι επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19 στην επιχειρηματική συνέχεια και ανθεκτικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: ο κρίσιμος ρόλος της τεχνολογίας", που παρουσιάστηκε διαδικτυακά σήμερα και την οποία πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

«Η περίοδος της πανδημίας αποτέλεσε μία σημαντική καμπή στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Από τη μία "πλήγωσε" αφάνταστα την πλειοψηφία των επιχειρήσεων -κυρίως τις μικρές και μεσαίες- και από την άλλη σηματοδότησε την έναρξη μίας νέας εποχής εξαιτίας του ψηφιακού μετασχηματισμού τους» δήλωσε, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Σύνοψη έρευνας

Η πανδημία έχει προκαλέσει δραματικές αλλαγές στο ευρύτερο μάκρο-περιβάλλον των επιχειρήσεων, που ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υιοθετήσουν την ψηφιακή τεχνολογία σε ευρύτερη κλίμακα και υπό πίεση χρόνου. Σύμφωνα με μελέτες, η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μεταμορφώνουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα γρήγορα, και όχι με παραδοσιακούς ή γραμμικούς τρόπους. Ιδιαίτερα, η ψηφιοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου βοηθά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα νέο ψηφιακό δίκτυο, το οποίο επιτρέπει την υπέρβαση της κυριαρχίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της οικονομίας μιας χώρας, η εμφάνιση και η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς είναι πολύ σημαντικές.

Οι τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της συνέχειας των επιχειρήσεων. Τεχνολογίες όπως η ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού, η ανάλυση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η ρομποτική, το ψηφιακό εμπόριο και το Διαδίκτυο των πραγμάτων, μπορούν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και την ευελιξία των οργανισμών και να τους επιτρέψουν να αποδίδουν καλύτερα από τους ομολόγους τους σε ταραχώδη ή ασταθή περιβάλλοντα.

Γενικά, οι ΜμΕ υιοθετούν διαφορετικό βαθμό ψηφιακών μετασχηματισμών, οι οποίοι μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις συνιστώσες: α) ΜΜΕ με υψηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις επιταχύνοντας τη μετάβαση προς τις ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις, β) ΜμΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας αλλά χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας που αποφασίζουν να ψηφιοποιήσουν μόνο τη λειτουργία πωλήσεων και, γ) ΜμΕ που έχουν πολύ περιορισμένο ψηφιακό γραμματισμό αλλά υποστηρίζονται από υψηλό επίπεδο κοινωνικού κεφαλαίου. Άλλα ευρήματα μελετών υποδηλώνουν ότι οι πρακτικές καινοτομίας των ΜμΕ έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση και την επιβίωση τους.

Εμπειρικά ευρήματα αποκαλύπτουν ότι η ικανότητα καινοτομίας είναι απαραίτητη για την επιβίωση μιας ΜμΕ κατά τη διάρκεια μιας κρίσης και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη θετικού αντίκτυπου της καινοτομίας μάρκετινγκ και της καινοτομίας διαδικασιών στις οικονομικές επιδόσεις των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Στην έρευνα που πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή Γρ. Χονδροκούκη, αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΠΑΠΕΙ, επιβεβαιώνεται σε σημαντικό βαθμό ότι μία από τις διαστάσεις της ψηφιακής ετοιμότητας των επιχειρήσεων σχετίζεται με τις ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει το προσωπικό τους και τον βαθμό στον οποίο τις αξιοποιούν στην εργασία τους. Περισσότερες από τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (75,9%) διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό που στη συντριπτική τους πλειοψηφία (περισσότερο από 80%) χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και οι αναπτυξιακές στρατηγικές απαιτούν την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της πληροφορικής. Αυτό, είναι κάτι το οποίο ασπάζεται η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος, δεδομένου ότι μόνο 2,7% από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, τέτοια, που να προκαλεί διέγερση του ενδιαφέροντος της επιχείρησης για αναβάθμιση των τεχνολογικών της υποδομών. Στον αντίποδα, μία στις τρεις από τις επιχειρήσεις του δείγματος επιδιώκει και καταφέρνει να προκαλεί τεχνολογικές εξελίξεις ή/και να τις υιοθετεί πριν τους περισσότερους ανταγωνιστές της.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που σχετίζονται με την εξέλιξη του τζίρου που προήλθε από πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Έτσι, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (54,05%) είδε αύξηση του σχετικού τζίρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας ενώ ένα μικρό ποσοστό (13,52%) διαπίστωσε μείωση.

Η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με τον βαθμό που θεωρούν ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συνέβαλε στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη καταγραφή, με μία περεταίρω μετατόπιση υπέρ των θετικών απόψεων. Έτσι, 10% θεωρούν ότι η σχετική συμβολή ήταν περιορισμένη (πολύ λίγο, λίγο -η επιλογή "καθόλου" δεν εμφανίζεται) ενώ περισσότερες από τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις του δείγματος (77,9%) πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συνέβαλε σημαντικά στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων (πολύ, πάρα πολύ, απόλυτα). Η διάμεσος τιμή των στοιχείων που συλλέχθηκαν αντιστοιχεί στην περιοχή που περιγράφεται ως "πάρα πολύ".

lianemporio-diadiktyo-pandimia-tziros.jpg


Αντίστοιχα ευρήματα προκύπτουν από το ερώτημα που αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συμβάλει στη γρηγορότερη ανάκτηση των ρυθμών της επιχείρησης μετά από μία κρίση. Περισσότεροι από τους μισούς (58,4%) το πιστεύουν πάρα πολύ ή απόλυτα, 34,9% πολύ ή αρκετά, ενώ, λιγότερο το πιστεύει μόνο το 6,7% των ερωτηθέντων (καθόλου, πολύ λίγο, λίγο). Η διάμεσος τιμή των στοιχείων που συλλέχθηκαν αντιστοιχεί στην περιοχή που περιγράφεται ως "πάρα πολύ".

Τέλος, εξετάστηκαν στην έρευνα τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που παρουσίασαν εξαιρετικές επιδόσεις κατά την περίοδο της πανδημίας. Ως τέτοιες ορίζονται αυτές οι επιχειρήσεις του δείγματος που κατάφεραν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους κατά την περίοδο της πανδημίας σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο από 30%. Αυτές αντιπροσωπεύουν το 9,4% του δείγματος. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που είχαν σημαντική αύξηση του τζίρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 78,6% και οι μικρές στο 21,4%. Περισσότερες από επτά στις δέκα από αυτές τις επιχειρήσεις παρουσίασαν αντίστοιχες επιδόσεις κατά την περίοδο 2009-2019 (αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%). Σε ποσοστό 92,8% δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν σημαντική συμβολή στην απασχολησιμότητα, αφού, έχουν ως επί το πλείστον αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές εξελίξεις. Περισσότερο από 85% αυτών των επιχειρήσεων υιοθετούν ή/και προκαλούν τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου τους. Είναι αξιομνημόνευτο ότι οι μισές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας θεωρούν ότι οι υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων αποτελεί και σημαντική συνιστώσα για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Δηλώσεις

Πρόεδρος του ΕΕΑ και της ΚΕΕΕ Γ. Χατζηθεοδοσίου

«Θεωρούμε κομβικής σημασίας τη συνεργασία των επιμελητηρίων με τα πανεπιστήμια της χώρας και η συγκεκριμένη μελέτη αποδεικνύει τη βαρύτητα που δίνει το ΕΕΑ σε αυτή τη συνένωση δυνάμεων που μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει στην προσπάθεια της χώρας να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά.

Η περίοδος της πανδημίας αποτέλεσε μία σημαντική καμπή στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Από τη μία "πλήγωσε" αφάνταστα την πλειοψηφία των επιχειρήσεων -κυρίως τις μικρές και μεσαίες- και από την άλλη σηματοδότησε την έναρξη μίας νέας εποχής εξαιτίας του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, κάτι που προκύπτει και από τα αποτελέσματα της μελέτης.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι βασική προτεραιότητα των επιμελητηρίων παραμένει η προσπάθεια διάσωσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία και που πλήττονται σήμερα από τις ανατιμήσεις. Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα στήριξης, όμως φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά για να σώσουν όσες επιχειρήσεις κινδυνεύουν.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ταλανίζουν την αγορά αυτή την κρίσιμη περίοδο, η επιμελητηριακή κοινότητα έχει καταθέσει στοχευμένες προτάσεις.

Μεταξύ αυτών:

- Αύξηση των δόσεων από τις 72 στις 120 ώστε να δοθεί μία σημαντική ανάσα στο επιχειρείν

- Περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχυθεί η ρευστότητα

- Αύξηση του ποσοστού της επιδότησης για να αντιμετωπιστεί το κύμα των αυξήσεων στα ενεργειακά κόστη

- Μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% σε βασικά αγαθά για να μην υπάρξει υπέρμετρη επιβάρυνση στο καλάθι της νοικοκυράς

- Κατάργηση της υποχρέωσης επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και απαλλαγή ενοικίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση».

Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης, Πανεπιστήμο Πειραιά, αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

«Σ' ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε μια δύσκολη εποχή, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο εδραίωσης του και στον ερευνητικό τομέα μέσα από ένα πλέγμα πρωτοβουλιών τις οποίες ενδεικτικά αναφέρω, την προώθηση της ανάπτυξης νέων διεθνών συμφωνιών, τη διασύνδεσή μας με τον κόσμο της παραγωγής, τη διάχυση της έρευνας και της γνώσης στην κοινωνία, την ανάπτυξη συνεργασιών για τη δημιουργία "μικτών" ερευνητικών δομών και υποδομών με τη συμμετοχή των ερευνητών μας και την συνεχή διεκδίκηση πόρων από εθνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς πόρους.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το ΕΕΑ είχε ως στόχο να διερευνήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην επιχειρηματική συνέχεια και ανθεκτικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε σχέση με τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας».

Χρ. Σταϊκούρας: Η ψηφιακή ωριμότητα λειτούργησε ως ανάχωμα στις συνέπειες της πανδημίας

«Μετά από, σχεδόν, δύο χρόνια απαιτητικού «αγώνα» με την πανδημία και τις πολυσύνθετες, πολυπαραγοντικές επιδράσεις της στην κοινωνία και την οικονομία, καταφέραμε να καλύψουμε, εν πολλοίς, τις απώλειες του 2020, δημιουργώντας ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις προκειμένου η χώρα μας να εισέλθει σε τροχιά ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης», ανέφερε από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας στην παρουσίαση της έρευνας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ελήφθησαν πρωτοφανή σε ύψος και εύρος μέτρα, με το πακέτο μέτρων συνολικού ύψους 43,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2020-2022 να είναι το 4ο μεγαλύτερο παγκοσμίως, ενώ παράλληλα, σημαντικά ποσά έχουν κατευθυνθεί, την ίδια περίοδο, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης.

Ουσιαστικά απλώθηκε, όπως είπε ο ίδιος, ένα ευρύ «δίχτυ» προστασίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις - και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες - να παραμείνουν «ζωντανές» ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν νέα μέτρα στήριξης, για τον Ιανουάριο 2022. «Αποδεικνύοντας ότι βρισκόμαστε σε εγρήγορση, αντιδρούμε άμεσα στις πρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν, και παρεμβαίνουμε με σύνεση και αποφασιστικότητα» σημείωσε ο ίδιος.

Ο κ. Σταϊκούρας συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι όλα τα μέτρα συνέβαλαν ουσιαστικά, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντέξουν και ταυτόχρονα να επανεκκινήσουν από την καλύτερη δυνατή αφετηρία. «Και τα κατάφεραν, όπως αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών τους, ο οποίος επέστρεψε ή και υπερέβη σε κάποιες περιπτώσεις τα επίπεδα του 2019, και στους βελτιωμένους οικονομικούς δείκτες της μεταποίησης και της βιομηχανικής παραγωγής».

Παράλληλα ο υπουργός σημείωσε ότι και οι ίδιες οι επιχειρήσεις ανέλαβαν δράση κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς η ίδια η πανδημία επιτάχυνε την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων. «Είναι πλέον σαφές ότι η ψηφιακή ωριμότητα λειτούργησε ως ανάχωμα στις συνέπειες της πανδημίας» κατέληξε ο υπουργός προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις που είχαν ήδη υιοθετήσει ψηφιακά εργαλεία πριν από την έναρξη της πανδημίας, κατάφεραν να ανακάμψουν πιο εύκολα και σε μεγαλύτερο βαθμό ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές εξελίξεις ότι το 85% αυτών των επιχειρήσεων, υιοθετεί ή/και προκαλεί τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου τους. «Εντούτοις, και παρά τα προφανή οφέλη της υιοθέτησης των σύγχρονων τεχνολογιών, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας, στοιχείο που αποτελεί εύρημα και άλλων μελετών. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, η κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, προωθεί, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και της οικονομίας, συμβάλλοντας άμεσα ή έμμεσα στην προώθηση της ψηφιοποίησης και των ίδιων των επιχειρήσεων» είπε ο υπουργός.

Ενδεικτικά ανέφερε, ορισμένα από τα βασικά επιτεύγματα ψηφιακής διακυβέρνησης στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

- Δημιουργήθηκαν πρόσθετες πλατφόρμες ειδικά για την υλοποίηση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως η πλατφόρμα "myBusinessSupport" για τους δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού κτλ.

- Προωθήθηκε η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία για τις επιχειρήσεις, με τη δημιουργία και έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας "myData" της ΑΑΔΕ, για την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

- Επεκτάθηκε η χρήση διασυνδεδεμένων online ταμειακών μηχανών.

- Παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

- Προωθείται η ψηφιακή αναβάθμιση των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών της χώρας.

- Αναβαθμίστηκε το Taxisnet.

- Υλοποιήθηκαν τα προγράμματα στήριξης δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, «ΓΕΦΥΡΑ» Ι και ΙΙ, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

- Λειτουργεί ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας για τη διευθέτηση όλων των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τράπεζες και διαχειριστές δανείων.

- Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται δαπάνες των περισσότερων φορέων του Δημοσίου με e-δικαιολογητικά, χάρη στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών».

- Εκδίδονται ηλεκτρονικά τιμολόγια από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο αλλά και προς επιχειρήσεις με νέες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, επιτυγχάνοντας μείωση στη διακίνηση πλαστών παραστατικών, περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση της αποπληρωμής των ηλεκτρονικών τιμολογίων για Δημόσιες Συμβάσεις και ενιαίες προδιαγραφές ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ο ίδιος, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τον ουσιαστικό τεχνολογικό μετασχηματισμό της χώρας, η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, οι δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο περιλαμβάνει διακριτό πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και η χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων από το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 12,7 δισ. ευρώ. Οι συγκεκριμένοι πόροι, κατέληξε ο υπουργός, θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων για ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Γ. Πιτσιλής: Το τρίπτυχο ψηφιοποίηση - απλοποίηση - τυποποίηση βρίσκεται στη βάση της αναμόρφωσης της ΑΑΔΕ

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στον χαιρετισμό του στην ίδια εκδήλωση έκανε λόγο για μεθοδική δράση της Αρχής ώστε το σύνολο των υπηρεσίων της να υλοποιείται ψηφιακά σε όλα τα στάδια και με τις ίδιες πρακτικές ανά περιφερειακή μονάδα «καθώς, ακόμη, υπάρχουν αποκλίσεις κι αυτό πρέπει να σταματήσει» όπως σημείωσε. Το τρίπτυχο ψηφιοποίηση - απλοποίηση - τυποποίηση βρίσκεται στη βάση της αναμόρφωσης της ΑΑΔΕ ώστε να εξυπηρετείτε άμεσα ο πολίτης από την οθόνη του υπολογιστή του.

Ο διοικητής ανέφερε ορισμένα νούμερα ενδεικτικά για την ψηφιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας my DATA έχουν εξυπηρετηθεί 580.000 αυτόματες επαφές ενώ περίπου 160.000 έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή ηλεκτρονικό τιμολόγιο και πραγματοποιούνται πάνω από 60.000 ηλεκτρονικές επισκέψεις ΜμΕ καθε μέρα ενώ ο αριθμός αυτός συνεχώς αυξάνεται. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πολύ σύντομα, για το σύνολο των ΔΟΥ, θα προγραμματίζονται ψηφιακά τα ραντεβού ενώ μέσω της πλατφόρμας για τη μεταβίβαση ακινήτων πραγματοποιήθηκαν 95.000 δηλώσεις, δηλαδή πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200.000 επισκέψεις.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία