ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν οι μισθοί στο λιανεμπόριο το γ΄τρίμηνο του 2019

Αύξηση 10,3% σημείωσε ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων στο λιανικό εμπόριο ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 1,7%

 13/12/2019 13:59

Αυξήθηκαν οι μισθοί στο λιανεμπόριο το γ΄τρίμηνο του 2019

Αύξηση 10,3% σημείωσε ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων στο λιανικό εμπόριο το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2019 εμφάνισε μείωση 6,8%.

Από τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν και τα εξής:

Ο γενικός δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο παρουσίασε αύξηση 1,7% το γ' τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2019 σημείωσε αύξηση 1,8%.

Ο δείκτης ωρών εργασίας στο λιανικό εμπόριο παρουσίασε αύξηση 5% το γ' τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2019 σημείωσε μείωση 0,3%.

Μείωση 9,1% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2018, έναντι μείωσης 5,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 2017.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος δείκτης παρουσίασε μείωση 11,1% το γ' τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 4,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου 2018 με το β' τρίμηνο 2018.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε μείωση 15% το γ' τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2019.

Ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος στη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο 2018, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι δείκτες κύκλου εργασιών αυξήθηκαν σε: Δραστηριότητες απασχόλησης (19,6%), δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (15%), διαφήμιση και έρευνα αγοράς (10,5%), νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (8,5%), δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους (8%), δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (6,8%), διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (4%), Δραστηριότητες καθαρισμού (3,8%), ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (2,9%), δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας (2,4%), τηλεπικοινωνίες (1,9%), δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (1,5%) και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (1,1%). Στον αντίποδα, ο τζίρος μειώθηκε μόνον σε: Εκδοτικές δραστηριότητες (10,5%) και άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (1,8%).

AΠΕ-ΜΠΕ

Αύξηση 10,3% σημείωσε ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων στο λιανικό εμπόριο το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2019 εμφάνισε μείωση 6,8%.

Από τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν και τα εξής:

Ο γενικός δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο παρουσίασε αύξηση 1,7% το γ' τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2019 σημείωσε αύξηση 1,8%.

Ο δείκτης ωρών εργασίας στο λιανικό εμπόριο παρουσίασε αύξηση 5% το γ' τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2019 σημείωσε μείωση 0,3%.

Μείωση 9,1% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2018, έναντι μείωσης 5,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 2017.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος δείκτης παρουσίασε μείωση 11,1% το γ' τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 4,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου 2018 με το β' τρίμηνο 2018.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε μείωση 15% το γ' τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2019.

Ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος στη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο 2018, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι δείκτες κύκλου εργασιών αυξήθηκαν σε: Δραστηριότητες απασχόλησης (19,6%), δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (15%), διαφήμιση και έρευνα αγοράς (10,5%), νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (8,5%), δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους (8%), δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (6,8%), διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (4%), Δραστηριότητες καθαρισμού (3,8%), ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (2,9%), δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας (2,4%), τηλεπικοινωνίες (1,9%), δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (1,5%) και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (1,1%). Στον αντίποδα, ο τζίρος μειώθηκε μόνον σε: Εκδοτικές δραστηριότητες (10,5%) και άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (1,8%).

AΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία