ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΝΣΕΤΕ: 35% επάνω τα τουριστικά έσοδα στην Κεντρική Μακεδονία

Όσον αφορά τις επισκέψεις και τις χώρες προέλευσης, μείωση καταγράφουν Βόρεια Μακεδονία, Κύπρος και Ρωσία και άνοδο, μεταξύ άλλων, Βουλγαρία, Γερμανία και Ρουμανία

 14/02/2020 13:00

ΙΝΣΕΤΕ: 35% επάνω τα τουριστικά έσοδα στην Κεντρική Μακεδονία

To Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη έκδοση των Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 περιφερειών της χώρας.

Οι εκθέσεις ακτινογραφούν με λεπτομερή στοιχεία, επικαιροποιημένα έως και το 2018, τον τουριστικό τομέα κάθε περιφέρειας, και θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους καθώς και την κεντρική κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού προς όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.

Οι 13 εκθέσεις, αποτυπώνοντας τα ιδιαίτερα τουριστικά χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας, υποστηρίζουν και ενισχύουν τη χάραξη περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, κατάλληλα προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους περιφερειών, που με τη σειρά της θα επιτρέψει να διαχυθούν ωφέλειες και σε περιοχές που σήμερα δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένες.

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν δεδομένα για το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κάθε Περιφέρειας, τους τουριστικούς της πόρους, το μέγεθος της τουριστικής οικονομίας και απασχόλησης, τα βασικά μεγέθη και τους δείκτες εισερχόμενου τουρισμού (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, πληρότητα κλπ.), την αεροπορική, θαλάσσια και οδική κίνηση, την επισκεψιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τις τουριστικές υποδομές, τους βασικούς δείκτες απόδοσης των ξενοδοχείων καθώς και τις προβλέψεις του εκάστοτε Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου στον τουρισμό, όπου αυτό έχει θεσμοθετηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων, οι επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2016 – 2018 αυξήθηκαν κατά 23% (από 28,38 εκατ. σε 34,83 εκατ.). Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 23% (από 12,75 δισ. ευρώ το 2016 σε 15,65 δισ. ευρώ το 2018). Επίσης, η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα το 2018 διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2016, στα 449 ευρώ. Επιμέρους, η μέση δαπάνη κατέγραψε θετική μεταβολή σε 7 Περιφέρειες, ενώ παρουσίασε μείωση σε 6 Περιφέρειες.

Ειδικότερα, ανά περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2016 και 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Κεντρικής Μακεδονίας

Επισκέψεις: +22%, από 6,4 εκατ. σε 7,8 εκατ.

Εισπράξεις: +35%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ

Μέση δαπάνη: +10% από 264 ευρώ σε 291 ευρώ

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιπροσωπεύει το 22% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 22% σε σύγκριση με το 2016 (από 6,4 εκατ. σε 7,8 εκατ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μεικτή, με τις αγορές της Βόρειας Μακεδονίας (-30%, από 1,7 εκατ. το 2016 σε 1,1 εκατ. το 2018), της Κύπρου (-2%, από 207 χιλ. σε 202 χιλ. 218) και της Ρωσίας (-32%, από 135 χιλ. σε 91 χιλ.) να καταγράφουν μείωση και τις αγορές της Βουλγαρίας (+32%, από 1,5 εκατ. σε 1,9 εκατ.), της Γερμανίας (+58%, από 574 χιλ. σε 905 χιλ.), της Ρουμανίας (+47%, από 520 χιλ. σε 767 χιλ.), της Σερβίας (+27%, από 605 χιλ. σε 767 χιλ.), του Ην. Βασιλείου (+90%, από 161 χιλ. σε 305 χιλ.) και των λοιπών χωρών (+59%, από 1,1 εκατ. σε 1,7 εκατ.) αύξηση.

Η περιφέρεια κατέχει μερίδιο 15% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35% σε σύγκριση με το 2016 (από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 60% (από 1,4 εκατ. σε 2,2 εκατ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 1% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 23% (από 807 χιλ. σε 993 χιλ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 10% (από 35 χιλ. το 2013 σε 38 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 28% (από 7 χιλ. σε 9 χιλ.).

- Νοτίου Αιγαίου

  Επισκέψεις: +27%, από 5,2 εκατ. σε 6,6 εκατ.

  Εισπράξεις: +41%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 4,4 δισ. ευρώ

  Μέση δαπάνη: +11% από 600 ευρώ σε 666 ευρώ

  - Αττικής

   Επισκέψεις: +25%, από 4,5 εκατ. σε 5,7 εκατ.

   Eισπράξεις: +31%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ

   Μέση δαπάνη: +5% από 382 ευρώ σε 401 ευρώ 

   - Κρήτης

    Επισκέψεις: +15%, από 4,5 εκατ. σε 5,2 εκατ.

    Eισπράξεις: +1%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 3,13 δισ. ευρώ

    Μέση δαπάνη: -12% από 682 ευρώ σε 599 ευρώ

    - Ιονίων Νήσων

     Επισκέψεις: +29%, από 2,5 εκατ. σε 3,2 εκατ.

     Eισπράξεις: +12%, από 1,5 δισ. ευρώ σε 1,7 δισ. ευρώ

     Μέση δαπάνη: -13% από 612 ευρώ σε 535 ευρώ

     - Αν. Μακεδονίας - Θράκης

      Επισκέψεις: +42%, από 1,4 εκατ. σε 1,9 εκατ.

      Eισπράξεις: +12%, από 288 εκατ. ευρώ σε 322 εκατ. ευρώ

      Μέση δαπάνη: -21% από 212 ευρώ σε 167 ευρώ

      - Πελοποννήσου

       Επισκέψεις: +5%, από 843 χιλ. σε 886 χιλ.

       Eισπράξεις: +28%, από 324 εκατ. ευρώ σε 415 εκατ. ευρώ

       Μέση δαπάνη: +22% από 384 ευρώ σε 469 ευρώ

       - Ηπείρου

        Επισκέψεις: +15%, από 717 χιλ. σε 823 χιλ.

        Eισπράξεις: +2%, από 218 εκατ. ευρώ σε 222 εκατ. ευρώ

        Μέση δαπάνη: -11% από 304 ευρώ σε 270 ευρώ

        - Δυτικής Ελλάδας

         Επισκέψεις: +36%, από 513 χιλ. σε 699 χιλ.

         Eισπράξεις: +46%, από 146 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ

         Μέση δαπάνη: +7% από 283 ευρώ σε 303 ευρώ

         - Στερεάς Ελλάδας

          Επισκέψεις: +34%, από 409 χιλ. σε 549 χιλ.

          Eισπράξεις: +65%, από 117 εκατ. ευρώ σε 194 εκατ. ευρώ

          Μέση δαπάνη: +23% από 287 ευρώ σε 353 ευρώ

          - Βορείου Αιγαίου

           Επισκέψεις: +19%, από 328 χιλ. σε 389 χιλ.

           Eισπράξεις: +26%, από 131 εκατ. ευρώ σε 164 εκατ. ευρώ

           Μέση δαπάνη: +6% από 399 ευρώ σε 422 ευρώ

           - Δυτικής Μακεδονίας

            Επισκέψεις: +6%, από 330 χιλ. σε 349 χιλ.

            Eισπράξεις: -11%, από 68 εκατ. ευρώ σε 61 εκατ. ευρώ

            Μέση δαπάνη: -15% από 205 ευρώ σε 174 ευρώ

            - Θεσσαλίας

             Επισκέψεις: -6%, από 714 χιλ. σε 675 χιλ.

             Eισπράξεις: -10%, από 301 εκατ. ευρώ σε 270 εκατ. ευρώ

             Μέση δαπάνη: -5% από 422 ευρώ σε 401 ευρώ

             Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των επισκέψεων στις Περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα.

             Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018, σημείωσαν αύξηση κατά 62% (από 12,8 εκατ. σε 20,8 εκατ.)

             To Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη έκδοση των Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 περιφερειών της χώρας.

             Οι εκθέσεις ακτινογραφούν με λεπτομερή στοιχεία, επικαιροποιημένα έως και το 2018, τον τουριστικό τομέα κάθε περιφέρειας, και θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους καθώς και την κεντρική κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού προς όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.

             Οι 13 εκθέσεις, αποτυπώνοντας τα ιδιαίτερα τουριστικά χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας, υποστηρίζουν και ενισχύουν τη χάραξη περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, κατάλληλα προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους περιφερειών, που με τη σειρά της θα επιτρέψει να διαχυθούν ωφέλειες και σε περιοχές που σήμερα δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένες.

             Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν δεδομένα για το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κάθε Περιφέρειας, τους τουριστικούς της πόρους, το μέγεθος της τουριστικής οικονομίας και απασχόλησης, τα βασικά μεγέθη και τους δείκτες εισερχόμενου τουρισμού (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, πληρότητα κλπ.), την αεροπορική, θαλάσσια και οδική κίνηση, την επισκεψιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τις τουριστικές υποδομές, τους βασικούς δείκτες απόδοσης των ξενοδοχείων καθώς και τις προβλέψεις του εκάστοτε Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου στον τουρισμό, όπου αυτό έχει θεσμοθετηθεί.

             Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων, οι επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2016 – 2018 αυξήθηκαν κατά 23% (από 28,38 εκατ. σε 34,83 εκατ.). Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 23% (από 12,75 δισ. ευρώ το 2016 σε 15,65 δισ. ευρώ το 2018). Επίσης, η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα το 2018 διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2016, στα 449 ευρώ. Επιμέρους, η μέση δαπάνη κατέγραψε θετική μεταβολή σε 7 Περιφέρειες, ενώ παρουσίασε μείωση σε 6 Περιφέρειες.

             Ειδικότερα, ανά περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2016 και 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:

             • Κεντρικής Μακεδονίας

             Επισκέψεις: +22%, από 6,4 εκατ. σε 7,8 εκατ.

             Εισπράξεις: +35%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ

             Μέση δαπάνη: +10% από 264 ευρώ σε 291 ευρώ

             Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιπροσωπεύει το 22% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 22% σε σύγκριση με το 2016 (από 6,4 εκατ. σε 7,8 εκατ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μεικτή, με τις αγορές της Βόρειας Μακεδονίας (-30%, από 1,7 εκατ. το 2016 σε 1,1 εκατ. το 2018), της Κύπρου (-2%, από 207 χιλ. σε 202 χιλ. 218) και της Ρωσίας (-32%, από 135 χιλ. σε 91 χιλ.) να καταγράφουν μείωση και τις αγορές της Βουλγαρίας (+32%, από 1,5 εκατ. σε 1,9 εκατ.), της Γερμανίας (+58%, από 574 χιλ. σε 905 χιλ.), της Ρουμανίας (+47%, από 520 χιλ. σε 767 χιλ.), της Σερβίας (+27%, από 605 χιλ. σε 767 χιλ.), του Ην. Βασιλείου (+90%, από 161 χιλ. σε 305 χιλ.) και των λοιπών χωρών (+59%, από 1,1 εκατ. σε 1,7 εκατ.) αύξηση.

             Η περιφέρεια κατέχει μερίδιο 15% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35% σε σύγκριση με το 2016 (από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ).

             Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 60% (από 1,4 εκατ. σε 2,2 εκατ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 1% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 23% (από 807 χιλ. σε 993 χιλ.).

             Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 10% (από 35 χιλ. το 2013 σε 38 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 28% (από 7 χιλ. σε 9 χιλ.).

             - Νοτίου Αιγαίου

              Επισκέψεις: +27%, από 5,2 εκατ. σε 6,6 εκατ.

              Εισπράξεις: +41%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 4,4 δισ. ευρώ

              Μέση δαπάνη: +11% από 600 ευρώ σε 666 ευρώ

              - Αττικής

               Επισκέψεις: +25%, από 4,5 εκατ. σε 5,7 εκατ.

               Eισπράξεις: +31%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ

               Μέση δαπάνη: +5% από 382 ευρώ σε 401 ευρώ 

               - Κρήτης

                Επισκέψεις: +15%, από 4,5 εκατ. σε 5,2 εκατ.

                Eισπράξεις: +1%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 3,13 δισ. ευρώ

                Μέση δαπάνη: -12% από 682 ευρώ σε 599 ευρώ

                - Ιονίων Νήσων

                 Επισκέψεις: +29%, από 2,5 εκατ. σε 3,2 εκατ.

                 Eισπράξεις: +12%, από 1,5 δισ. ευρώ σε 1,7 δισ. ευρώ

                 Μέση δαπάνη: -13% από 612 ευρώ σε 535 ευρώ

                 - Αν. Μακεδονίας - Θράκης

                  Επισκέψεις: +42%, από 1,4 εκατ. σε 1,9 εκατ.

                  Eισπράξεις: +12%, από 288 εκατ. ευρώ σε 322 εκατ. ευρώ

                  Μέση δαπάνη: -21% από 212 ευρώ σε 167 ευρώ

                  - Πελοποννήσου

                   Επισκέψεις: +5%, από 843 χιλ. σε 886 χιλ.

                   Eισπράξεις: +28%, από 324 εκατ. ευρώ σε 415 εκατ. ευρώ

                   Μέση δαπάνη: +22% από 384 ευρώ σε 469 ευρώ

                   - Ηπείρου

                    Επισκέψεις: +15%, από 717 χιλ. σε 823 χιλ.

                    Eισπράξεις: +2%, από 218 εκατ. ευρώ σε 222 εκατ. ευρώ

                    Μέση δαπάνη: -11% από 304 ευρώ σε 270 ευρώ

                    - Δυτικής Ελλάδας

                     Επισκέψεις: +36%, από 513 χιλ. σε 699 χιλ.

                     Eισπράξεις: +46%, από 146 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ

                     Μέση δαπάνη: +7% από 283 ευρώ σε 303 ευρώ

                     - Στερεάς Ελλάδας

                      Επισκέψεις: +34%, από 409 χιλ. σε 549 χιλ.

                      Eισπράξεις: +65%, από 117 εκατ. ευρώ σε 194 εκατ. ευρώ

                      Μέση δαπάνη: +23% από 287 ευρώ σε 353 ευρώ

                      - Βορείου Αιγαίου

                       Επισκέψεις: +19%, από 328 χιλ. σε 389 χιλ.

                       Eισπράξεις: +26%, από 131 εκατ. ευρώ σε 164 εκατ. ευρώ

                       Μέση δαπάνη: +6% από 399 ευρώ σε 422 ευρώ

                       - Δυτικής Μακεδονίας

                        Επισκέψεις: +6%, από 330 χιλ. σε 349 χιλ.

                        Eισπράξεις: -11%, από 68 εκατ. ευρώ σε 61 εκατ. ευρώ

                        Μέση δαπάνη: -15% από 205 ευρώ σε 174 ευρώ

                        - Θεσσαλίας

                         Επισκέψεις: -6%, από 714 χιλ. σε 675 χιλ.

                         Eισπράξεις: -10%, από 301 εκατ. ευρώ σε 270 εκατ. ευρώ

                         Μέση δαπάνη: -5% από 422 ευρώ σε 401 ευρώ

                         Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των επισκέψεων στις Περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα.

                         Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018, σημείωσαν αύξηση κατά 62% (από 12,8 εκατ. σε 20,8 εκατ.)

                         ΣΧΟΛΙΑ

                         Επιλέξτε Κατηγορία