ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύριο η εκποίηση της ΑΓΝΟ

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει ορισθεί στο ποσό των 15 εκατ. ευρώ

 31/10/2018 09:30

Αύριο η εκποίηση της ΑΓΝΟ

Σοφία Χριστοφορίδου

Αύριο Πέμπτη 1η Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της πτωχευμένης, άλλοτε κραταιάς, γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ. Η τιμή πρώτης προσφοράς για την ακίνητη περιουσία, το μηχανολογικό εξοπλισμό και τα λοιπά κινητά, υλικά και άυλα στοιχεία της άλλοτε ισχυρής συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας έχει ορισθεί στο ποσό των 15 εκατ. ευρώ. 

Ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα εφάπαξ, εντός 60 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την κατακύρωση ή να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος σε δύο άτοκες δόσεις, των 10 εκατ. ευρώ εντός 60 ημερών και το υπόλοιπο εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κατακύρωση. Από τα έσοδα που επιδιώκεται να εισπραχθούν θα πρέπει να αποπληρωθούν δημόσιο, εργαζόμενοι και πιστωτές.

Ο πρώτος διαγωνισμός, με τιμή έναρξης 18,2 εκατ. ευρώ είχε κηρυχθεί άγονος, αφού δεν εκφράστηκε κανένα αγοραστικό ενδιαφέρον για την περιουσία της πτωχευμένης γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ. Εάν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον και στον αυριανό πλειστηριασμό, τότε υπάρχει η δυνατότητα πώλησης της περιουσίας της πτωχευμένης εταιρείας, σε χωριστά στοιχεία.

Η ΑΓΝΟ είχε περάσει στα χέρια της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ το 2003. Το 2012 ζήτησε την υπαγωγή της σε δικαστική προστασία του άρθρου 99, αίτημα που απορρίφθηκε. Τον Μάρτιο του 2014 σταμάτησε κάθε παραγωγική δραστηριότητα και τελικά η ΑΓΝΟ κηρύχθηκε πτωχευμένη το 2014.  


Αύριο Πέμπτη 1η Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της πτωχευμένης, άλλοτε κραταιάς, γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ. Η τιμή πρώτης προσφοράς για την ακίνητη περιουσία, το μηχανολογικό εξοπλισμό και τα λοιπά κινητά, υλικά και άυλα στοιχεία της άλλοτε ισχυρής συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας έχει ορισθεί στο ποσό των 15 εκατ. ευρώ. 

Ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα εφάπαξ, εντός 60 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την κατακύρωση ή να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος σε δύο άτοκες δόσεις, των 10 εκατ. ευρώ εντός 60 ημερών και το υπόλοιπο εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κατακύρωση. Από τα έσοδα που επιδιώκεται να εισπραχθούν θα πρέπει να αποπληρωθούν δημόσιο, εργαζόμενοι και πιστωτές.

Ο πρώτος διαγωνισμός, με τιμή έναρξης 18,2 εκατ. ευρώ είχε κηρυχθεί άγονος, αφού δεν εκφράστηκε κανένα αγοραστικό ενδιαφέρον για την περιουσία της πτωχευμένης γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ. Εάν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον και στον αυριανό πλειστηριασμό, τότε υπάρχει η δυνατότητα πώλησης της περιουσίας της πτωχευμένης εταιρείας, σε χωριστά στοιχεία.

Η ΑΓΝΟ είχε περάσει στα χέρια της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ το 2003. Το 2012 ζήτησε την υπαγωγή της σε δικαστική προστασία του άρθρου 99, αίτημα που απορρίφθηκε. Τον Μάρτιο του 2014 σταμάτησε κάθε παραγωγική δραστηριότητα και τελικά η ΑΓΝΟ κηρύχθηκε πτωχευμένη το 2014.  


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία