ΠΑΙΔΕΙΑ

Αξιολόγηση θεμάτων από τους εκπαιδευτικούς του Φροντιστηρίου «ΦΩΣ»

Πώς κρίνουν τα θέματα και γιατί "βλέπουν" μία διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων σε ορισμένες περιπτώσεις;

 15/06/2019 07:30

Αξιολόγηση θεμάτων από τους εκπαιδευτικούς του Φροντιστηρίου «ΦΩΣ»
Φωτογραφία αρχείου

  Μία διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώνουν εκπαιδευτικοί, την ώρα που οι πανελλαδικές εξετάσεις φθάνουν για ακόμη μία χρονιά στο τέλος τους.

  Οι εκπαιδευτικοί του φροντιστηρίου «ΦΩΣ» γράφουν σχετικά τα εξής:

   Για άλλη μια χρονιά η ψυχοφθόρα διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων φτάνει στο τέλος της. Μια διαδικασία που αποτελεί την κρίσιμη στιγμή στη μαθητική διαδρομή των νέων εδώ και δεκαετίες. Το Φροντιστήριο για 45 χρόνια, παρέα με τους μαθητές, έχει βιώσει κάθε αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και τις διακυμάνσεις στη δυσκολία των θεμάτων κάθε μαθήματος.

    Φέτος, λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, επιχειρούμε να αξιολογήσουμε τα θέματα των εξετάσεων, τα οποία κατά κοινή ομολογία δεν ήταν το ίδιο δύσκολα σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού και σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται η πρόθεση για μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων.

    Την πρώτη ημέρα (7 Ιουνίου) όλοι οι μαθητές κλήθηκαν να διαγωνιστούν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, τα θέματα του οποίου θα μπορούσαν σε γενικές γραμμές να χαρακτηριστούν διαβαθμισμένης δυσκολίας και χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ειδικότερα, δόθηκε κείμενο το οποίο είχε ξεκάθαρες θεματικές ενότητες γεγονός που διευκόλυνε τους μαθητές να επιλέξουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την περίληψη. Ωστόσο, ήταν ένα κείμενο από μετάφραση, το οποίο περιλάμβανε επιχειρηματολογία πάνω σε ένα ζήτημα πολιτικών επιστημών και αυτό ενδέχεται να δυσκόλεψε ορισμένους μαθητές στην κατανόηση. Η Άσκηση Κατανόησης ήταν αρκετά εύκολη, παρ’ όλο που οι δύο τελευταίες προτάσεις δεν εντοπίζονταν το ίδιο καθαρά μέσα στο κείμενο. Στις Ασκήσεις Θεωρίας - Λεξιλογικές διακρίνουμε μια σαφή προτίμηση σε ερωτήματα που αφορούν το ύφος του κειμένου και «τη σχέση που έχει η γλώσσα και η οργάνωση του με την περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας». Σίγουρα, βρίσκονται πιο κοντά στο νέο προσανατολισμό που δίνει το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το ΙΕΠ στη εξέταση του μαθήματος της Γλώσσας. Συνδυάστηκαν ερωτήματα νέα, με κάποια που έχουν τεθεί και στο παρελθόν. Τέλος, όσον αφορά την Παραγωγή λόγου, επιλέχθηκε ένα θέμα το οποίο άπτονταν της επικαιρότητας και ήταν από τα διδαγμένα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  Συγκριτικά με άλλες χρονιές τα ερωτήματά του ήταν με μεγάλη σαφήνεια και καθαρότητα διατυπωμένα, ώστε να βοηθούν στην καλή κατανόηση και την αποφυγή παρερμηνειών.

Τη δεύτερη ημέρα (10 Ιουνίου) οι μαθητές διαγωνίστηκαν στα Αρχαία και στα Μαθηματικά.

    Στα Αρχαία Ελληνικά τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας, με σαφή διατύπωση και οι καλά διαβασμένοι θα μπορούσαν να πετύχουν υψηλές βαθμολογίες. Αναλυτικότερα: Στο Διδαγμένο επιλέχθηκε η Ενότητα 3 του Πρωταγόρα, που είναι σχετικά εύκολη στην κατανόησή της. Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια, το παράλληλο κείμενο βρισκόταν στο σχολικό βιβλίο και η λεξιλογική άσκηση ήταν εύκολη, καθώς επρόκειτο για αντιστοίχιση. Μόνο σε μερικές ερωτήσεις εισαγωγής χρειαζόταν περισσότερη προσοχή στην επιλογή της σωστής απάντησης. Το Αδίδακτο κείμενο ήταν κατανοητό ως προς το νόημα, με μέτριας δυσκολίας γραμματικές ασκήσεις. Στις συντακτικές ασκήσεις έλειπε για πρώτη φορά η αναγνώριση λέξεων, ενώ οι υπόλοιπες ασκήσεις ήταν βατές.

    Στα Μαθηματικά τα θέματα ήταν δυσκολότερα από τα περσινά. Αφορούσαν καλά προετοιμασμένους μαθητές με πολύ καλή γνώση της θεωρίας και αντιστοιχούσαν σε μεγάλο εύρος της ύλης. Μάλιστα απαιτούσαν αρκετό χρόνο και πολλοί μαθητές χρειάστηκε να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους μέχρι τα τελευταία λεπτά της εξέτασης. Ειδικότερα, το τρίτο θέμα και κυρίως τα ερωτήματα Γ3 και Γ4 κρίνονται ως απαιτητικά, ενώ το τέταρτο θέμα χρειαζόταν κριτική σκέψη και πολύ καλή κατανόηση των εννοιών.

Την τρίτη ημέρα (12 Ιουνίου) η Ιστορία, η Φυσική και η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ήταν τα μαθήματα στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι μαθητές της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης Ομάδας Προσανατολισμού αντίστοιχα.

    Στην Ιστορία τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας που σε κάποια σημεία απαιτούσαν κριτική σκέψη, αντίστοιχης δυσκολίας με αυτά του 2018. Η διατύπωσή τους ήταν σαφής, ενώ κάλυπταν σχεδόν το σύνολο της εξεταστέας ύλης του μαθήματος. Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι θα μπορούσαν να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος τα ερωτήματα ήταν σαφή και βατά για όσους είχαν αφομοιώσει την ύλη. Μόνο στο ερώτημα Β1 έπρεπε οι μαθητές να επιστρατεύσουν τη συνθετική τους σκέψη. Οι πηγές που επιλέχθηκαν από την επιτροπή ήταν κατανοητές, τα ερωτήματα σαφή, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση χρειαζόταν κριτική ικανότητα για να συνδυάσουν διαφορετικά κομμάτια στην απάντησή τους.

    Στη Φυσική τα θέματα αν και με σαφήνεια διατυπωμένα, ήταν τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, καθώς περιείχαν δύσκολες αλγεβρικές πράξεις και απαιτούσαν αρκετό χρόνο χωρίς ωστόσο να καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης. Τα ερωτήματα Α2 και Α4 απαιτούσαν πράξεις, ενώ τα Β2 και Β3, που παραδοσιακά διερευνούν το βαθμό αφομοίωσης της θεωρίας, φέτος ήταν ασκήσεις. Γενικά, η διαδικασία της εξέτασης ήταν εξαντλητική για τους υποψηφίους, καθώς απαιτούσε ταχύτητα για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις απαντήσεις τους μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο.

    Στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον τα θέματα ήταν ευκολότερα από άλλες χρονιές, με καθαρή διατύπωση και έδιναν την ευκαιρία στους καλά προετοιμασμένους να αριστεύσουν. Τα θέματα Α, Β και Γ ήταν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και δεν προβλημάτισαν τους υποψηφίους. Μόνο στο Δ θέμα χρειαζόταν παραπάνω προσοχή.

Την τέταρτη ημέρα (14 Ιουνίου) τα εξεταζόμενα μαθήματα ήταν τα Λατινικά, η Χημεία και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

    Στο μάθημα των Λατινικών, που σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου εξετάζεται για τελευταία φορά φέτος, τα θέματα ήταν αρκετά εύκολα και έδιναν την ευκαιρία στους καλά προετοιμασμένους να προσεγγίσουν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις. Στις γραμματικές ασκήσεις που κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης, οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Οι συντακτικές ασκήσεις ήταν διατυπωμένες με κατανοητό τρόπο, αλλά δεν κάλυπταν το σύνολο των συντακτικών φαινομένων.

    Τα θέματα στο μάθημα της Χημείας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά τόσο στην έκτασή τους όσο και στο γνωστικό τους αντικείμενο. Απαιτούσαν στο σύνολό τους ιδιαίτερα αυξημένη κριτική σκέψη ενώ συγκεκριμένα σημεία κινήθηκαν οριακά στα πλαίσια της ύλης. Η θεματολογία προσέγγιζε περισσότερο κάποιο διαγωνισμό χημείας και λιγότερο τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς υπήρχε μεγάλη αναντιστοιχία με τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη η διάκριση μεταξύ των μέτρια και των πολύ καλά  προετοιμασμένων  μαθητών.

    Στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας τα θέματα ήταν για τους καλά προετοιμασμένους, δυσκολότερα από τα περσινά και απαιτητικά. Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, με εξαίρεση το θέμα Α3 που απαιτούσε και ιδιαίτερη προσοχή. Το ερώτημα Γ2 ήταν αυξημένης δυσκολίας, το Γ4 θεωρητικό, ενώ το Δ2 ήταν ιδιαίτερο ως προς αυτό που ζητούσε, σύνθετο και απαιτούσε αρκετή σκέψη.

    Το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ολοκληρώνεται για τα βασικά μαθήματα την Τρίτη 18 Ιουνίου με τη Βιολογία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Γενικής Παιδείας. Όσον αφορά το επίπεδο στο οποίο θα κυμανθούν οι βάσεις σε κάθε επιστημονικό πεδίο, οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτή τη στιγμή θα ήταν βεβιασμένη κυρίως γιατί πρόκειται για μια κρίσιμη χρονιά λόγω των αλλαγών στο Μηχανογραφικό. Η δημιουργία νέων Τμημάτων και η αναβάθμιση των Τ.Ε.Ι. διαμορφώνουν νέα δεδομένα και αλλάζουν τις ισορροπίες των προηγούμενων ετών.

   Την αξιολόγηση των θεμάτων επιμελήθηκε η εκπαιδευτική ομάδα του φροντιστηρίου "ΦΩΣ":

Κατερίνα Παπατζίκου , Μαθηματικός

Κωνσταντίνος Καραβασίλης , Φιλόλογος

Βαϊα Τοκμάκη , Φιλόλογος

Ελένη Μιχαηλίδου, Φυσικός

Δημήτρης Σιάπκας, Χημικός

Δώρα Νταγουλούδη, Πληροφορικός

Στέφανος Μπάμος, Οικονομολόγος

Μαρία Κουροβανίδου, Οικονομολόγος

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΩΣ

Παπάφη 182, Τούμπα – Χαριλάου

Τ: 2310 922 412

E: frontistiriofos@yahoo.gr

W: https://www.fos.edu.gr/

  Μία διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώνουν εκπαιδευτικοί, την ώρα που οι πανελλαδικές εξετάσεις φθάνουν για ακόμη μία χρονιά στο τέλος τους.

  Οι εκπαιδευτικοί του φροντιστηρίου «ΦΩΣ» γράφουν σχετικά τα εξής:

   Για άλλη μια χρονιά η ψυχοφθόρα διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων φτάνει στο τέλος της. Μια διαδικασία που αποτελεί την κρίσιμη στιγμή στη μαθητική διαδρομή των νέων εδώ και δεκαετίες. Το Φροντιστήριο για 45 χρόνια, παρέα με τους μαθητές, έχει βιώσει κάθε αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και τις διακυμάνσεις στη δυσκολία των θεμάτων κάθε μαθήματος.

    Φέτος, λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, επιχειρούμε να αξιολογήσουμε τα θέματα των εξετάσεων, τα οποία κατά κοινή ομολογία δεν ήταν το ίδιο δύσκολα σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού και σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται η πρόθεση για μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων.

    Την πρώτη ημέρα (7 Ιουνίου) όλοι οι μαθητές κλήθηκαν να διαγωνιστούν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, τα θέματα του οποίου θα μπορούσαν σε γενικές γραμμές να χαρακτηριστούν διαβαθμισμένης δυσκολίας και χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ειδικότερα, δόθηκε κείμενο το οποίο είχε ξεκάθαρες θεματικές ενότητες γεγονός που διευκόλυνε τους μαθητές να επιλέξουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την περίληψη. Ωστόσο, ήταν ένα κείμενο από μετάφραση, το οποίο περιλάμβανε επιχειρηματολογία πάνω σε ένα ζήτημα πολιτικών επιστημών και αυτό ενδέχεται να δυσκόλεψε ορισμένους μαθητές στην κατανόηση. Η Άσκηση Κατανόησης ήταν αρκετά εύκολη, παρ’ όλο που οι δύο τελευταίες προτάσεις δεν εντοπίζονταν το ίδιο καθαρά μέσα στο κείμενο. Στις Ασκήσεις Θεωρίας - Λεξιλογικές διακρίνουμε μια σαφή προτίμηση σε ερωτήματα που αφορούν το ύφος του κειμένου και «τη σχέση που έχει η γλώσσα και η οργάνωση του με την περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας». Σίγουρα, βρίσκονται πιο κοντά στο νέο προσανατολισμό που δίνει το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το ΙΕΠ στη εξέταση του μαθήματος της Γλώσσας. Συνδυάστηκαν ερωτήματα νέα, με κάποια που έχουν τεθεί και στο παρελθόν. Τέλος, όσον αφορά την Παραγωγή λόγου, επιλέχθηκε ένα θέμα το οποίο άπτονταν της επικαιρότητας και ήταν από τα διδαγμένα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  Συγκριτικά με άλλες χρονιές τα ερωτήματά του ήταν με μεγάλη σαφήνεια και καθαρότητα διατυπωμένα, ώστε να βοηθούν στην καλή κατανόηση και την αποφυγή παρερμηνειών.

Τη δεύτερη ημέρα (10 Ιουνίου) οι μαθητές διαγωνίστηκαν στα Αρχαία και στα Μαθηματικά.

    Στα Αρχαία Ελληνικά τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας, με σαφή διατύπωση και οι καλά διαβασμένοι θα μπορούσαν να πετύχουν υψηλές βαθμολογίες. Αναλυτικότερα: Στο Διδαγμένο επιλέχθηκε η Ενότητα 3 του Πρωταγόρα, που είναι σχετικά εύκολη στην κατανόησή της. Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια, το παράλληλο κείμενο βρισκόταν στο σχολικό βιβλίο και η λεξιλογική άσκηση ήταν εύκολη, καθώς επρόκειτο για αντιστοίχιση. Μόνο σε μερικές ερωτήσεις εισαγωγής χρειαζόταν περισσότερη προσοχή στην επιλογή της σωστής απάντησης. Το Αδίδακτο κείμενο ήταν κατανοητό ως προς το νόημα, με μέτριας δυσκολίας γραμματικές ασκήσεις. Στις συντακτικές ασκήσεις έλειπε για πρώτη φορά η αναγνώριση λέξεων, ενώ οι υπόλοιπες ασκήσεις ήταν βατές.

    Στα Μαθηματικά τα θέματα ήταν δυσκολότερα από τα περσινά. Αφορούσαν καλά προετοιμασμένους μαθητές με πολύ καλή γνώση της θεωρίας και αντιστοιχούσαν σε μεγάλο εύρος της ύλης. Μάλιστα απαιτούσαν αρκετό χρόνο και πολλοί μαθητές χρειάστηκε να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους μέχρι τα τελευταία λεπτά της εξέτασης. Ειδικότερα, το τρίτο θέμα και κυρίως τα ερωτήματα Γ3 και Γ4 κρίνονται ως απαιτητικά, ενώ το τέταρτο θέμα χρειαζόταν κριτική σκέψη και πολύ καλή κατανόηση των εννοιών.

Την τρίτη ημέρα (12 Ιουνίου) η Ιστορία, η Φυσική και η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ήταν τα μαθήματα στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι μαθητές της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης Ομάδας Προσανατολισμού αντίστοιχα.

    Στην Ιστορία τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας που σε κάποια σημεία απαιτούσαν κριτική σκέψη, αντίστοιχης δυσκολίας με αυτά του 2018. Η διατύπωσή τους ήταν σαφής, ενώ κάλυπταν σχεδόν το σύνολο της εξεταστέας ύλης του μαθήματος. Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι θα μπορούσαν να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος τα ερωτήματα ήταν σαφή και βατά για όσους είχαν αφομοιώσει την ύλη. Μόνο στο ερώτημα Β1 έπρεπε οι μαθητές να επιστρατεύσουν τη συνθετική τους σκέψη. Οι πηγές που επιλέχθηκαν από την επιτροπή ήταν κατανοητές, τα ερωτήματα σαφή, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση χρειαζόταν κριτική ικανότητα για να συνδυάσουν διαφορετικά κομμάτια στην απάντησή τους.

    Στη Φυσική τα θέματα αν και με σαφήνεια διατυπωμένα, ήταν τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, καθώς περιείχαν δύσκολες αλγεβρικές πράξεις και απαιτούσαν αρκετό χρόνο χωρίς ωστόσο να καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης. Τα ερωτήματα Α2 και Α4 απαιτούσαν πράξεις, ενώ τα Β2 και Β3, που παραδοσιακά διερευνούν το βαθμό αφομοίωσης της θεωρίας, φέτος ήταν ασκήσεις. Γενικά, η διαδικασία της εξέτασης ήταν εξαντλητική για τους υποψηφίους, καθώς απαιτούσε ταχύτητα για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις απαντήσεις τους μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο.

    Στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον τα θέματα ήταν ευκολότερα από άλλες χρονιές, με καθαρή διατύπωση και έδιναν την ευκαιρία στους καλά προετοιμασμένους να αριστεύσουν. Τα θέματα Α, Β και Γ ήταν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και δεν προβλημάτισαν τους υποψηφίους. Μόνο στο Δ θέμα χρειαζόταν παραπάνω προσοχή.

Την τέταρτη ημέρα (14 Ιουνίου) τα εξεταζόμενα μαθήματα ήταν τα Λατινικά, η Χημεία και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

    Στο μάθημα των Λατινικών, που σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου εξετάζεται για τελευταία φορά φέτος, τα θέματα ήταν αρκετά εύκολα και έδιναν την ευκαιρία στους καλά προετοιμασμένους να προσεγγίσουν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις. Στις γραμματικές ασκήσεις που κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης, οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Οι συντακτικές ασκήσεις ήταν διατυπωμένες με κατανοητό τρόπο, αλλά δεν κάλυπταν το σύνολο των συντακτικών φαινομένων.

    Τα θέματα στο μάθημα της Χημείας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά τόσο στην έκτασή τους όσο και στο γνωστικό τους αντικείμενο. Απαιτούσαν στο σύνολό τους ιδιαίτερα αυξημένη κριτική σκέψη ενώ συγκεκριμένα σημεία κινήθηκαν οριακά στα πλαίσια της ύλης. Η θεματολογία προσέγγιζε περισσότερο κάποιο διαγωνισμό χημείας και λιγότερο τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς υπήρχε μεγάλη αναντιστοιχία με τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη η διάκριση μεταξύ των μέτρια και των πολύ καλά  προετοιμασμένων  μαθητών.

    Στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας τα θέματα ήταν για τους καλά προετοιμασμένους, δυσκολότερα από τα περσινά και απαιτητικά. Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, με εξαίρεση το θέμα Α3 που απαιτούσε και ιδιαίτερη προσοχή. Το ερώτημα Γ2 ήταν αυξημένης δυσκολίας, το Γ4 θεωρητικό, ενώ το Δ2 ήταν ιδιαίτερο ως προς αυτό που ζητούσε, σύνθετο και απαιτούσε αρκετή σκέψη.

    Το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ολοκληρώνεται για τα βασικά μαθήματα την Τρίτη 18 Ιουνίου με τη Βιολογία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Γενικής Παιδείας. Όσον αφορά το επίπεδο στο οποίο θα κυμανθούν οι βάσεις σε κάθε επιστημονικό πεδίο, οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτή τη στιγμή θα ήταν βεβιασμένη κυρίως γιατί πρόκειται για μια κρίσιμη χρονιά λόγω των αλλαγών στο Μηχανογραφικό. Η δημιουργία νέων Τμημάτων και η αναβάθμιση των Τ.Ε.Ι. διαμορφώνουν νέα δεδομένα και αλλάζουν τις ισορροπίες των προηγούμενων ετών.

   Την αξιολόγηση των θεμάτων επιμελήθηκε η εκπαιδευτική ομάδα του φροντιστηρίου "ΦΩΣ":

Κατερίνα Παπατζίκου , Μαθηματικός

Κωνσταντίνος Καραβασίλης , Φιλόλογος

Βαϊα Τοκμάκη , Φιλόλογος

Ελένη Μιχαηλίδου, Φυσικός

Δημήτρης Σιάπκας, Χημικός

Δώρα Νταγουλούδη, Πληροφορικός

Στέφανος Μπάμος, Οικονομολόγος

Μαρία Κουροβανίδου, Οικονομολόγος

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΩΣ

Παπάφη 182, Τούμπα – Χαριλάου

Τ: 2310 922 412

E: frontistiriofos@yahoo.gr

W: https://www.fos.edu.gr/

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία