ΑΠΟΨΕΙΣ

Άσυλο

 05/06/2019 13:35

Άσυλο

Θόδωρος Χατζηπαντελής

Οι "φοιτητικοί σύλλογοι" δηλαδή κάποια συγκέντρωση κάποιων που τυχαίνει να είναι φοιτητές ενός τμήματος, νομίζουν ότι έχουν νομοθετική αρμοδιότητα. Ότι αυτό που οι ίδιοι αποφασίζουν αυτόματα γίνεται Νόμος. Ας ζητήσουν από τη Βουλή να ψηφίσει διάταξη που να επιτρέπει την παρουσία θεατών στη Σύγκλητο. Μετά, για να επιβάλλουν το «Νόμο» τους γίνονται και δύναμη τάξης.  Συμπυκνώνουν δηλαδή και τις τρεις εξουσίες: Νομοθετική («η ΓΣ του φοιτητικού συλλόγου»), Εκτελεστική (οι ίδιοι που «αμεσοδημοκρατικά» όλοι μαζί αποφασίζουν πως θα εκτελεστεί ο Νόμος τους. Γίνονται και δύναμη τάξης στη συνέχεια), Δικαστική (αποφασίζουν και επιβάλλουν ποινές αν δεν εφαρμοστεί ο «Νόμος» τους: διάλυση της συνεδρίασης, αποκλεισμό της αίθουσας, απαγόρευση εγγραφής εικόνων κλπ). Τι άλλο είναι ο ολοκληρωτισμός;

Κατά τα άλλα (Ο Νόμος που ισχύει στην Δημοκρατία μας): Άρθρο 172 (Ποινικού κώδικα)

«1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας, ή παραμένει στους χώρους αυτούς και προκαλεί έτσι διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας, τιμωρείται με φυλάκιση ως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις συλλογικού οργάνου, συγκροτούμενου σύμφωνα με το νόμο για τη διεξαγωγή δημόσιων υποθέσεων.»

Προφανώς η παράνομη πράξη που γίνεται εντός του, κατ΄ εκτίμηση αυτών που την κάνουν, ασύλου πράξεων τιμωρείται. Ότι γίνεται εντός του «ιερού ασύλου» δεν αμνηστεύεται. Η αστυνομία δεν μπορεί να εισέλθει παρά μόνο με κλήση από τις Αρχές του Ιδρύματος. Ισχύει ο ίδιος Νόμος που ισχύει και όπου αλλού. Βέβαια το ερώτημα είναι πως θα τους βρουν. Προσέξτε ότι η επίκληση συλλόγων από τους λεγόμενους φοιτητές μετατρέπει τα ΔΣ των συλλόγων αυτών σε εγκαλούμενους. Οφείλουν να παρουσιάσουν το πρακτικό της ΓΣ που ισχυρίζονται ότι έγινε, τις υπογραφές των παρόντων που ισχυρίζονται ότι ήταν παρόντες κλπ, κλπ. Ακόμη και αυτοί που αποφασίζουν μια παράνομη ενέργεια τιμωρούνται. Κατά τα άλλα –τα σοβαρά ακαδημαϊκά: φοιτητής Παιδαγωγικού ή Φιλολογίας που κάνει τέτοιες ενέργειες δεν είναι άξιος να γίνει Εκπαιδευτικός. Φοιτητής Νομικής ας μην το σχολιάσω καλύτερα....

Οι "φοιτητικοί σύλλογοι" δηλαδή κάποια συγκέντρωση κάποιων που τυχαίνει να είναι φοιτητές ενός τμήματος, νομίζουν ότι έχουν νομοθετική αρμοδιότητα. Ότι αυτό που οι ίδιοι αποφασίζουν αυτόματα γίνεται Νόμος. Ας ζητήσουν από τη Βουλή να ψηφίσει διάταξη που να επιτρέπει την παρουσία θεατών στη Σύγκλητο. Μετά, για να επιβάλλουν το «Νόμο» τους γίνονται και δύναμη τάξης.  Συμπυκνώνουν δηλαδή και τις τρεις εξουσίες: Νομοθετική («η ΓΣ του φοιτητικού συλλόγου»), Εκτελεστική (οι ίδιοι που «αμεσοδημοκρατικά» όλοι μαζί αποφασίζουν πως θα εκτελεστεί ο Νόμος τους. Γίνονται και δύναμη τάξης στη συνέχεια), Δικαστική (αποφασίζουν και επιβάλλουν ποινές αν δεν εφαρμοστεί ο «Νόμος» τους: διάλυση της συνεδρίασης, αποκλεισμό της αίθουσας, απαγόρευση εγγραφής εικόνων κλπ). Τι άλλο είναι ο ολοκληρωτισμός;

Κατά τα άλλα (Ο Νόμος που ισχύει στην Δημοκρατία μας): Άρθρο 172 (Ποινικού κώδικα)

«1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας, ή παραμένει στους χώρους αυτούς και προκαλεί έτσι διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας, τιμωρείται με φυλάκιση ως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις συλλογικού οργάνου, συγκροτούμενου σύμφωνα με το νόμο για τη διεξαγωγή δημόσιων υποθέσεων.»

Προφανώς η παράνομη πράξη που γίνεται εντός του, κατ΄ εκτίμηση αυτών που την κάνουν, ασύλου πράξεων τιμωρείται. Ότι γίνεται εντός του «ιερού ασύλου» δεν αμνηστεύεται. Η αστυνομία δεν μπορεί να εισέλθει παρά μόνο με κλήση από τις Αρχές του Ιδρύματος. Ισχύει ο ίδιος Νόμος που ισχύει και όπου αλλού. Βέβαια το ερώτημα είναι πως θα τους βρουν. Προσέξτε ότι η επίκληση συλλόγων από τους λεγόμενους φοιτητές μετατρέπει τα ΔΣ των συλλόγων αυτών σε εγκαλούμενους. Οφείλουν να παρουσιάσουν το πρακτικό της ΓΣ που ισχυρίζονται ότι έγινε, τις υπογραφές των παρόντων που ισχυρίζονται ότι ήταν παρόντες κλπ, κλπ. Ακόμη και αυτοί που αποφασίζουν μια παράνομη ενέργεια τιμωρούνται. Κατά τα άλλα –τα σοβαρά ακαδημαϊκά: φοιτητής Παιδαγωγικού ή Φιλολογίας που κάνει τέτοιες ενέργειες δεν είναι άξιος να γίνει Εκπαιδευτικός. Φοιτητής Νομικής ας μην το σχολιάσω καλύτερα....

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία