ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

«Ασφυξία» στις περιφέρειες, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης

Υπηρεσιακοί παράγοντες της ΠΚΜ δηλώνουν ότι οι περικοπές ήταν τεράστιες και πως αν δεν υπήρχε το ΕΣΠΑ και η μεγάλη απορρόφηση των κονδυλίων, τότε στη δεύτερη περιφέρεια της χώρας η ανάπτυξη θα ήταν μηδενική

 16/09/2019 13:57

«Ασφυξία» στις περιφέρειες, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης
Τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, εξαιτίας της μη απόδοσης των ΚΑΠ επιβεβαιώνουν και υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σημειώνοντας ότι οι περικοπές ήταν τεράστιες τα τελευταία χρόνια

Φανή Σοβιτσλή

Σε κατάσταση «ασφυξίας» βρίσκονται οι αιρετές περιφέρειες της χώρας, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης τους, καθώς κατά την επταετία 2011 – 2017, οι προς απόδοση Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) θα έπρεπε να ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 6 δισ. 374 εκατ. ευρώ, ενώ στα ταμεία των περιφερειών εισέρρευσαν το ίδιο διάστημα μόλις 3 δισ. 896 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, έως και το 2016, δεν έγινε καμία κατανομή επενδυτικών πόρων προς τις περιφέρειες, ενώ το 2017, διατέθηκαν συνολικά 32 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση των οδικών δικτύων, ποσά που δεν επαρκούσαν ούτε στο ελάχιστο για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι ανάγκες.

Τον κώδωνα του κινδύνου για το οικονομικό αδιέξοδο, στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι περιφέρειες, κρούει ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) Κώστας Αγοραστός, ο οποίος απέστειλε επείγουσα επιστολή στους υπουργούς Ανάπτυξης Ά. Γεωργιάδη και Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκο, ζητώντας τη διατήρηση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τη χρηματοδοτική ενίσχυση των περιφερειών και την απόδοση τους μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο.

«Σανίδα σωτηρίας» για τη ΠΚΜ το ΕΣΠΑ

Τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, εξαιτίας της μη απόδοσης των ΚΑΠ επιβεβαιώνουν και υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σημειώνοντας ότι οι περικοπές ήταν τεράστιες τα τελευταία χρόνια και πως αν δεν υπήρχε το ΕΣΠΑ και η μεγάλη απορρόφηση των κονδυλίων, τότε στη δεύτερη περιφέρεια της χώρας η ανάπτυξη θα ήταν μηδενική.

«Αυτό που συμβαίνει με τους ΚΑΠ είναι τραγικό και στην ουσία απομειώνει τη δυνατότητα κάθε περιφέρειας να λειτουργήσει το αναπτυξιακό της προφίλ» τόνισαν μιλώντας στο makthes.gr υπηρεσιακοί παράγοντες της ΠΚΜ. Μάλιστα επισήμαναν χαρακτηριστικά πως αν η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν πετύχαινε τόσο μεγάλη απορροφητικότητα από το ΕΣΠΑ, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός πυλώνας.

Οι περιφερειάρχες πάντως υπογραμμίζουν ότι το πρόβλημα υποχρηματοδότησης των περιφερειών τα τελευταία χρόνια έχει οξυνθεί και ότι οι πρόσθετες πιστώσεις του ΠΔΕ που κατά πάγια τακτική αποδίδονται στις περιφέρειες της χώρας κάθε Νοέμβριο, είναι αναγκαίες γιατί, ενισχύουν κρίσιμους τομείς όπως οι οδικές υποδομές, η πολιτική προστασία, η αστυνόμευση και ο καθαρισμός ρεμάτων.


Μεγάλη απόκλιση στην απόδοση των πόρων

Όπως τονίζει στην επιστολή του ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από το 2011 και μετά, παρατηρείται μία ιδιαίτερα σημαντική απόκλιση μεταξύ των προβλεπομένων προς απόδοση πόρων (ΚΑΠ) στις περιφέρειες και των πραγματικά αποδοθέντων ποσών.

«Οι αποδοθέντες από το κράτος Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των περιφερειών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 260 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης», ΦΕΚ 87 Α’/7.6.2010) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (πρώτο) του Προεδρικού Διατάγματος 170/2014 (ΦΕΚ 266 Α’/24.12.2014), υπολείπονται και αποκλίνουν κατά πολύ από τα οριζόμενα στο νόμο ποσά. Αρχικά σε ποσοστό 2,40% και μετά την 24η Δεκεμβρίου του 2014, 4,20% επί του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και σε ποσοστό 4% επί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στις συνολικές ετήσιες εισπράξεις των φόρων αυτών» υπογραμμίζει ο κ. Αγοραστός.

Με βάση ωστόσο τους θεσμοθετημένους πόρους, επισημαίνει ότι την επταετία 2011 – 2017, οι προς απόδοση πόροι (Κ.Α.Π.) στις Περιφέρειες θα έπρεπε να ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 6 δισεκατομμυρίων 374 εκατομμυρίων (6,374 δισ.) ευρώ. Αντ’ αυτού του ποσού, όπως αναφέρει, οι πόροι (Κ.Α.Π.) που αποδόθηκαν στις περιφέρειες, συνολικά, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ανήλθαν σε μόλις 3 δισεκατομμύρια 896 εκατομμύρια (3,896 δισ.) ευρώ.

Επίσης, η μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών για το χρονικό διάστημα ετών 2015 – 2017 (από 1/1/2015 ξεκίνησε η καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού από τις περιφέρειες μέσω των Κ.Α.Π. – μέχρι τότε βάρυνε τον Κρατικό Προϋπολογισμό), ανήλθε σε 887 εκατ. ευρώ.

«Ως εκ τούτου το συνολικό ποσό των αποδόσεων (βάσει στοιχείων Ισολογισμού ετών 2011-2016 και Προϋπολογισμού έτους 2017) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στις περιφέρειες ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 896 εκατομμύρια (3,896 δισ.) ευρώ, υπολειπόμενο κατά το ποσό των δύο (2) δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (474) εκατομμυρίων (2,474 δισ.) ευρώ, σε σχέση με τους θεσμοθετημένους πόρους του Ν. 3852/2010.

Επισημαίνουμε δε ότι οι τελικά αποδοθέντες στις Περιφέρειες Κ.Α.Π., κατά το χρονικό διάστημα 2011-2017, αφορούσαν κατά κύριο λόγο την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους» αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ.

Ο ίδιος αναφέρεται και στην τριετία 2013 έως 2016, λέγοντας πως δεν έγινε καμία κατανομή επενδυτικών πόρων (ΚΑΠ) διενεργήθηκε προς τις Περιφέρειες ενώ, για το έτος 2017, το ποσό που διατέθηκε έφτασε μόλις τα 32 εκατ. ευρώ, ποσό, που σύμφωνα με την ΕΝΠΕ, είναι «συμβολικό» και ελάχιστο κλάσμα των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των σχετικών δαπανών.

Σε κατάσταση «ασφυξίας» βρίσκονται οι αιρετές περιφέρειες της χώρας, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης τους, καθώς κατά την επταετία 2011 – 2017, οι προς απόδοση Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) θα έπρεπε να ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 6 δισ. 374 εκατ. ευρώ, ενώ στα ταμεία των περιφερειών εισέρρευσαν το ίδιο διάστημα μόλις 3 δισ. 896 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, έως και το 2016, δεν έγινε καμία κατανομή επενδυτικών πόρων προς τις περιφέρειες, ενώ το 2017, διατέθηκαν συνολικά 32 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση των οδικών δικτύων, ποσά που δεν επαρκούσαν ούτε στο ελάχιστο για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι ανάγκες.

Τον κώδωνα του κινδύνου για το οικονομικό αδιέξοδο, στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι περιφέρειες, κρούει ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) Κώστας Αγοραστός, ο οποίος απέστειλε επείγουσα επιστολή στους υπουργούς Ανάπτυξης Ά. Γεωργιάδη και Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκο, ζητώντας τη διατήρηση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τη χρηματοδοτική ενίσχυση των περιφερειών και την απόδοση τους μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο.

«Σανίδα σωτηρίας» για τη ΠΚΜ το ΕΣΠΑ

Τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, εξαιτίας της μη απόδοσης των ΚΑΠ επιβεβαιώνουν και υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σημειώνοντας ότι οι περικοπές ήταν τεράστιες τα τελευταία χρόνια και πως αν δεν υπήρχε το ΕΣΠΑ και η μεγάλη απορρόφηση των κονδυλίων, τότε στη δεύτερη περιφέρεια της χώρας η ανάπτυξη θα ήταν μηδενική.

«Αυτό που συμβαίνει με τους ΚΑΠ είναι τραγικό και στην ουσία απομειώνει τη δυνατότητα κάθε περιφέρειας να λειτουργήσει το αναπτυξιακό της προφίλ» τόνισαν μιλώντας στο makthes.gr υπηρεσιακοί παράγοντες της ΠΚΜ. Μάλιστα επισήμαναν χαρακτηριστικά πως αν η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν πετύχαινε τόσο μεγάλη απορροφητικότητα από το ΕΣΠΑ, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός πυλώνας.

Οι περιφερειάρχες πάντως υπογραμμίζουν ότι το πρόβλημα υποχρηματοδότησης των περιφερειών τα τελευταία χρόνια έχει οξυνθεί και ότι οι πρόσθετες πιστώσεις του ΠΔΕ που κατά πάγια τακτική αποδίδονται στις περιφέρειες της χώρας κάθε Νοέμβριο, είναι αναγκαίες γιατί, ενισχύουν κρίσιμους τομείς όπως οι οδικές υποδομές, η πολιτική προστασία, η αστυνόμευση και ο καθαρισμός ρεμάτων.


Μεγάλη απόκλιση στην απόδοση των πόρων

Όπως τονίζει στην επιστολή του ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από το 2011 και μετά, παρατηρείται μία ιδιαίτερα σημαντική απόκλιση μεταξύ των προβλεπομένων προς απόδοση πόρων (ΚΑΠ) στις περιφέρειες και των πραγματικά αποδοθέντων ποσών.

«Οι αποδοθέντες από το κράτος Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των περιφερειών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 260 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης», ΦΕΚ 87 Α’/7.6.2010) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (πρώτο) του Προεδρικού Διατάγματος 170/2014 (ΦΕΚ 266 Α’/24.12.2014), υπολείπονται και αποκλίνουν κατά πολύ από τα οριζόμενα στο νόμο ποσά. Αρχικά σε ποσοστό 2,40% και μετά την 24η Δεκεμβρίου του 2014, 4,20% επί του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και σε ποσοστό 4% επί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στις συνολικές ετήσιες εισπράξεις των φόρων αυτών» υπογραμμίζει ο κ. Αγοραστός.

Με βάση ωστόσο τους θεσμοθετημένους πόρους, επισημαίνει ότι την επταετία 2011 – 2017, οι προς απόδοση πόροι (Κ.Α.Π.) στις Περιφέρειες θα έπρεπε να ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 6 δισεκατομμυρίων 374 εκατομμυρίων (6,374 δισ.) ευρώ. Αντ’ αυτού του ποσού, όπως αναφέρει, οι πόροι (Κ.Α.Π.) που αποδόθηκαν στις περιφέρειες, συνολικά, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ανήλθαν σε μόλις 3 δισεκατομμύρια 896 εκατομμύρια (3,896 δισ.) ευρώ.

Επίσης, η μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών για το χρονικό διάστημα ετών 2015 – 2017 (από 1/1/2015 ξεκίνησε η καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού από τις περιφέρειες μέσω των Κ.Α.Π. – μέχρι τότε βάρυνε τον Κρατικό Προϋπολογισμό), ανήλθε σε 887 εκατ. ευρώ.

«Ως εκ τούτου το συνολικό ποσό των αποδόσεων (βάσει στοιχείων Ισολογισμού ετών 2011-2016 και Προϋπολογισμού έτους 2017) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στις περιφέρειες ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 896 εκατομμύρια (3,896 δισ.) ευρώ, υπολειπόμενο κατά το ποσό των δύο (2) δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (474) εκατομμυρίων (2,474 δισ.) ευρώ, σε σχέση με τους θεσμοθετημένους πόρους του Ν. 3852/2010.

Επισημαίνουμε δε ότι οι τελικά αποδοθέντες στις Περιφέρειες Κ.Α.Π., κατά το χρονικό διάστημα 2011-2017, αφορούσαν κατά κύριο λόγο την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους» αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ.

Ο ίδιος αναφέρεται και στην τριετία 2013 έως 2016, λέγοντας πως δεν έγινε καμία κατανομή επενδυτικών πόρων (ΚΑΠ) διενεργήθηκε προς τις Περιφέρειες ενώ, για το έτος 2017, το ποσό που διατέθηκε έφτασε μόλις τα 32 εκατ. ευρώ, ποσό, που σύμφωνα με την ΕΝΠΕ, είναι «συμβολικό» και ελάχιστο κλάσμα των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των σχετικών δαπανών.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία