ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αρχίζει τον επόμενο μήνα η απομάκρυνση των ληγμένων φυτοφαρμάκων στη Σταυρούπολη

Το έργο θα υλοποιήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από καθυστέρηση δυο ετών, λόγω συνεχόμενων εμπλοκών στο διαγωνισμό

 28/01/2020 14:18

Αρχίζει τον επόμενο μήνα η απομάκρυνση των ληγμένων φυτοφαρμάκων στη Σταυρούπολη

Φανή Σοβιτσλή

Στην τελική ευθεία, έπειτα από δυο χρόνια καθυστέρηση λόγω εμπλοκών στο διαγωνισμό, εισέρχεται η απομάκρυνση και καταστροφή των πέντε τόνων ληγμένων φυτοφαρμάκων που παραμένουν αποθηκευμένα για 14 ολόκληρα χρόνια στο κτίριο του πρώην Εθνικού Οργανισμού Καπνού, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η διαδικασία, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Κώστα Γιουτίκα, πρόκειται να αρχίσει τον επόμενο μήνα, αμέσως μετά την υπογραφή του αναδόχου που επιλέχθηκε από το διαγωνισμό. «Αυτό το θέμα μας έχει απασχολήσει πολύ καιρό. Ωστόσο παραμένει σε ισχύ η δέσμευσή μας για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που επιτέλους θα λυθεί. Τα φυτοφάρμακα θα απομακρυνθούν με ασφάλεια, όπως πρέπει, από εταιρεία που διαχειρίζεται τέτοιου είδους απόβλητα, από ένα κτίριο που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή στη δυτική Θεσσαλονίκη» δήλωσε ο κ. Γιουτίκας.

Το κόστος της όλης επιχείρησης ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, στο πλαίσιο της οποίας θα απομακρυνθούν 403 μεταλλικά δοχεία με σακίδια φωσφορούχου αργιλίου, 188 χαλύβδινες φιάλες κενές και με περιεχόμενο υγροποιημένο αέριο υπό πίεση βρομιούχο μεθύλιο, επτά πλαστικά δοχεία κενά και με περιεχόμενο 2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP, diclorvos) και δύο μεταλλικά δοχεία κενά με πυρεθρίνη.

Ειδικότερα, προβλέπεται η συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων και η έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής και Ορθολογικής Διαχείρισης.

Σύμφωνα μάλιστα με υπηρεσιακούς παράγοντες το ποσό τω ν 200.000 ευρώ αφορά στη μεταφορά και καταστροφή των φυτοφαρμάκων σε διαπιστευμένους χώρους και φορείς, ενώ μπορεί να γίνει εντός ή και εκτός Ελλάδος.

Τέλος στο μακροχρόνιο «πονοκέφαλο»

Η υπόθεση προκαλούσε για πολλά χρόνια μεγάλο "πονοκέφαλο" στη διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς ενώ έτρεξε την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία, προέκυψαν προβλήματα με τις συμμετοχές των ενδιαφερόμενων εταιρειών (είχαν ελλιπή στοιχεία στους φακέλους), με αποτέλεσμα το περασμένο καλοκαίρι να αναγκαστεί να προκηρύξει νέο διαγωνισμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός είχε ματαιωθεί τον Μάρτιο του 2019, καθώς υποβλήθηκαν από τις εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ελλιπή στοιχεία φακέλων στις προσφορές τους. Κατόπιν αυτού, η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας ενέκρινε την επαναπροκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.

Το κτίριο όπου βρίσκονται τα φυτοφάρμακα ανήκε στον πρώην Εθνικό Οργανισμό Καπνού και παραχωρήθηκε το 2005 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δωρεάν για 99 έτη στην τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα -γεωργικά φάρμακα- ανήκαν στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού και δεν καταστράφηκαν, όπως προβλεπόταν.

Σύμφωνα με την ΠΚΜ, ο χώρος του καπνομάγαζου στη Σταυρούπολη μετά τη απομάκρυνση των φυτοφαρμάκων θα παραμείνει αποθηκευτικός για τις ανάγκες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είχε παραχωρηθεί, όπως είπε, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 99 χρόνια, και έκτοτε τον χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως αποθήκη.

Στην τελική ευθεία, έπειτα από δυο χρόνια καθυστέρηση λόγω εμπλοκών στο διαγωνισμό, εισέρχεται η απομάκρυνση και καταστροφή των πέντε τόνων ληγμένων φυτοφαρμάκων που παραμένουν αποθηκευμένα για 14 ολόκληρα χρόνια στο κτίριο του πρώην Εθνικού Οργανισμού Καπνού, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η διαδικασία, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Κώστα Γιουτίκα, πρόκειται να αρχίσει τον επόμενο μήνα, αμέσως μετά την υπογραφή του αναδόχου που επιλέχθηκε από το διαγωνισμό. «Αυτό το θέμα μας έχει απασχολήσει πολύ καιρό. Ωστόσο παραμένει σε ισχύ η δέσμευσή μας για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που επιτέλους θα λυθεί. Τα φυτοφάρμακα θα απομακρυνθούν με ασφάλεια, όπως πρέπει, από εταιρεία που διαχειρίζεται τέτοιου είδους απόβλητα, από ένα κτίριο που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή στη δυτική Θεσσαλονίκη» δήλωσε ο κ. Γιουτίκας.

Το κόστος της όλης επιχείρησης ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, στο πλαίσιο της οποίας θα απομακρυνθούν 403 μεταλλικά δοχεία με σακίδια φωσφορούχου αργιλίου, 188 χαλύβδινες φιάλες κενές και με περιεχόμενο υγροποιημένο αέριο υπό πίεση βρομιούχο μεθύλιο, επτά πλαστικά δοχεία κενά και με περιεχόμενο 2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP, diclorvos) και δύο μεταλλικά δοχεία κενά με πυρεθρίνη.

Ειδικότερα, προβλέπεται η συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων και η έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής και Ορθολογικής Διαχείρισης.

Σύμφωνα μάλιστα με υπηρεσιακούς παράγοντες το ποσό τω ν 200.000 ευρώ αφορά στη μεταφορά και καταστροφή των φυτοφαρμάκων σε διαπιστευμένους χώρους και φορείς, ενώ μπορεί να γίνει εντός ή και εκτός Ελλάδος.

Τέλος στο μακροχρόνιο «πονοκέφαλο»

Η υπόθεση προκαλούσε για πολλά χρόνια μεγάλο "πονοκέφαλο" στη διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς ενώ έτρεξε την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία, προέκυψαν προβλήματα με τις συμμετοχές των ενδιαφερόμενων εταιρειών (είχαν ελλιπή στοιχεία στους φακέλους), με αποτέλεσμα το περασμένο καλοκαίρι να αναγκαστεί να προκηρύξει νέο διαγωνισμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός είχε ματαιωθεί τον Μάρτιο του 2019, καθώς υποβλήθηκαν από τις εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ελλιπή στοιχεία φακέλων στις προσφορές τους. Κατόπιν αυτού, η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας ενέκρινε την επαναπροκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.

Το κτίριο όπου βρίσκονται τα φυτοφάρμακα ανήκε στον πρώην Εθνικό Οργανισμό Καπνού και παραχωρήθηκε το 2005 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δωρεάν για 99 έτη στην τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα -γεωργικά φάρμακα- ανήκαν στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού και δεν καταστράφηκαν, όπως προβλεπόταν.

Σύμφωνα με την ΠΚΜ, ο χώρος του καπνομάγαζου στη Σταυρούπολη μετά τη απομάκρυνση των φυτοφαρμάκων θα παραμείνει αποθηκευτικός για τις ανάγκες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είχε παραχωρηθεί, όπως είπε, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 99 χρόνια, και έκτοτε τον χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως αποθήκη.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία