ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρχισαν οι αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες με ληξιπρόθεσμα χρέη

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν τα νοικοκυριά και μέχρι ποιο ποσό της οφειλής αποπληρώνει ο δήμος

 01/02/2023 23:59

Άρχισαν οι αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες με ληξιπρόθεσμα χρέη
Φωτογραφία αρχείου

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες τους έχουν από σήμερα, Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, οι κάτοικοι στον δήμο Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130 ΚΥΑ (ΦΕΚ, Τεύχος Β’ 276/23.01.2023) απόφασης, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος και ορίζεται ότι αφορά νοικοκυριά που η παροχή ρεύματός τους έχει αποσυνδεθεί μέχρι τις 31.12.2022 και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενημερώνει ο δήμος με ανακοίνωσή του.

Οι αιτήσεις των εν δυνάμει δικαιούχων κατατίθενται στον δήμο Νεάπολης-Συκεών (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνημμένη αίτηση ΕΔΩ) και εξετάζονται από τη δημοτική υπηρεσία όσον αφορά τις προϋποθέσεις.

 • Προϋπόθεση είναι να υπάρχει διακοπή ρεύματος και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε οποιονδήποτε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος έως τις 31.12.2022.
 • Η παροχή ρεύματος πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντα ή της αιτούσας, ενώ υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που προσδιορίζονται από την υπ ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 ΚΥΑ (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 3088/24.07.2020 ) (συνημμένο ΦΕΚ).

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος

 • Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής,
 • για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75 % της οφειλής,
 • για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50 % της οφειλής, και
 • για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30 % της οφειλής.

Το ειδικό βοήθημα δίνεται κατευθείαν στον πάροχο και όχι στους αιτούντες ή στις αιτούσες, για την οποία διαδικασία ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, και συγκεκριμένα:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.000 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή
  οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 13.500 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο
  μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 15.750 ευρώ
 • · Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και
  δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη: 18.000 ευρώ
 • · Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλι-
  κα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη: 24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 27.000 ευρώ

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες τους έχουν από σήμερα, Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, οι κάτοικοι στον δήμο Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130 ΚΥΑ (ΦΕΚ, Τεύχος Β’ 276/23.01.2023) απόφασης, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος και ορίζεται ότι αφορά νοικοκυριά που η παροχή ρεύματός τους έχει αποσυνδεθεί μέχρι τις 31.12.2022 και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενημερώνει ο δήμος με ανακοίνωσή του.

Οι αιτήσεις των εν δυνάμει δικαιούχων κατατίθενται στον δήμο Νεάπολης-Συκεών (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνημμένη αίτηση ΕΔΩ) και εξετάζονται από τη δημοτική υπηρεσία όσον αφορά τις προϋποθέσεις.

 • Προϋπόθεση είναι να υπάρχει διακοπή ρεύματος και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε οποιονδήποτε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος έως τις 31.12.2022.
 • Η παροχή ρεύματος πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντα ή της αιτούσας, ενώ υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που προσδιορίζονται από την υπ ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 ΚΥΑ (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 3088/24.07.2020 ) (συνημμένο ΦΕΚ).

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος

 • Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής,
 • για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75 % της οφειλής,
 • για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50 % της οφειλής, και
 • για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30 % της οφειλής.

Το ειδικό βοήθημα δίνεται κατευθείαν στον πάροχο και όχι στους αιτούντες ή στις αιτούσες, για την οποία διαδικασία ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, και συγκεκριμένα:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.000 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή
  οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 13.500 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο
  μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 15.750 ευρώ
 • · Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και
  δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη: 18.000 ευρώ
 • · Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλι-
  κα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη: 24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 27.000 ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία