ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχές Δεκεμβρίου οι πληρωμές των εργαζόμενων σε αναστολή

Νέες βεβαιώσεις μετακίνησης οφείλουν να εκτυπώσουν εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες-Για ποιους αρκεί μια νέα εκτύπωση της προηγούμενης

 30/11/2020 11:35

Αρχές Δεκεμβρίου οι πληρωμές των εργαζόμενων σε αναστολή

Νέες βεβαιώσεις μετακίνησης οφείλουν να εκτυπώσουν εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», καθώς το δεύτερο lockdown έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου.

Στις βεβαιώσεις μετακίνησης που είχαν εκδοθεί μέσω της «Εργάνη», η ημερομηνία ισχύος τροποποιήθηκε αυτόματα και πλέον αναγράφεται η 7.12.2020 αντί της 30.11.2020. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δε χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις για βεβαιώσεις μετακίνησης για την παράταση του απαγορευτικού, παρά μόνο να εκτυπώσουν ξανά τις ήδη υποβληθείσες βεβαιώσεις, ώστε να τις φέρουν μαζί τους κατά τις μετακινήσεις τους.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των εργαζόμενων με αναστολή συμβάσεων

Παράλληλα, η ειδική αποζημίωση για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις θα τεθούν σε αναστολή τον μήνα Δεκέμβριο θα υπολογιστεί με βάση το ποσό των 534 ευρώ, δηλαδή, 17,8 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής, αντί των 800 ευρώ που υπολογίστηκε τον Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται πως οι δηλώσεις των αναστολών από πληττόμενες για τον Νοέμβριο επιχειρήσεις ολοκληρώνονται στις 7 Δεκεμβρίου, ενώ η πληρωμή των ειδικών αποζημιώσεων που θα υπολογιστούν με βάση τα 800 ευρώ, θα γίνει μετά τις 7 Δεκεμβρίου και έως τις 21 Δεκεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία την 11η Δεκεμβρίου.

Πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έβαλαν λουκέτο με εντολή του κράτους

Στον αντίποδα, εξοφλήθηκαν την ειδική αποζημίωση της αναστολής, με βάση τα 800 ευρώ, οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων οι οποίες έκλεισαν με κρατική εντολή τον Νοέμβριο. Το ύψος της ειδικής αποζημίωσης ήταν κυμαινόμενο, ανάλογα με τις ημέρες της αναστολής, με τη μέση αποζημίωση να αγγίζει τα 677 ευρώ. Οι αποζημιώσεις τους υπολογίστηκαν με βάση τα 800 ευρώ για 30 ημέρες, δηλαδή 26,66 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής

Ενδεικτικά ένας εργαζόμενος που θα τεθεί σε αναστολή από 1-7 Δεκεμβρίου αναμένεται να λάβει για τον Δεκέμβριο ποσό ειδικής αποζημίωσης 125 ευρώ. Αν ο ίδιος εργαζόμενος ήταν σε αναστολή από 3 έως 30 Νοεμβρίου από πληττόμενη επιχείρηση θα λάβει για τον Νοέμβριο 747 ευρώ και συνολικά στους δύο μήνες 872 ευρώ.

Νέες βεβαιώσεις μετακίνησης οφείλουν να εκτυπώσουν εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», καθώς το δεύτερο lockdown έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου.

Στις βεβαιώσεις μετακίνησης που είχαν εκδοθεί μέσω της «Εργάνη», η ημερομηνία ισχύος τροποποιήθηκε αυτόματα και πλέον αναγράφεται η 7.12.2020 αντί της 30.11.2020. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δε χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις για βεβαιώσεις μετακίνησης για την παράταση του απαγορευτικού, παρά μόνο να εκτυπώσουν ξανά τις ήδη υποβληθείσες βεβαιώσεις, ώστε να τις φέρουν μαζί τους κατά τις μετακινήσεις τους.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των εργαζόμενων με αναστολή συμβάσεων

Παράλληλα, η ειδική αποζημίωση για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις θα τεθούν σε αναστολή τον μήνα Δεκέμβριο θα υπολογιστεί με βάση το ποσό των 534 ευρώ, δηλαδή, 17,8 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής, αντί των 800 ευρώ που υπολογίστηκε τον Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται πως οι δηλώσεις των αναστολών από πληττόμενες για τον Νοέμβριο επιχειρήσεις ολοκληρώνονται στις 7 Δεκεμβρίου, ενώ η πληρωμή των ειδικών αποζημιώσεων που θα υπολογιστούν με βάση τα 800 ευρώ, θα γίνει μετά τις 7 Δεκεμβρίου και έως τις 21 Δεκεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία την 11η Δεκεμβρίου.

Πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έβαλαν λουκέτο με εντολή του κράτους

Στον αντίποδα, εξοφλήθηκαν την ειδική αποζημίωση της αναστολής, με βάση τα 800 ευρώ, οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων οι οποίες έκλεισαν με κρατική εντολή τον Νοέμβριο. Το ύψος της ειδικής αποζημίωσης ήταν κυμαινόμενο, ανάλογα με τις ημέρες της αναστολής, με τη μέση αποζημίωση να αγγίζει τα 677 ευρώ. Οι αποζημιώσεις τους υπολογίστηκαν με βάση τα 800 ευρώ για 30 ημέρες, δηλαδή 26,66 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής

Ενδεικτικά ένας εργαζόμενος που θα τεθεί σε αναστολή από 1-7 Δεκεμβρίου αναμένεται να λάβει για τον Δεκέμβριο ποσό ειδικής αποζημίωσης 125 ευρώ. Αν ο ίδιος εργαζόμενος ήταν σε αναστολή από 3 έως 30 Νοεμβρίου από πληττόμενη επιχείρηση θα λάβει για τον Νοέμβριο 747 ευρώ και συνολικά στους δύο μήνες 872 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία