ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ: Πώς πρέπει να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία σχετικά με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής επισημαίνει την ανάγκη να συμβαδίζει ο νόμος με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τα όσα αυτή επιτάσσει

 12/02/2020 18:18

ΑΠΘ: Πώς πρέπει να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία σχετικά με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Φωτογραφία αρχείου

Προτάσεις για την επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ΙΥΑ) συνέταξε η Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

Τα μέλη του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής επισημαίνουν ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν αναδείξει την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία, μια νομοθεσία που, όπως παρατηρούν, ήταν πραγματικά πρωτοποριακή για την εποχή στην οποία δημιουργήθηκε.

Οι προτάσεις στις οποίες κατέληξαν προέκυψαν από διαρκή επιστημονικό διάλογο όσο και από την εφαρμογή των μεθόδων ΙΥΑ υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς τα τελευταία 15 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα αφορούν τους όρους κρυοσυντήρησης του γεννητικού υλικού και ειδικά τη δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων, τις προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου της προεμφυτευτικής διάγνωσης, τους όρους πρόσβασης στην παρένθετη μητρότητα, την εν γένει δυνατότητα προσφυγής στις μεθόδους ΙΥΑ και υπό ποιους όρους, το ζήτημα της ανωνυμίας των δοτών, την ανάγκη καθιέρωσης ενός Εθνικού Μητρώου Δοτών, την αναμόρφωση του πλαισίου ποινών για την παραβίαση των όρων του νόμου κ.λπ. και αποσκοπούν στην πιο ρεαλιστική και αποτελεσματική εφαρμογή ενός πρωτοποριακού και προοδευτικού νομοθετικού πλαισίου.

ΑΠΕ/ΜΠΕ

Προτάσεις για την επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ΙΥΑ) συνέταξε η Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

Τα μέλη του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής επισημαίνουν ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν αναδείξει την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία, μια νομοθεσία που, όπως παρατηρούν, ήταν πραγματικά πρωτοποριακή για την εποχή στην οποία δημιουργήθηκε.

Οι προτάσεις στις οποίες κατέληξαν προέκυψαν από διαρκή επιστημονικό διάλογο όσο και από την εφαρμογή των μεθόδων ΙΥΑ υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς τα τελευταία 15 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα αφορούν τους όρους κρυοσυντήρησης του γεννητικού υλικού και ειδικά τη δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων, τις προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου της προεμφυτευτικής διάγνωσης, τους όρους πρόσβασης στην παρένθετη μητρότητα, την εν γένει δυνατότητα προσφυγής στις μεθόδους ΙΥΑ και υπό ποιους όρους, το ζήτημα της ανωνυμίας των δοτών, την ανάγκη καθιέρωσης ενός Εθνικού Μητρώου Δοτών, την αναμόρφωση του πλαισίου ποινών για την παραβίαση των όρων του νόμου κ.λπ. και αποσκοπούν στην πιο ρεαλιστική και αποτελεσματική εφαρμογή ενός πρωτοποριακού και προοδευτικού νομοθετικού πλαισίου.

ΑΠΕ/ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία