ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ: Ηλεκτρονικές φοιτητικές εκλογές τον Φεβρουάριο - Η προκήρυξη

Ειδικά για το ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, οι εκλόγιμες θέσεις είναι τέσσερις

 11/01/2023 15:43

ΑΠΘ: Ηλεκτρονικές φοιτητικές εκλογές τον Φεβρουάριο - Η προκήρυξη
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών (1ου κύκλου, 2ου κύκλου και 3ου κύκλου σπουδών),

με τους αναπληρωτές τους, στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του ΑΠΘ με θητεία έως και 31-12-2023.

Ειδικά για το ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, οι εκλόγιμες θέσεις είναι τέσσερις (4).

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων όλων των Σχολών είναι άμεση και μυστική.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). στις 21-02-2023 από 09:00 έως 16:00.

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 22-02-2023 από 09:00 έως 16:00.

Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών εκάστου Τμήματος.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος (στο ΤΕΠΑΕ στο info@nured.auth.gr) από τις 10-01-2023 έως και τις 25-01-2023 και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και πρωτοκολλώνται μέσω ΣΗΔΕ Papyros από τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος.

Για να δείτε όλη την προκήρυξη, κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο ή πατήστε στο σύνδεσμο της ανάρτησης στη Δι@υγεια εδώ


Ο Πρύτανης του ΑΠΘ προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών (1ου κύκλου, 2ου κύκλου και 3ου κύκλου σπουδών),

με τους αναπληρωτές τους, στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του ΑΠΘ με θητεία έως και 31-12-2023.

Ειδικά για το ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, οι εκλόγιμες θέσεις είναι τέσσερις (4).

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων όλων των Σχολών είναι άμεση και μυστική.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). στις 21-02-2023 από 09:00 έως 16:00.

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 22-02-2023 από 09:00 έως 16:00.

Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών εκάστου Τμήματος.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος (στο ΤΕΠΑΕ στο info@nured.auth.gr) από τις 10-01-2023 έως και τις 25-01-2023 και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και πρωτοκολλώνται μέσω ΣΗΔΕ Papyros από τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος.

Για να δείτε όλη την προκήρυξη, κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο ή πατήστε στο σύνδεσμο της ανάρτησης στη Δι@υγεια εδώ


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία