ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποκλειστικό: Απορρίφθηκε η μελέτη για την παραμονή των αρχαίων στη Βενιζέλου- «Μη αξιόπιστη» η τεχνική λύση που προτείνει ο ανάδοχος λέει η Αττικό Μετρό

Το makthes.gr παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα τις αναλυτικές παρατηρήσεις που οδήγησαν στη μη έγκριση της στατικής μελέτης

 15/09/2019 12:17

Αποκλειστικό: Απορρίφθηκε η μελέτη για την παραμονή των αρχαίων στη Βενιζέλου-  «Μη αξιόπιστη» η τεχνική λύση που προτείνει ο ανάδοχος λέει η Αττικό Μετρό

Σοφία Χριστοφορίδου

Δεν εγκρίθηκε από την Αττικό Μετρό η στατική μελέτη του κεντρικού υπόγειου τμήματος του σταθμού, για τον επανασχεδιασμό του σταθμού Βενιζέλου (έτσι ώστε τα αρχαία να διατηρούνται κατά χώρα) καθώς κρίθηκε ότι «η προτεινόμενη λύση δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως αξιόπιστη».

Πρόκειται για την μελέτη που εκπόνησε η ανάδοχος εταιρεία και την κατέθεσε προς έγκριση στην Αττικό Μετρό, στις 30 Ιουλίου. Μέρος της μελέτης παρουσίασε προ ημερών η «Εφημερίδα των Συντακτών» και αυτήν ακριβώς τη μελέτη επικαλείται ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Γιάννης Μυλόπουλος, επιμένοντας ότι υπάρχει τεχνική λύση για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων κατά χωράν. Ωστόσο οι μηχανικοί της Αττικό Μετρό έκριναν ότι η προτεινόμενη λύση δεν είναι αξιόπιστη και την επέστρεψαν με ουσιώδεις παρατηρήσεις. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εγκεκριμένη τεχνική λύση για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου και την έναρξη των εργασιών.

Μέχρι ο ανάδοχος να παρουσιάσει μια αξιόπιστη λύση δεν μπορεί να γίνει καμιά εργασία στο σταθμό Βενιζέλου. Βεβαίως η υποβολή παρατηρήσεων για τη βελτίωση μιας μελέτης είναι συνήθης πρακτική σε τέτοια έργα. Ωστόσο σύμφωνα με μηχανικούς που έχουν γνώση του έργου και των παρατηρήσεων που έκανε η Αττικό Μετρό, οι οποίοι μίλησαν στο makthes.gr υπό τον όρο ανωνυμίας, «οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις ουσιαστικά πιστοποιούν ότι η μελέτη είναι ανεφάρμοστη». (δείτε το έγγραφο που απέστειλε η Αττικό Μετρό στον ανάδοχο στο τέλος του κειμενου)

metro-venizelou-arxaia.png

Αναθεώρηση το συντομότερο δυνατό

Η Αττικό Μετρό ζητά από τον ανάδοχο το συντομότερο δυνατό να προχωρήσεις αναθεώρηση και εκ νέου υποβολή της μελέτης ΟΜ2, αφού πρώτα ενσωματώσει πάνω από είκοσι παρατηρήσεις επί αυτής.

Η μελέτη για τον επανασχεδιασμό του σταθμού Βενιζέλου (με τα αρχαία να διατηρούνται κατά χώρα) υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 30 Ιουλίου 2019 και οι μηχανικοί της Αττικό Μετρό υπέβαλλαν τις παρατηρήσεις τους μεταξύ 21 και 30 Αυγούστου,(δηλαδή αρκετές μέρες πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, κατά την οποία ανακοίνωσε επιστροφή στην αρχική λύση για τον σταθμό, δηλαδή με απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων). 

Οι παρατηρήσεις προέρχονται από δύο τμήματα (δομοστατικό, γεωτεχνικών μελετών).

Μη αξιόπιστη πρόταση

Το γενικό σχόλιο που συνοψίζει τις αναλυτικές παρατηρήσεις επί της τεχνικής έκθεσης «Επανασχεδιασμός Σταθμού Βενιζέλου- Γ.Ο.Μ.2- Εκσκαφή και Προσωρινή Υποστύλωση Κεντρικού Υπόγειου Τμήματος Σταθμού» είναι ότι «η προτεινόμενη λύση δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως αξιόπιστη, καθώς δεν υπάρχει η κυριότερη παράμετρος σχεδιασμού για την επιλογή της μεθόδου, δηλαδή ο υπολογισμός καθιζήσεων/παραμορφώσεων των σηράγγων καθώς και οι παραμορφώσεις στο επίπεδο των τροχιών που είναι κρίσιμο μέγεθος για τη λειτουργία του συστήματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής, φάσεις (Α-Β-Γ και Ζ-Η-Θ)».


Ζήτημα αποτελεσματικότητας

Μεταξύ άλλων στις παρατηρήσεις αναφέρεται ότι: «Κατά τη φάση εκσκαφής του κεντρικού τμήματος του σταθμού μεταξύ των δύο εν λειτουργία σηράγγων δημιουργείται πρόβλημα εκτέλεσης των εργασιών, και άρα σημαντική καθυστέρηση, καθόσον τοποθετούνται για την αντιστήριξη της εκσκαφής, σε ήδη περιορισμένο χώρο εργασίας, τρεις σειρές αντιηρίδων ΗΕΒ 300 σε αποστάσεις 1,20μ οριζόντια και 2,50-3,80 κατακόρυφα. Να εξεταστεί»

Ο ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει τη χρονική αλληλουχία κατασκευής όλων των επιμέρους τμημάτων του συγκροτήματος του Σταθμού Βενιζέλου που επηρεάζονται από την παραμονή των αρχαίων. Αφού αναφέρονται οι τεχνικές παρατηρήσεις επί προβλέψεων και παραλήψεων, και ζητούνται περαιτέρω εξηγήσεις, σημειώνεται ότι «Η ύπαρξη των ανωτέρω τεχνικών δυσκολιών καθιστά απαραίτητη και την υποβολή Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του Έργου για να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης λύσης όσον αφορά την διάρκεια και ασφάλεια της κατασκευής» υπονοώντας ότι α) δεν υπάρχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και β) ότι η προτεινόμενη λύση δεν έχει πείσει τους μηχανικούς της Αττικό Μετρό για την αποτελεσματικότητά της.


Λείπουν οι α
ναλύσεις ευστάθειας και το σχέδιο αναμενόμενων καθιζήσεων

Οι μηχανικοί της Αττικό Μετρό ζητούν από τον ανάδοχο να παρουσιάσει σε κείμενο και σχέδια (που προφανώς απουσιάζουν από την κατατεθειμένη μελέτη) «τα μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων για την ασφάλεια των κατασκευών και των εν λειτουργία συρμών», καθώς και «αναλύσεις ευστάθειας των μετώπων εκσκαφής (Φάσεις Β,Γ,Η) λαμβάνοντας υπόψη ότι το έδαφος αποτελεί στήριξη του pipe jacking (σ.σ. οριζόντια δοκός προπορείας) και του υπερκείμενου νεκρού φορτίου (αρχαιότητες κλπ)».

Σχετικά με τις σήραγγες ΤΒΜ (σ.σ. διάνοιξη με μετροπόντικα) η Αττικό Μετρό ζητά από τον ανάδοχο να παρουσιάσει «την κατάστασή τους σε όλες τις φάσεις κατασκευής», τις μετακινήσεις των τροχιών εντός της σήραγγας στις διάφορες φάσεις κατασκευής κατά τις οποίες οι συρμοί είναι σε λειτουργία και «τις παραμορφώσεις των τροχιών που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές κατά την κατασκευή του υπόγειου τμήματος του σταθμού ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση των συρμών του μετρό μέσω των σηράγγων».

Όπως σημειώνεται στις παρατηρήσεις της Αττικό Μετρό «εκκρεμεί η υποβολή του σχεδίου αναμενόμενων καθιζήσεων μελέτης συνολικά για τον σταθμό Βενιζέλου από όλες τις σχετικές μελέτες εκσκαφής και αντιστήριξης». Ο εργολάβος καλείται να περιγράψει «την χρονική αλληλουχία κατασκευής όλων των επιμέρους τμημάτων του συγκροτήματος του Σταθμού Βενιζέλου που επηρεάζονται από την υπόψη νέα λύση (σ.σ. παραμονή των αρχαίων in situ) (Ανατολικό και Δυτικό Φρέαρ, Νότια Πρόσβαση κλπ) και τις παραδοχές της μελέτης, όπως για παράδειγμα αυτές που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την κατασκευή της Νότιας Πρόσβασης».

Τι προβλέπει η στατική μελέτη

Η τεχνική πρόταση που υποβλήθηκε (με την παραδοχή της διατήρησης των αρχαιοτήτων κατά χώραν) αφορά στην κατασκευή της προσωρινής υποστύλωσης της “Κεντρικής Υπόγειας διάνοιξης” του Σταθμού Βενιζέλου, ενώ το επόμενο στάδιο θα ήταν η Μελέτη Εφαρμογή όπου θα καταγράφονταν κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΦΣΥΝ το περιεχόμενο της μελέτης σε αδρές γραμμές είναι το εξής:

—Το κεντρικό μέρος του σταθμού διανοίγεται υπογείως, κάτω από τους όγκους των διατηρούμενων αρχαιοτήτων, με συμβατικό τρόπο εκσκαφής και προσωρινής υποστύλωσης και με ισχυρή προστασία οροφής.

—Η υπόγεια διάνοιξη χωροθετείται κάτωθεν της Εγνατίας Οδού, μεταξύ των οδών Δραγούμη και Χαλκέων. Η μόνιμη κατασκευή της υπόγειας διάνοιξης διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, αποβάθρες (κίνηση συρμών) και πλατφόρμες ( αποβίβαση/επιβίβαση επιβατών) Η εργασία διάνοιξης πραγματοποιείται μέσα στον χώρο μεταξύ των κάθετων διαφραγμάτων αντιστήριξης, κάτω από τους όγκους των διατηρούμενων αρχαιοτήτων και του εδάφους και με ισχυρή προστασία οροφής με οριζόντιες δοκούς προπορείας (pipe jacks). Η υπόγεια οριζόντια διάνοιξη θα αρχίσει μετά την πλήρη εγκατάσταση των δοκών αυτών.

am-meleti1.jpg
am-meleti2.jpg
am-meleth3.jpg
am-meleti4.jpg
am-meleti5.jpg

am-meleti6.jpg

am-meleti7.jpg
am-meleti8.jpg

Δεν εγκρίθηκε από την Αττικό Μετρό η στατική μελέτη του κεντρικού υπόγειου τμήματος του σταθμού, για τον επανασχεδιασμό του σταθμού Βενιζέλου (έτσι ώστε τα αρχαία να διατηρούνται κατά χώρα) καθώς κρίθηκε ότι «η προτεινόμενη λύση δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως αξιόπιστη».

Πρόκειται για την μελέτη που εκπόνησε η ανάδοχος εταιρεία και την κατέθεσε προς έγκριση στην Αττικό Μετρό, στις 30 Ιουλίου. Μέρος της μελέτης παρουσίασε προ ημερών η «Εφημερίδα των Συντακτών» και αυτήν ακριβώς τη μελέτη επικαλείται ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Γιάννης Μυλόπουλος, επιμένοντας ότι υπάρχει τεχνική λύση για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων κατά χωράν. Ωστόσο οι μηχανικοί της Αττικό Μετρό έκριναν ότι η προτεινόμενη λύση δεν είναι αξιόπιστη και την επέστρεψαν με ουσιώδεις παρατηρήσεις. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εγκεκριμένη τεχνική λύση για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου και την έναρξη των εργασιών.

Μέχρι ο ανάδοχος να παρουσιάσει μια αξιόπιστη λύση δεν μπορεί να γίνει καμιά εργασία στο σταθμό Βενιζέλου. Βεβαίως η υποβολή παρατηρήσεων για τη βελτίωση μιας μελέτης είναι συνήθης πρακτική σε τέτοια έργα. Ωστόσο σύμφωνα με μηχανικούς που έχουν γνώση του έργου και των παρατηρήσεων που έκανε η Αττικό Μετρό, οι οποίοι μίλησαν στο makthes.gr υπό τον όρο ανωνυμίας, «οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις ουσιαστικά πιστοποιούν ότι η μελέτη είναι ανεφάρμοστη». (δείτε το έγγραφο που απέστειλε η Αττικό Μετρό στον ανάδοχο στο τέλος του κειμενου)

metro-venizelou-arxaia.png

Αναθεώρηση το συντομότερο δυνατό

Η Αττικό Μετρό ζητά από τον ανάδοχο το συντομότερο δυνατό να προχωρήσεις αναθεώρηση και εκ νέου υποβολή της μελέτης ΟΜ2, αφού πρώτα ενσωματώσει πάνω από είκοσι παρατηρήσεις επί αυτής.

Η μελέτη για τον επανασχεδιασμό του σταθμού Βενιζέλου (με τα αρχαία να διατηρούνται κατά χώρα) υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 30 Ιουλίου 2019 και οι μηχανικοί της Αττικό Μετρό υπέβαλλαν τις παρατηρήσεις τους μεταξύ 21 και 30 Αυγούστου,(δηλαδή αρκετές μέρες πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, κατά την οποία ανακοίνωσε επιστροφή στην αρχική λύση για τον σταθμό, δηλαδή με απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων). 

Οι παρατηρήσεις προέρχονται από δύο τμήματα (δομοστατικό, γεωτεχνικών μελετών).

Μη αξιόπιστη πρόταση

Το γενικό σχόλιο που συνοψίζει τις αναλυτικές παρατηρήσεις επί της τεχνικής έκθεσης «Επανασχεδιασμός Σταθμού Βενιζέλου- Γ.Ο.Μ.2- Εκσκαφή και Προσωρινή Υποστύλωση Κεντρικού Υπόγειου Τμήματος Σταθμού» είναι ότι «η προτεινόμενη λύση δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως αξιόπιστη, καθώς δεν υπάρχει η κυριότερη παράμετρος σχεδιασμού για την επιλογή της μεθόδου, δηλαδή ο υπολογισμός καθιζήσεων/παραμορφώσεων των σηράγγων καθώς και οι παραμορφώσεις στο επίπεδο των τροχιών που είναι κρίσιμο μέγεθος για τη λειτουργία του συστήματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής, φάσεις (Α-Β-Γ και Ζ-Η-Θ)».


Ζήτημα αποτελεσματικότητας

Μεταξύ άλλων στις παρατηρήσεις αναφέρεται ότι: «Κατά τη φάση εκσκαφής του κεντρικού τμήματος του σταθμού μεταξύ των δύο εν λειτουργία σηράγγων δημιουργείται πρόβλημα εκτέλεσης των εργασιών, και άρα σημαντική καθυστέρηση, καθόσον τοποθετούνται για την αντιστήριξη της εκσκαφής, σε ήδη περιορισμένο χώρο εργασίας, τρεις σειρές αντιηρίδων ΗΕΒ 300 σε αποστάσεις 1,20μ οριζόντια και 2,50-3,80 κατακόρυφα. Να εξεταστεί»

Ο ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει τη χρονική αλληλουχία κατασκευής όλων των επιμέρους τμημάτων του συγκροτήματος του Σταθμού Βενιζέλου που επηρεάζονται από την παραμονή των αρχαίων. Αφού αναφέρονται οι τεχνικές παρατηρήσεις επί προβλέψεων και παραλήψεων, και ζητούνται περαιτέρω εξηγήσεις, σημειώνεται ότι «Η ύπαρξη των ανωτέρω τεχνικών δυσκολιών καθιστά απαραίτητη και την υποβολή Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του Έργου για να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης λύσης όσον αφορά την διάρκεια και ασφάλεια της κατασκευής» υπονοώντας ότι α) δεν υπάρχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και β) ότι η προτεινόμενη λύση δεν έχει πείσει τους μηχανικούς της Αττικό Μετρό για την αποτελεσματικότητά της.


Λείπουν οι α
ναλύσεις ευστάθειας και το σχέδιο αναμενόμενων καθιζήσεων

Οι μηχανικοί της Αττικό Μετρό ζητούν από τον ανάδοχο να παρουσιάσει σε κείμενο και σχέδια (που προφανώς απουσιάζουν από την κατατεθειμένη μελέτη) «τα μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων για την ασφάλεια των κατασκευών και των εν λειτουργία συρμών», καθώς και «αναλύσεις ευστάθειας των μετώπων εκσκαφής (Φάσεις Β,Γ,Η) λαμβάνοντας υπόψη ότι το έδαφος αποτελεί στήριξη του pipe jacking (σ.σ. οριζόντια δοκός προπορείας) και του υπερκείμενου νεκρού φορτίου (αρχαιότητες κλπ)».

Σχετικά με τις σήραγγες ΤΒΜ (σ.σ. διάνοιξη με μετροπόντικα) η Αττικό Μετρό ζητά από τον ανάδοχο να παρουσιάσει «την κατάστασή τους σε όλες τις φάσεις κατασκευής», τις μετακινήσεις των τροχιών εντός της σήραγγας στις διάφορες φάσεις κατασκευής κατά τις οποίες οι συρμοί είναι σε λειτουργία και «τις παραμορφώσεις των τροχιών που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές κατά την κατασκευή του υπόγειου τμήματος του σταθμού ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση των συρμών του μετρό μέσω των σηράγγων».

Όπως σημειώνεται στις παρατηρήσεις της Αττικό Μετρό «εκκρεμεί η υποβολή του σχεδίου αναμενόμενων καθιζήσεων μελέτης συνολικά για τον σταθμό Βενιζέλου από όλες τις σχετικές μελέτες εκσκαφής και αντιστήριξης». Ο εργολάβος καλείται να περιγράψει «την χρονική αλληλουχία κατασκευής όλων των επιμέρους τμημάτων του συγκροτήματος του Σταθμού Βενιζέλου που επηρεάζονται από την υπόψη νέα λύση (σ.σ. παραμονή των αρχαίων in situ) (Ανατολικό και Δυτικό Φρέαρ, Νότια Πρόσβαση κλπ) και τις παραδοχές της μελέτης, όπως για παράδειγμα αυτές που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την κατασκευή της Νότιας Πρόσβασης».

Τι προβλέπει η στατική μελέτη

Η τεχνική πρόταση που υποβλήθηκε (με την παραδοχή της διατήρησης των αρχαιοτήτων κατά χώραν) αφορά στην κατασκευή της προσωρινής υποστύλωσης της “Κεντρικής Υπόγειας διάνοιξης” του Σταθμού Βενιζέλου, ενώ το επόμενο στάδιο θα ήταν η Μελέτη Εφαρμογή όπου θα καταγράφονταν κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΦΣΥΝ το περιεχόμενο της μελέτης σε αδρές γραμμές είναι το εξής:

—Το κεντρικό μέρος του σταθμού διανοίγεται υπογείως, κάτω από τους όγκους των διατηρούμενων αρχαιοτήτων, με συμβατικό τρόπο εκσκαφής και προσωρινής υποστύλωσης και με ισχυρή προστασία οροφής.

—Η υπόγεια διάνοιξη χωροθετείται κάτωθεν της Εγνατίας Οδού, μεταξύ των οδών Δραγούμη και Χαλκέων. Η μόνιμη κατασκευή της υπόγειας διάνοιξης διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, αποβάθρες (κίνηση συρμών) και πλατφόρμες ( αποβίβαση/επιβίβαση επιβατών) Η εργασία διάνοιξης πραγματοποιείται μέσα στον χώρο μεταξύ των κάθετων διαφραγμάτων αντιστήριξης, κάτω από τους όγκους των διατηρούμενων αρχαιοτήτων και του εδάφους και με ισχυρή προστασία οροφής με οριζόντιες δοκούς προπορείας (pipe jacks). Η υπόγεια οριζόντια διάνοιξη θα αρχίσει μετά την πλήρη εγκατάσταση των δοκών αυτών.

am-meleti1.jpg
am-meleti2.jpg
am-meleth3.jpg
am-meleti4.jpg
am-meleti5.jpg

am-meleti6.jpg

am-meleti7.jpg
am-meleti8.jpg

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία