ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Βόλβη και Ρήχιο ποταμό από 4 Απριλίου

Η σχετική απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και η σχετική προειδοποίηση είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ

 20/03/2023 17:40

Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Βόλβη και Ρήχιο ποταμό από 4 Απριλίου

Επιβάλλεται, με προσωπική ευθύνη και μέριμνα των ιδιοκτητών των αλιευτικών σκαφών, η απομάκρυνση από τη λίμνη όλων των αλιευτικών σκαφών και η συγκέντρωσή τους στην ξηρά στις καθορισμένες θέσεις: Μικρή Βόλβη, Μεγάλη Βόλβη, Λουτρά Απολλωνίας, Ν. Μάδυτο, σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από το νερό και αφού προηγουμένως αφαιρεθεί όλος ο εξοπλισμός τους (αλιευτικά εργαλεία, κουπιά κ.λπ.).

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 4η Aπριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. μέχρι και την 25η Μαϊου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ..

Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, τον Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης- Χαλκιδικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής έχουν την αρμοδιότητα εφαρμογής της απαγόρευσης και την επιβολή στους παραβάτες των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων”.

Η σχετική απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και η σχετική προειδοποίηση είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ.

Επιβάλλεται, με προσωπική ευθύνη και μέριμνα των ιδιοκτητών των αλιευτικών σκαφών, η απομάκρυνση από τη λίμνη όλων των αλιευτικών σκαφών και η συγκέντρωσή τους στην ξηρά στις καθορισμένες θέσεις: Μικρή Βόλβη, Μεγάλη Βόλβη, Λουτρά Απολλωνίας, Ν. Μάδυτο, σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από το νερό και αφού προηγουμένως αφαιρεθεί όλος ο εξοπλισμός τους (αλιευτικά εργαλεία, κουπιά κ.λπ.).

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 4η Aπριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. μέχρι και την 25η Μαϊου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ..

Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, τον Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης- Χαλκιδικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής έχουν την αρμοδιότητα εφαρμογής της απαγόρευσης και την επιβολή στους παραβάτες των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων”.

Η σχετική απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και η σχετική προειδοποίηση είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία