ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανώνυμη εταιρεία (ο πρόσφατος νόμος: «πονοκέφαλος» ή «business οpportunity»;)

 03/11/2019 21:00

Ι. Προοίμιο

Ο Felix Hoffmann (1868 - 1946) υπήρξε γερμανός χημικός-διάσημος, κυρίως, για τη δημιουργία της ασπιρίνης. Η επιτυχής αντιμετώπιση των πονοκεφάλων υπήρξε, διαχρονικά, δεδομένη γι’ αυτήν. Όχι όμως και εκείνων που βιώνουν οι επιχειρηματίες.

Από 1/1/2019 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος για τις Α.Ε. Μία (business view) προσέγγισή του θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε στο ερώτημα του τίτλου.

II. Το business view του πρόσφατου νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρείες

Ένας (σχετικός) δεκάλογος θα ήταν, σε σημαντικό βαθμό, αρκετός:

1. Γρήγορο και οικονομικό ξεκίνημα της Α.Ε.: Μέσω της ίδρυσής της με ιδιωτικό συμφωνητικό και τη χρήση «προτύπου» καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. Εναλλακτικά, επί συμβολαιογραφικής πράξης, με επιλογή μικρών σε έκταση καταστατικών.

2. Προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών: Μέσω αξιοποίησης των Stock Options, της Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών και των Κοινών Ιδρυτικών Τίτλων.

3. Μείωση των δαπανών της εταιρείας και των εκταμιεύσεων των μετόχων (πέραν των προαναφερθέντων): με την αξιοποίηση των εργαλείων της τεχνολογίας και την αξιοποίηση της μερικής, μόνο, καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων: Ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες παρέχει αξιοσημείωτα, σχετικά, εργαλεία. Ενδεικτικά: Τίτλοι κτήσης μετοχών (:Warrants), Προνομιούχες και εξαγοράσιμες μετοχές, έκδοση ομολογιακού δανείου.

5. Άντληση ρευστότητας από την Ανώνυμη Εταιρεία: Τα πλέον συνήθη, σχετικά, εργαλεία: διανομή μερίσματος, αμοιβές μελών δ.σ., σύναψη συμβάσεων. Επιπρόσθετα: Μείωση (και απόσβεση) μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση κοινών (και εξαιρετικών) ιδρυτικών τίτλων.

6. «Διαχείριση» μικρομετόχων: Η αποχώρηση (ή απομάκρυνσή) τους από την εταιρεία επιτυγχάνεται (μεταξύ άλλων) μέσω της δυνατότητας: των μικρομετόχων (≤5%) να αξιώσουν δικαστικά την εξαγορά των μετοχών τους, του μετόχου πλειοψηφίας (≥95%) να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων. Επίσης, μέσω της αύξησης (ή μείωσης και αύξησης) του μετοχικού κεφαλαίου.

7. Αξιοποίηση της τεχνολογίας: Ο νόμος για τις ΑΕ παρέχει πολλαπλές σχετικές ευχέρειες για την περισσότερο εύρυθμη και οικονομική λειτουργία τους.

8. Διαδοχή: Σημαντική βοήθεια μπορεί να παράσχει η θέσπιση περιορισμών στην ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών και η προσεκτική ρύθμιση των δικαιωμάτων μειοψηφίας.

9. Προστασία της επένδυσης: Επιτυγχάνεται, σε σημαντικό βαθμό, με τις κατάλληλες καταστατικές ρυθμίσεις επί θεμάτων: μειοψηφίας, περιορισμών στη μεταβίβαση μετοχών και πρόληψης ανταγωνιστικών δράσεων. Επίσης, με την προσεκτική επιλογή των εκπροσώπων της ΑΕ και την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων τους.

10. Προστασία των ιδιοκτητών, των διοικητών και των στελεχών: Το εύρος των ευθυνών τους είναι ιδιαίτερα ευρύ. Εργαλεία διαχείρισης του θέματος αποτελούν ο περιορισμός των εμπλεκομένων προσώπων και, ιδίως, η ασφαλιστική τους κάλυψη.

III. Εν κατακλείδι

Ο πρόσφατος (και σε ισχύ από 1/1/2019) νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες έχει δημιουργήσει σημαντικούς πονοκεφάλους. Κανενός είδους ασπιρίνη όμως δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, έστω και εν μέρει, τους «πονοκεφάλους» του επιχειρηματία. Βεβαίως ούτε κι εκείνους που δημιουργούνται από τη θέση σε ισχύ ενός (νέου) νόμου.

Ο «πατέρας» της ασπιρίνης (Felix Hoffmann), αν ζούσε, στο ίδιο συμπέρασμα, με βεβαιότητα, θα κατέληγε.

Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που ο συγκεκριμένος νόμος δημιουργεί αποδεικνύονται εξαιρετικές. Πολλαπλάσιες, πάντως, των «πονοκεφάλων».

Σ’ εμάς απομένει να τις αξιοποιήσουμε: Αρχικά με την κατανόησή τους, την επαναπροσέγγιση του καταστατικού σε μία «tailor made» βάση και, βεβαίως, με τη λήψη των κατάλληλων συμβουλών.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 3 Νοεμβρίου 2019

Δημοφιλείς Απόψεις