ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανοίγουν οι λαϊκές αγορές την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Έκτακτες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στις λαϊκές αγορές με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Βούλας Πατουλίδου

 24/03/2020 17:12

Ανοίγουν οι λαϊκές αγορές την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Φανή Σοβιτσλή

Λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στη Θεσσαλονίκη, λόγω του περιορισμού των παραγωγών που συμμετέχουν, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, έδωσε η Μητροπολιτική Ενότητα.

Με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Βούλας Πατουλίδου, λαϊκές αγορές θα ανοίξουν την Πέμπτη 26 Μαρτίου, μετά από αλλαγές στον τρόπο προσδιορισμού προσέλευσης του 50% των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

«Η κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει επίδειξη σύνεσης, συναίνεσης και ενότητας απ’ όλους» σχολιάζει σε ανακοίνωση της η αντιπεριφερειάρχης, γνωστοποιώντας τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Σύμφωνα με απόφαση της:

*Με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας την 26η Μαρτίου 2020 και εναλλάξ ανά εβδομάδα έως και την 30η Απριλίου 2020 θα προσέρχονται οι πωλητές Λαϊκών Αγορών με τον παρακάτω τρόπο:

*Κατά των πρώτη εβδομάδα λειτουργίας (26/3/2020 έως και 1/4/2020) θα δραστηριοποιούνται αυτοί που καταλαμβάνουν την πλευρά της οδού (οδών) με μονή αρίθμηση, ενώ την επόμενη εβδομάδα, στην ίδια Λαϊκή Αγορά, θα δραστηριοποιούνται αυτοί που καταλαμβάνουν θέσεις στην πλευρά της οδού (οδών) με ζυγή αρίθμηση.

*Η προσέλευση θα εναλλάσσεται με τον προαναφερθέντα τρόπο έως και την 30η Απριλίου 2020.

*Οι προσερχόμενοι προς δραστηριοποίηση πωλητές θα καταγράφονται καθημερινά ανά λαϊκή αγορά ως προς τους υπευθύνους των λαϊκών αγορών όπως αυτοί έχουν οριστεί από τα Σωματεία που εκπροσωπούν τους πωλητές Λαϊκών Αγορών (επαγγελματιών και παραγωγών) σε συνεργασία και με τους επόπτες της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών και θα αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο τρόπο στη Δ/νσξ Λαϊκών Αγορών Π.Κ.Μ. στο email laikesthess@gmail.com, fax 2313330073, σε καταστάσεις, οι οποίες θα φέρουν το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε δραστηριοποιούμενου πωλητή και την υπογραφή του.

*Η υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος ημερησίου τέλους αφορά μόνο τους κάθε φορά προσερχομένους πωλητές , ενώ για τις ημέρες μη δραστηριοποίησης θα απαλλάσσονται με απόφαση του φορέα λειτουργίας .

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη λειτουργία εξαιρείται η δραστηριοποίηση πωλητών με βιομηχανικά είδη της κατηγορίας Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας, κατ΄ εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων, όπως διατυπώνονται στην αριθμ.Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.20006/20-3-2020 (ΦΕΚ 943/Β΄) ΚΥΑ, ώστε να διασφαλιστεί ο περιορισμός της διασποράς του κορονωϊού, για το διάστημα από 23-3-2020 έως και 30-4-2020 , τηρουμένων και των λοιπών μέτρων προστασίας που αναφέρονται στην 5/2020/18-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με ενδεχόμενο, κατά περίπτωση, περιορισμό του μήκους ανάπτυξης των εγκαταστάσεων πώλησης, όπου απαιτείται, προς εξασφάλιση της ελάχιστης απόστασης των πέντε (5) μέτρων μεταξύ των πάγκων, χώρος ο οποίος θα πρέπει να παραμένει ελεύθερος.

Η περιφέρεια έκανε το αυτονόητο

Σε ανακοίνωση τους οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών του κλάδου, μεταξύ άλλων, τονίζουν πως «μπορεί να χρειάστηκε να φτάσουμε στο απροχώρητο, όμως τελικά δόθηκε λύση και οι λαϊκές αγορές θα ανοίξουν την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Η πίεση των ομοσπονδιών και των σωματείων του κλάδου των λαϊκών αγορών, ώθησε την διεύθυνση λαϊκών αγορών της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας και την διοίκηση της περιφέρειας να κάνουν επιτέλους το αυτονόητο».

Εκφράζουν τη λύπη τους προς το καταναλωτικό κοινό για την ταλαιπωρία, σημειώνοντας πως «αναγκαστήκαμε από τις καταστάσεις να φτάσουμε στα άκρα. Όλα πάντως έγιναν με ένα και μοναδικό κριτήριο: Το κοινό καλό».

Λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στη Θεσσαλονίκη, λόγω του περιορισμού των παραγωγών που συμμετέχουν, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, έδωσε η Μητροπολιτική Ενότητα.

Με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Βούλας Πατουλίδου, λαϊκές αγορές θα ανοίξουν την Πέμπτη 26 Μαρτίου, μετά από αλλαγές στον τρόπο προσδιορισμού προσέλευσης του 50% των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

«Η κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει επίδειξη σύνεσης, συναίνεσης και ενότητας απ’ όλους» σχολιάζει σε ανακοίνωση της η αντιπεριφερειάρχης, γνωστοποιώντας τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Σύμφωνα με απόφαση της:

*Με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας την 26η Μαρτίου 2020 και εναλλάξ ανά εβδομάδα έως και την 30η Απριλίου 2020 θα προσέρχονται οι πωλητές Λαϊκών Αγορών με τον παρακάτω τρόπο:

*Κατά των πρώτη εβδομάδα λειτουργίας (26/3/2020 έως και 1/4/2020) θα δραστηριοποιούνται αυτοί που καταλαμβάνουν την πλευρά της οδού (οδών) με μονή αρίθμηση, ενώ την επόμενη εβδομάδα, στην ίδια Λαϊκή Αγορά, θα δραστηριοποιούνται αυτοί που καταλαμβάνουν θέσεις στην πλευρά της οδού (οδών) με ζυγή αρίθμηση.

*Η προσέλευση θα εναλλάσσεται με τον προαναφερθέντα τρόπο έως και την 30η Απριλίου 2020.

*Οι προσερχόμενοι προς δραστηριοποίηση πωλητές θα καταγράφονται καθημερινά ανά λαϊκή αγορά ως προς τους υπευθύνους των λαϊκών αγορών όπως αυτοί έχουν οριστεί από τα Σωματεία που εκπροσωπούν τους πωλητές Λαϊκών Αγορών (επαγγελματιών και παραγωγών) σε συνεργασία και με τους επόπτες της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών και θα αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο τρόπο στη Δ/νσξ Λαϊκών Αγορών Π.Κ.Μ. στο email laikesthess@gmail.com, fax 2313330073, σε καταστάσεις, οι οποίες θα φέρουν το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε δραστηριοποιούμενου πωλητή και την υπογραφή του.

*Η υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος ημερησίου τέλους αφορά μόνο τους κάθε φορά προσερχομένους πωλητές , ενώ για τις ημέρες μη δραστηριοποίησης θα απαλλάσσονται με απόφαση του φορέα λειτουργίας .

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη λειτουργία εξαιρείται η δραστηριοποίηση πωλητών με βιομηχανικά είδη της κατηγορίας Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας, κατ΄ εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων, όπως διατυπώνονται στην αριθμ.Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.20006/20-3-2020 (ΦΕΚ 943/Β΄) ΚΥΑ, ώστε να διασφαλιστεί ο περιορισμός της διασποράς του κορονωϊού, για το διάστημα από 23-3-2020 έως και 30-4-2020 , τηρουμένων και των λοιπών μέτρων προστασίας που αναφέρονται στην 5/2020/18-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με ενδεχόμενο, κατά περίπτωση, περιορισμό του μήκους ανάπτυξης των εγκαταστάσεων πώλησης, όπου απαιτείται, προς εξασφάλιση της ελάχιστης απόστασης των πέντε (5) μέτρων μεταξύ των πάγκων, χώρος ο οποίος θα πρέπει να παραμένει ελεύθερος.

Η περιφέρεια έκανε το αυτονόητο

Σε ανακοίνωση τους οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών του κλάδου, μεταξύ άλλων, τονίζουν πως «μπορεί να χρειάστηκε να φτάσουμε στο απροχώρητο, όμως τελικά δόθηκε λύση και οι λαϊκές αγορές θα ανοίξουν την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Η πίεση των ομοσπονδιών και των σωματείων του κλάδου των λαϊκών αγορών, ώθησε την διεύθυνση λαϊκών αγορών της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας και την διοίκηση της περιφέρειας να κάνουν επιτέλους το αυτονόητο».

Εκφράζουν τη λύπη τους προς το καταναλωτικό κοινό για την ταλαιπωρία, σημειώνοντας πως «αναγκαστήκαμε από τις καταστάσεις να φτάσουμε στα άκρα. Όλα πάντως έγιναν με ένα και μοναδικό κριτήριο: Το κοινό καλό».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία