ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοίγουν οι κάλπες-Οδηγίες για το έγκυρο "σταύρωμα"

Όλες οι οδηγίες για τους σταυρούς προτίμησης και τις ώρες λειτουργίας των εκλογικών τμημάτων

 25/05/2019 15:00

Ανοίγουν οι κάλπες-Οδηγίες για το έγκυρο "σταύρωμα"
Φωτογραφία αρχείου

Επί ένα 12ωρο θα παραμείνουν ανοιχτές οι κάλπες για την ανάδειξη των νέων συνθέσεων σε δήμους, περιφέρειες και ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αύριο, Κυριακή 26/5, τα εκλογικά τμήματα θα ξεκινήσουν να υποδέχονται τους εκλογείς στις 7:00 το πρωί και θα σφραγίσουν τις κάλπες στις 7:00 το απόγευμα.

Οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2002, καλούνται έως τις 7:00 το απόγευμα της ίδιας μέρας να ψηφίσουν για πρώτη φορά.

Υπενθυμίζεται πως η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το Σύνταγμα, είναι υποχρεωτική (διαβάστε ΕΔΩ), πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Σε αυτές τις εκλογές οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα, στο ίδιο κτήριο. Στο πρώτο ψηφίζουν για το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την περιφέρεια και στο δεύτερο για τον δήμο και την κοινότητα. 

Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν είτε μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), “Μάθε πού Ψηφίζεις”, είτε καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών και στον αριθμό 213 136 1500 έως την Κυριακή στις 5:00 το απόγευμα. 

Στην περίπτωση που κάποιος ψηφοφόρος δε βρει το όνομά του στους εκλογικούς καταλόγους θα πρέπει να απευθυνθεί στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος, μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας.

Στις εκλογές της Κυριακής οι πολίτες ψηφίζουν με σταυρό προτίμησης. 

Πιο συγκεκριμένα, ψηφίζουν αποκλειστικά με σταυρό (+) στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του ψηφοδελτίου. Εάν ο σταυρός μπει και αριστερά και δεξιά, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. 

Η "εξίσωση" των σταυρών

Για τις ευρωεκλογές, οι ψηφοφόροι θα εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ τεσσάρων, το πολύ, υποψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξουν. 

Για τις περιφερειακές εκλογές, με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του: 

1) Προς έναν υποψήφιο σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι. 

2)Προς έναν ή δύο υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί σύμβουλοι. 

3)Προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περιφερειακοί σύμβουλοι. 

4)Προς έναν ή δύο ή τρεις ή τέσσερις υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Για τις δημοτικές εκλογές, με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του: 

1)Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια: έως τρεις σταυρούς προτίμησης.

2)Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες: α)όταν η εκλογική περιφέρεια έχει έως τρεις έδρες: έναν σταυρό προτίμησης. β)όταν η εκλογική περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες: έως τρεις σταυρούς προτίμησης και έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες του δήμου. 

3)Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων: έως δύο σταυρούς προτίμησης. 

4)Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων: έναν σταυρό προτίμησης.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι πολίτες

Οι πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες μπορούν να ψηφίσουν με την αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριό τους, την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η 'κομμένη' ταυτότητα είναι αποδεκτή. 

Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά στοιχεία του εκλογέα(π.χ. μεταβολή επωνύμου λόγω διαζυγίου), θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ενώ οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.

Οι ετεροδημότες εκλογείς στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή) ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην Περιφέρεια του Δήμου που είναι δημότες. Για τις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες ψηφίζουν αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους, στους ειδικούς καταλόγους του Δήμου του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Σημειώνεται ότι ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν συστήνονται ειδικά τμήματα ετεροδημοτών.

Οι προβλεπόμενες άδειες για τους εργαζόμενους

Αναφορικά με τη δικαιούμενη εκλογική άδεια, όσοι εργάζονται πέντε ημέρες δικαιούνται: 

1)Αυτοί που θα μετακινηθούν από 200-400 χλμ, μία εργάσιμη ημέρα.

2) Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401χλμ και άνω, δύο εργάσιμες ημέρες, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους. 

Όσοι εργάζονται έξι ημέρες δικαιούνται: 

1)Αυτοί που θα μετακινηθούν από 100-200 χλμ, μία εργάσιμη ημέρα. 

2)Αυτοί που θα μετακινηθούν από 201-400 χλμ, δύο εργάσιμες ημέρες. 

3)Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401χλμ και άνω, τρεις εργάσιμες ημέρες. 

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση, ο αριθμός ημερών άδειας, θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Επί ένα 12ωρο θα παραμείνουν ανοιχτές οι κάλπες για την ανάδειξη των νέων συνθέσεων σε δήμους, περιφέρειες και ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αύριο, Κυριακή 26/5, τα εκλογικά τμήματα θα ξεκινήσουν να υποδέχονται τους εκλογείς στις 7:00 το πρωί και θα σφραγίσουν τις κάλπες στις 7:00 το απόγευμα.

Οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2002, καλούνται έως τις 7:00 το απόγευμα της ίδιας μέρας να ψηφίσουν για πρώτη φορά.

Υπενθυμίζεται πως η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το Σύνταγμα, είναι υποχρεωτική (διαβάστε ΕΔΩ), πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Σε αυτές τις εκλογές οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα, στο ίδιο κτήριο. Στο πρώτο ψηφίζουν για το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την περιφέρεια και στο δεύτερο για τον δήμο και την κοινότητα. 

Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν είτε μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), “Μάθε πού Ψηφίζεις”, είτε καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών και στον αριθμό 213 136 1500 έως την Κυριακή στις 5:00 το απόγευμα. 

Στην περίπτωση που κάποιος ψηφοφόρος δε βρει το όνομά του στους εκλογικούς καταλόγους θα πρέπει να απευθυνθεί στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος, μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας.

Στις εκλογές της Κυριακής οι πολίτες ψηφίζουν με σταυρό προτίμησης. 

Πιο συγκεκριμένα, ψηφίζουν αποκλειστικά με σταυρό (+) στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του ψηφοδελτίου. Εάν ο σταυρός μπει και αριστερά και δεξιά, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. 

Η "εξίσωση" των σταυρών

Για τις ευρωεκλογές, οι ψηφοφόροι θα εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ τεσσάρων, το πολύ, υποψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξουν. 

Για τις περιφερειακές εκλογές, με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του: 

1) Προς έναν υποψήφιο σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι. 

2)Προς έναν ή δύο υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί σύμβουλοι. 

3)Προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περιφερειακοί σύμβουλοι. 

4)Προς έναν ή δύο ή τρεις ή τέσσερις υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Για τις δημοτικές εκλογές, με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του: 

1)Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια: έως τρεις σταυρούς προτίμησης.

2)Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες: α)όταν η εκλογική περιφέρεια έχει έως τρεις έδρες: έναν σταυρό προτίμησης. β)όταν η εκλογική περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες: έως τρεις σταυρούς προτίμησης και έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες του δήμου. 

3)Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων: έως δύο σταυρούς προτίμησης. 

4)Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων: έναν σταυρό προτίμησης.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι πολίτες

Οι πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες μπορούν να ψηφίσουν με την αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριό τους, την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η 'κομμένη' ταυτότητα είναι αποδεκτή. 

Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά στοιχεία του εκλογέα(π.χ. μεταβολή επωνύμου λόγω διαζυγίου), θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ενώ οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.

Οι ετεροδημότες εκλογείς στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή) ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην Περιφέρεια του Δήμου που είναι δημότες. Για τις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες ψηφίζουν αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους, στους ειδικούς καταλόγους του Δήμου του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Σημειώνεται ότι ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν συστήνονται ειδικά τμήματα ετεροδημοτών.

Οι προβλεπόμενες άδειες για τους εργαζόμενους

Αναφορικά με τη δικαιούμενη εκλογική άδεια, όσοι εργάζονται πέντε ημέρες δικαιούνται: 

1)Αυτοί που θα μετακινηθούν από 200-400 χλμ, μία εργάσιμη ημέρα.

2) Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401χλμ και άνω, δύο εργάσιμες ημέρες, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους. 

Όσοι εργάζονται έξι ημέρες δικαιούνται: 

1)Αυτοί που θα μετακινηθούν από 100-200 χλμ, μία εργάσιμη ημέρα. 

2)Αυτοί που θα μετακινηθούν από 201-400 χλμ, δύο εργάσιμες ημέρες. 

3)Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401χλμ και άνω, τρεις εργάσιμες ημέρες. 

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση, ο αριθμός ημερών άδειας, θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία