ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανέλαβε καθήκοντα η νέα διοίκηση στο δήμο Παύλου Μελά

Ο δήμαρχος, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, ανακοίνωσε τους νέους αντιδημάρχους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους

 04/09/2019 16:03

Ανέλαβε καθήκοντα η νέα διοίκηση στο δήμο Παύλου Μελά

Το νέο σχήμα της διοίκησης του ανακοίνωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, αναθέτοντας καθήκοντα σε έξι αντιδημάρχους και τρεις εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους. Η θητεία των νέων αντιδημάρχων άρχισε στις 2 Σεπτεμβρίου και λήγει την 1η Σεπτεμβρίου του 2020.

Νέοι αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι εξής:

* Αθάνατος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,

Καθημερινότητας – Άμεσης Επέμβασης και Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Λαϊκών Αγορών

* Αμανατίδου Χαρίκλεια του Οδυσσέα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων

* Λαζαρίδης Αθανάσιος του Θεοδώρου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Αθλητισμού, Δράσεων Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας

* Πάντσης Κωνσταντίνος του Χριστόδουλου, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας

* Στούπας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών

* Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης του Μενέλαου, Αντιδήμαρχος Παιδείας

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίστηκαν οι εξής:

* Βάρφης Στέφανος του Χρήστου, αρμόδιος για την εποπτεία και τον συντονισμό σε θέματα που άπτονται της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης ΚΕΠ και της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

* Καρακούτα Ευαγγελία του Χρήστου, υπεύθυνη για την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα Πολιτισμού

* Λαλές Δημήτριος του Γεωργίου, αρμόδιος για την εποπτεία και τον έλεγχο των θεμάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μελετών έργων και σχολικής στέγης

Το νέο σχήμα της διοίκησης του ανακοίνωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, αναθέτοντας καθήκοντα σε έξι αντιδημάρχους και τρεις εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους. Η θητεία των νέων αντιδημάρχων άρχισε στις 2 Σεπτεμβρίου και λήγει την 1η Σεπτεμβρίου του 2020.

Νέοι αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι εξής:

* Αθάνατος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,

Καθημερινότητας – Άμεσης Επέμβασης και Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Λαϊκών Αγορών

* Αμανατίδου Χαρίκλεια του Οδυσσέα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων

* Λαζαρίδης Αθανάσιος του Θεοδώρου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Αθλητισμού, Δράσεων Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας

* Πάντσης Κωνσταντίνος του Χριστόδουλου, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας

* Στούπας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών

* Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης του Μενέλαου, Αντιδήμαρχος Παιδείας

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίστηκαν οι εξής:

* Βάρφης Στέφανος του Χρήστου, αρμόδιος για την εποπτεία και τον συντονισμό σε θέματα που άπτονται της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης ΚΕΠ και της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

* Καρακούτα Ευαγγελία του Χρήστου, υπεύθυνη για την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα Πολιτισμού

* Λαλές Δημήτριος του Γεωργίου, αρμόδιος για την εποπτεία και τον έλεγχο των θεμάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μελετών έργων και σχολικής στέγης

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία