ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»: Τα ονόματα των δικαιούχων στην ΠΚΜ

Οι επιλέξιμοι φάκελοι φτάνουν τους 428, έχοντας προϋπολογισμό 10.265.000 ευρώ, ενώ ο πίνακας περιλαμβάνει και 119 μη επιλέξιμες αιτήσεις

 19/11/2019 17:04

«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»: Τα ονόματα των δικαιούχων στην ΠΚΜ

Τα ονόματα των δικαιούχων αλλά και τον απορριπτόμενων, του μέτρου για την «ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (υπομέτρο 6.3) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 έδωσαν στη δημοσιότητα τέσσερις περιφέρειες της χώρας.

Πρόκειται για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου, με το συνολικό προϋπολογισμό των 822 επιλέξιμων αιτήσεων να ανέρχεται σε 15.781.000 ευρώ, και με τις μη επιλέξιμες αιτήσεις να φτάνουν τις 156.

Στην περιφέρεια Αττικής οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν ανέρχονται σε 19, ο συνολικός τους προϋπολογισμός σε 266.000 ευρώ, ενώ οι μη επιλέξιμες αιτήσεις ανήλθαν σε πέντε (5).

Σε 206 ανέρχονται επιλέξιμες προτάσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό ύψους 2.884.000 ευρώ για την περιφέρεια Ηπείρου, και σε 22 οι μη επιλέξιμες.

Για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι επιλέξιμοι φάκελοι φτάνουν του; 428, έχοντας προϋπολογισμό 10.265.000 ευρώ, ενώ ο πίνακας που δημοσιεύει, περιλαμβάνει και 119 μη επιλέξιμες αιτήσεις. Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα των δικαιούχων εδώ.

Τέλος, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο προϋπολογισμός για τις 169 επιλέξιμες προτάσεις αγγίζει τα 2.366.000 ευρώ, ενώ οι μη επιλέξιμες προτάσεις είναι 10.

Οι ενστάσεις από τους απορριφθέντες μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες.

Σημειώνεται πως είχαν δοθεί στη δημοσιότητα οι λίστες των δικαιούχων από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Ο προϋπολογισμός για τις συνολικά 1.987 επιλέξιμες προτάσεις αυτών των περιφερειών ανέρχεται σε 29.246.000 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν φτάνουν τις 309.

Τα ονόματα των δικαιούχων αλλά και τον απορριπτόμενων, του μέτρου για την «ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (υπομέτρο 6.3) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 έδωσαν στη δημοσιότητα τέσσερις περιφέρειες της χώρας.

Πρόκειται για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου, με το συνολικό προϋπολογισμό των 822 επιλέξιμων αιτήσεων να ανέρχεται σε 15.781.000 ευρώ, και με τις μη επιλέξιμες αιτήσεις να φτάνουν τις 156.

Στην περιφέρεια Αττικής οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν ανέρχονται σε 19, ο συνολικός τους προϋπολογισμός σε 266.000 ευρώ, ενώ οι μη επιλέξιμες αιτήσεις ανήλθαν σε πέντε (5).

Σε 206 ανέρχονται επιλέξιμες προτάσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό ύψους 2.884.000 ευρώ για την περιφέρεια Ηπείρου, και σε 22 οι μη επιλέξιμες.

Για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι επιλέξιμοι φάκελοι φτάνουν του; 428, έχοντας προϋπολογισμό 10.265.000 ευρώ, ενώ ο πίνακας που δημοσιεύει, περιλαμβάνει και 119 μη επιλέξιμες αιτήσεις. Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα των δικαιούχων εδώ.

Τέλος, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο προϋπολογισμός για τις 169 επιλέξιμες προτάσεις αγγίζει τα 2.366.000 ευρώ, ενώ οι μη επιλέξιμες προτάσεις είναι 10.

Οι ενστάσεις από τους απορριφθέντες μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες.

Σημειώνεται πως είχαν δοθεί στη δημοσιότητα οι λίστες των δικαιούχων από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Ο προϋπολογισμός για τις συνολικά 1.987 επιλέξιμες προτάσεις αυτών των περιφερειών ανέρχεται σε 29.246.000 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν φτάνουν τις 309.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία