ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αν. Μακεδονία-Θράκη: Δράσεις για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής- εγκατάλειψης από παιδιά και εφήβους Ρομά

305 μαθητές από Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη συμμετείχαν τον πρώτο χρόνο υλοποίησης

 06/07/2021 09:52

Αν. Μακεδονία-Θράκη: Δράσεις για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής- εγκατάλειψης από παιδιά και εφήβους Ρομά
Με τραγούδια, παιχνίδια και χαμόγελα ολοκληρώθηκαν οι φετινές δράσεις για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής- εγκατάλειψης των μαθητών Ρομά στην περιοχή της Θράκης, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην ΠΑΜΘ».

Το έργο, το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» από τον Ιούνιο του 2020 και η ολοκλήρωσή του αναμένεται τον Μάιο του 2023. Στην υλοποίηση του έργου μετέχουν ελληνικά ΑΕΙ, μεταξύ των οποίων και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με την επιστημονική καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας κ. Ευθύμιου Λαμπρίδη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Με τραγούδια, παιχνίδια και χαμόγελα ολοκληρώθηκαν οι φετινές δράσεις για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής- εγκατάλειψης των μαθητών Ρομά στην περιοχή της Θράκης, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην ΠΑΜΘ».

Το έργο, το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» από τον Ιούνιο του 2020 και η ολοκλήρωσή του αναμένεται τον Μάιο του 2023. Στην υλοποίηση του έργου μετέχουν ελληνικά ΑΕΙ, μεταξύ των οποίων και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με την επιστημονική καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας κ. Ευθύμιου Λαμπρίδη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία