ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιτήματα εργαζομένων ικανοποιεί λίγο πριν τις εκλογές ο Τ. Πετρόπουλος

Μετά την χθεσινή του απόφαση που ικανοποιούσε πάγιο αίτημα των αυτοκινητιστών, σήμερα έδωσε λύση στο θέμα των ασφαλιστικών κρατήσεων για νυχτερινή εργασία ή εργασία τις Κυριακές

 19/06/2019 17:08

Αιτήματα εργαζομένων ικανοποιεί λίγο πριν τις εκλογές ο Τ. Πετρόπουλος
Φωτ. αρχείου

Άλλο ένα ζήτημα που απασχολεί εργαζομένους αποφάσισε να λύσει λίγες ημέρες πριν τις εκλογές ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Έτσι μετά την χθεσινή του απόφαση που ικανοποιούσε πάγιο αίτημα των αυτοκινητιστών, σήμερα ο Τ. Πετρόπουλος έδωσε λύση στο θέμα των ασφαλιστικών κρατήσεων για νυχτερινή εργασία ή εργασία τις Κυριακές αποφασίζοντας ότι πλέον δεν θα γίνονται.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, προβλέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.

Όπως διευκρινίζεται, οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται, από την 1η Ιουλίου 2018, σε εισφορές κλάδου κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Για τους έως 31.12.1992 ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η εισφορά υπέρ του κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) εξακολουθεί να υπολογίζεται στη βάση των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται.

Άλλο ένα ζήτημα που απασχολεί εργαζομένους αποφάσισε να λύσει λίγες ημέρες πριν τις εκλογές ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Έτσι μετά την χθεσινή του απόφαση που ικανοποιούσε πάγιο αίτημα των αυτοκινητιστών, σήμερα ο Τ. Πετρόπουλος έδωσε λύση στο θέμα των ασφαλιστικών κρατήσεων για νυχτερινή εργασία ή εργασία τις Κυριακές αποφασίζοντας ότι πλέον δεν θα γίνονται.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, προβλέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.

Όπως διευκρινίζεται, οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται, από την 1η Ιουλίου 2018, σε εισφορές κλάδου κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Για τους έως 31.12.1992 ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η εισφορά υπέρ του κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) εξακολουθεί να υπολογίζεται στη βάση των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία