ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αισιόδοξοι οι Θεσσαλονικείς αν και τα βγάζουν πέρα ίσα ίσα

Τι καταγράφει η έρευνα του ΕΒΕΘ μεταξύ 700 καταναλωτών για την οικονομική τους κατάσταση

 13/04/2019 15:00

Αισιόδοξοι οι Θεσσαλονικείς αν και τα βγάζουν πέρα ίσα ίσα

Τα βγάζουν πέρα ίσα ίσα κι όμως δηλώνουν αισιόδοξοι οι Θεσσαλονικείς, όπως καταγράφεται στην εξαμηνιαία έκθεση του ΕΒΕΘ που παρουσιάστηκε σήμερα στο πλαίσιο του Money Show. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.σε δείγμα 1.500 ερωτώμενων (800 επιχειρή­σε­ων και 700 καταναλωτών) στη Θεσσαλονίκη


Ένας στους τρεις (33%) δηλώνει ότι “τραβάει” από τις αποταμιεύσεις ή χρεώνεται όλο και περισσότερο, και ένας στους δύο (49%) δηλώνει ότι τα φέρ­νει ίσα – ίσα με τα εισοδήματά τους και μόλις 17% είναι όσοι δηλώνουν ότι αποταμιεύουν (λίγο ή πολύ) είναι στο 17%. Την ίδια ώρα ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βρίσκεται πλέον στο καλύτερο επίπεδο της δεκαετίας της κρίσης, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται και οι έρευνες του ΕΒΕΘ. Η μόνη περίοδος όπου ο συγκεκριμένος δείκτης εμφάνισε ίδια επίδοση ήταν τον Μάρτιο του 2015, στην πρώτη μετεκλογική περίοδο των εκλογών του Ιανουαρίου 2015, όπου οι προεκλογικές υποσχέσεις και η ανάδειξη νέας κυβέρνησης είχαν δημιουργήσει στους καταναλωτές προσδοκίες για ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον.Σημειωτέον ότι οι έρευνες του ΕΒΕΘ καταγράφουν αύξηση της αισιοδοξίας (ή μείωση της απαισιοδοξίας) των καταναλωτών κάθε φορά πριν τις εκλογές, κάτι που δεν παρατηρείται μεταξύ των επιχειρηματιών.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία έρευνα οι καταναλωτές στο νομό Θεσσαλονίκης εμφανί­ζονται μεν απαισιόδοξοι, αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 (-23 από -25). Μάλιστα οι θεσσαλονικείς είναι λίγο πιο απαισιόδοξοι -ή έστω λίγο λιγότερο απαισιόδοξοι- από ότι οι υπόλοιποι Έλληνες (ο δεί­κτης κατανα­λω­τικής ε­μπι­­στο­­σύνης στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στις -23 μονάδες, ενώ ο εθνι­κός δείκτης στις -31 μο­­νά­δες).

Πάντως από την ανάλυση των επιμέρους δεικτών, φαίνεται ότι αυτή η τάση δεν μεταφράζεται ακόμη σε αισθητή στροφή στην κατανάλωση και τις επενδύσεις σε σημαντικές αγορές (αν και υπάρχει μια ελαφρά βελτίωση στην πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου και πραγματοποίησης εργασιών ανακαίνισης/επισκευής κατοικίας).

Βλέπουν σταθεροποίηση 

Όταν καλούνται να αξιολογήσουν την οικονομική τους κατάσταση το προηγούμενο διάστημα που προηγήθηκε, οι θεσσαλονικείς είναι λιγότερο απασιόδοξοι σε  σχέ­ση με τον Σεπτέμβριο του 2018. Η πλειοψηφία (47%) προβλέπει σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασής τους κατά το επόμενο 12μηνο, με σαφή μείωση όσων προβλέπουν επιδείνωση (25% έναντι 33% τον προηγούμενο Σεπτέμβριο). Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι αναμένουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού για τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με έναν χρόνο πριν, τον Μάρτιο του 2018 (από 44% σε 25%). 

Σε ότι αφορά  την οικονομική κατάσταση της χώρας για το μέλλον η απαισιοδοξία έχει υποχωρήσει στο 36% από 38% τον περασμένο Σεπτέμβριο και από 54% τον Μάρτιο του 2018. Οι Θεσσαλονικείς είναι λιγότερο απαισιόδοξοι όταν καλούνται να εκτιμήσουν αν η ανεργία θα αυξηθεί, σε σχέση με το σύνολο της χώρας (14% έναντι 21%). 

Δεν σχεδιάζουν αγορές

Πάντως, παρά την... προεκλογική αισιοδοξία, οι καταναλωτές δεν σχεδιάζουν σημαντικές αγορές προς το παρόν, αφήνοντας το για το μέλλον. Ο δείκτης για την πραγματο­ποί­ηση σημαντικών αγορών προς το παρόν καταγράφει ελαφρά επιδείνωση, παραμένοντας μάλιστα σε πολύ αρνητικό επίπεδο, αλλά εμφανίζεται βελτίωση του δείκτη πρόθεσης για την πραγ­μα­τοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον, σε απόλυτη συμφωνία με την αντίστοιχη τάση σε εθνικό επίπεδο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αγο­ρά αυτοκινήτου στο Νομό Θεσ­σα­­λο­νίκης θα εμφανίσει ενδεχομένως κάποια βελτίωση στο ορατό μέλλον. Σταθερά καθηλωμένη εκτιμάται ότι θα παραμείνει η αγορά ακινήτων, ωστόσο η  οικοδομική δραστη­ρι­ότητα γενικότερα ενδεχομένως να ενισχυθεί από τον τομέα των ανακαινίσεων ή/και επισκευών-βελτιώσεων σπιτιών, όπου ο σχετικός δείκτης εμφανίζει μικρή αλλά σαφή βελτίωση.

Τέλος ως προς τις τιμές, οι καταναλωτές στο νομό Θεσσαλονίκης ε­κτι­μούν ότι κινήθηκαν ελαφρά ανοδικά κατά το τελευταίο 12μηνο. Μάλιστα αναμένουν η ελαφριά τάση ανόδου να συνεχιστεί και το επόμενο 12μηνο. Σε εθνικό επίπεδο, οι καταναλωτές θεωρούν ότι οι τιμές το τελευταίο 12μηνο ακολούθησαν ανοδική πορεία και αναφέρουν ότι μελλοντικά αναμένουν να υπάρξει ελαφρά περαιτέρω άνοδος των τιμών.

  Τα βγάζουν πέρα ίσα ίσα κι όμως δηλώνουν αισιόδοξοι οι Θεσσαλονικείς, όπως καταγράφεται στην εξαμηνιαία έκθεση του ΕΒΕΘ που παρουσιάστηκε σήμερα στο πλαίσιο του Money Show. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.σε δείγμα 1.500 ερωτώμενων (800 επιχειρή­σε­ων και 700 καταναλωτών) στη Θεσσαλονίκη


  Ένας στους τρεις (33%) δηλώνει ότι “τραβάει” από τις αποταμιεύσεις ή χρεώνεται όλο και περισσότερο, και ένας στους δύο (49%) δηλώνει ότι τα φέρ­νει ίσα – ίσα με τα εισοδήματά τους και μόλις 17% είναι όσοι δηλώνουν ότι αποταμιεύουν (λίγο ή πολύ) είναι στο 17%. Την ίδια ώρα ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βρίσκεται πλέον στο καλύτερο επίπεδο της δεκαετίας της κρίσης, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται και οι έρευνες του ΕΒΕΘ. Η μόνη περίοδος όπου ο συγκεκριμένος δείκτης εμφάνισε ίδια επίδοση ήταν τον Μάρτιο του 2015, στην πρώτη μετεκλογική περίοδο των εκλογών του Ιανουαρίου 2015, όπου οι προεκλογικές υποσχέσεις και η ανάδειξη νέας κυβέρνησης είχαν δημιουργήσει στους καταναλωτές προσδοκίες για ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον.Σημειωτέον ότι οι έρευνες του ΕΒΕΘ καταγράφουν αύξηση της αισιοδοξίας (ή μείωση της απαισιοδοξίας) των καταναλωτών κάθε φορά πριν τις εκλογές, κάτι που δεν παρατηρείται μεταξύ των επιχειρηματιών.

  Συγκεκριμένα, στην τελευταία έρευνα οι καταναλωτές στο νομό Θεσσαλονίκης εμφανί­ζονται μεν απαισιόδοξοι, αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 (-23 από -25). Μάλιστα οι θεσσαλονικείς είναι λίγο πιο απαισιόδοξοι -ή έστω λίγο λιγότερο απαισιόδοξοι- από ότι οι υπόλοιποι Έλληνες (ο δεί­κτης κατανα­λω­τικής ε­μπι­­στο­­σύνης στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στις -23 μονάδες, ενώ ο εθνι­κός δείκτης στις -31 μο­­νά­δες).

  Πάντως από την ανάλυση των επιμέρους δεικτών, φαίνεται ότι αυτή η τάση δεν μεταφράζεται ακόμη σε αισθητή στροφή στην κατανάλωση και τις επενδύσεις σε σημαντικές αγορές (αν και υπάρχει μια ελαφρά βελτίωση στην πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου και πραγματοποίησης εργασιών ανακαίνισης/επισκευής κατοικίας).

  Βλέπουν σταθεροποίηση 

  Όταν καλούνται να αξιολογήσουν την οικονομική τους κατάσταση το προηγούμενο διάστημα που προηγήθηκε, οι θεσσαλονικείς είναι λιγότερο απασιόδοξοι σε  σχέ­ση με τον Σεπτέμβριο του 2018. Η πλειοψηφία (47%) προβλέπει σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασής τους κατά το επόμενο 12μηνο, με σαφή μείωση όσων προβλέπουν επιδείνωση (25% έναντι 33% τον προηγούμενο Σεπτέμβριο). Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι αναμένουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού για τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με έναν χρόνο πριν, τον Μάρτιο του 2018 (από 44% σε 25%). 

  Σε ότι αφορά  την οικονομική κατάσταση της χώρας για το μέλλον η απαισιοδοξία έχει υποχωρήσει στο 36% από 38% τον περασμένο Σεπτέμβριο και από 54% τον Μάρτιο του 2018. Οι Θεσσαλονικείς είναι λιγότερο απαισιόδοξοι όταν καλούνται να εκτιμήσουν αν η ανεργία θα αυξηθεί, σε σχέση με το σύνολο της χώρας (14% έναντι 21%). 

  Δεν σχεδιάζουν αγορές

  Πάντως, παρά την... προεκλογική αισιοδοξία, οι καταναλωτές δεν σχεδιάζουν σημαντικές αγορές προς το παρόν, αφήνοντας το για το μέλλον. Ο δείκτης για την πραγματο­ποί­ηση σημαντικών αγορών προς το παρόν καταγράφει ελαφρά επιδείνωση, παραμένοντας μάλιστα σε πολύ αρνητικό επίπεδο, αλλά εμφανίζεται βελτίωση του δείκτη πρόθεσης για την πραγ­μα­τοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον, σε απόλυτη συμφωνία με την αντίστοιχη τάση σε εθνικό επίπεδο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αγο­ρά αυτοκινήτου στο Νομό Θεσ­σα­­λο­νίκης θα εμφανίσει ενδεχομένως κάποια βελτίωση στο ορατό μέλλον. Σταθερά καθηλωμένη εκτιμάται ότι θα παραμείνει η αγορά ακινήτων, ωστόσο η  οικοδομική δραστη­ρι­ότητα γενικότερα ενδεχομένως να ενισχυθεί από τον τομέα των ανακαινίσεων ή/και επισκευών-βελτιώσεων σπιτιών, όπου ο σχετικός δείκτης εμφανίζει μικρή αλλά σαφή βελτίωση.

  Τέλος ως προς τις τιμές, οι καταναλωτές στο νομό Θεσσαλονίκης ε­κτι­μούν ότι κινήθηκαν ελαφρά ανοδικά κατά το τελευταίο 12μηνο. Μάλιστα αναμένουν η ελαφριά τάση ανόδου να συνεχιστεί και το επόμενο 12μηνο. Σε εθνικό επίπεδο, οι καταναλωτές θεωρούν ότι οι τιμές το τελευταίο 12μηνο ακολούθησαν ανοδική πορεία και αναφέρουν ότι μελλοντικά αναμένουν να υπάρξει ελαφρά περαιτέρω άνοδος των τιμών.

   ΣΧΟΛΙΑ

   ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

   Επιλέξτε Κατηγορία