ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αιολικοί σταθμοί στους δήμους Λαγκαδά και Βόλβης - Θα εγκατασταθούν 22 ανεμογεννήτριες

Η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, στη σημερινή συνεδρίασή της γνωμοδότησε επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σταθμού παραγωγής ενέργειας στο Σοχού του Λαγκαδά

 22/06/2022 15:58

Αιολικοί σταθμοί στους δήμους Λαγκαδά και Βόλβης - Θα εγκατασταθούν 22 ανεμογεννήτριες

Φανή Σοβιτσλή

Το δρόμο για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών σε περιοχές των δήμων Λαγκαδά και Βόλβης, όπου θα τοποθετηθούν 22 ανεμογεννήτριες, ανοίγει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα άνοιξε στη σημερινή συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, η οποία καλείται να γνωμοδοτήσει για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν συγκεκριμένα στην εγκατάσταση 22 ανεμογεννητριών, σε τρεις περιοχές και επτά διαφορετικές τοποθεσίες στους δήμους Λαγκαδά και Βόλβης.

Ωστόσο η Επιτροπή, άναψε σήμερα το πράσινο φως, γνωμοδοτώντας θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού σταθμού παραγωγής ενέργειας, σε δυο γήπεδα στη θέση Δασότοπος του Σοχού Λαγκαδά.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη συνεδρίαση του σώματος οι μελέτες κάνουν λόγο για την εγκατάσταση τριών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στις θέσεις «Βατράλι – Πηγάδια – Νερόμυλος» της περιοχής Στεφανινών - Ασπροβάλτας του Δήμου Βόλβης (αφορά έξι ανεμογεννήτριες), «Μαυροράχη» της περιοχής Στεφανινών του Δήμου Βόλβης (αφορά επτά ανεμογεννήτριες) και «Δασότοπος» της περιοχής Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά (αφορά εννέα ανεμογεννήτριες).

Πάντως η Μητροπολιτική Επιτροπή ανέβαλε τη λήψη απόφασης για τα τους δύο αιολικούς σταθμούς που προγραμματίζεται να χωροθετηθούν στον δήμο Βόλβης καθώς, προέκυψαν νέα στοιχεία που θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκτός Natura ο αιολικός σταθμός στο Λαγκαδά

Αναφορικά με τον αιολικό σταθμό στο Σοχό του δήμου Λαγκαδά, υπηρεσιακοί παράγοντες του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΚΜ τόνισαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής ότι είναι περιοχή που βρίσκεται εκτός καταφυγίου άγριας ζωής και εκτός περιοχής Natura, ενώ έχει αποστάσεις από τους οικισμούς. Επίσης έκριναν αναγκαία την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας ότι οι αιολικοί σταθμοί είναι από τους καθαρότερους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Διευκρίνισαν μάλιστα ότι καθώς αναμένεται να γίνει αποψίλωση εκτάσεων, δέντρων, θάμνων, η υπηρεσία θέτει ως όρο να γίνει ανάλογη αναδάσωση σε κάποιο άλλο μέρος υπό την επίβλεψη της διεύθυνσης δασών.

Αντιδρά ο Σοχός

Υπενθυμίζεται ότι αρνητική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Δασότοπος εξέδωσε ήδη η Δημοτική Κοινότητα Σοχού. Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση, η οποία αναγνώστηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής «το θέμα μπορεί να ξαναέρθει για συζήτηση και γνωμοδότηση μόνον εφόσον υπάρχει τελεσίδικη απόφαση της πολιτείας για σύσταση δήμου στην περιοχή με έδρα το Σοχό, ο οποίος δήμος θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί άμεσα τα ανταποδοτικά τέλη από τη λειτουργία του έργου προς όφελος των κατοίκων».

Από την πλευρά τους εκπρόσωποι της εταιρείας που ασχολείται με την ανάπτυξη των έργων ανέφεραν ότι η ιδιοκτησία την οποία αφορά ο σχεδιασμός είναι στο μεγαλύτερο μέρος της δημόσια έκταση, δεν υπάρχει καλλιεργήσιμη περιοχή.

Το δρόμο για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών σε περιοχές των δήμων Λαγκαδά και Βόλβης, όπου θα τοποθετηθούν 22 ανεμογεννήτριες, ανοίγει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα άνοιξε στη σημερινή συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, η οποία καλείται να γνωμοδοτήσει για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν συγκεκριμένα στην εγκατάσταση 22 ανεμογεννητριών, σε τρεις περιοχές και επτά διαφορετικές τοποθεσίες στους δήμους Λαγκαδά και Βόλβης.

Ωστόσο η Επιτροπή, άναψε σήμερα το πράσινο φως, γνωμοδοτώντας θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού σταθμού παραγωγής ενέργειας, σε δυο γήπεδα στη θέση Δασότοπος του Σοχού Λαγκαδά.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη συνεδρίαση του σώματος οι μελέτες κάνουν λόγο για την εγκατάσταση τριών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στις θέσεις «Βατράλι – Πηγάδια – Νερόμυλος» της περιοχής Στεφανινών - Ασπροβάλτας του Δήμου Βόλβης (αφορά έξι ανεμογεννήτριες), «Μαυροράχη» της περιοχής Στεφανινών του Δήμου Βόλβης (αφορά επτά ανεμογεννήτριες) και «Δασότοπος» της περιοχής Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά (αφορά εννέα ανεμογεννήτριες).

Πάντως η Μητροπολιτική Επιτροπή ανέβαλε τη λήψη απόφασης για τα τους δύο αιολικούς σταθμούς που προγραμματίζεται να χωροθετηθούν στον δήμο Βόλβης καθώς, προέκυψαν νέα στοιχεία που θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκτός Natura ο αιολικός σταθμός στο Λαγκαδά

Αναφορικά με τον αιολικό σταθμό στο Σοχό του δήμου Λαγκαδά, υπηρεσιακοί παράγοντες του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΚΜ τόνισαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής ότι είναι περιοχή που βρίσκεται εκτός καταφυγίου άγριας ζωής και εκτός περιοχής Natura, ενώ έχει αποστάσεις από τους οικισμούς. Επίσης έκριναν αναγκαία την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας ότι οι αιολικοί σταθμοί είναι από τους καθαρότερους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Διευκρίνισαν μάλιστα ότι καθώς αναμένεται να γίνει αποψίλωση εκτάσεων, δέντρων, θάμνων, η υπηρεσία θέτει ως όρο να γίνει ανάλογη αναδάσωση σε κάποιο άλλο μέρος υπό την επίβλεψη της διεύθυνσης δασών.

Αντιδρά ο Σοχός

Υπενθυμίζεται ότι αρνητική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Δασότοπος εξέδωσε ήδη η Δημοτική Κοινότητα Σοχού. Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση, η οποία αναγνώστηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής «το θέμα μπορεί να ξαναέρθει για συζήτηση και γνωμοδότηση μόνον εφόσον υπάρχει τελεσίδικη απόφαση της πολιτείας για σύσταση δήμου στην περιοχή με έδρα το Σοχό, ο οποίος δήμος θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί άμεσα τα ανταποδοτικά τέλη από τη λειτουργία του έργου προς όφελος των κατοίκων».

Από την πλευρά τους εκπρόσωποι της εταιρείας που ασχολείται με την ανάπτυξη των έργων ανέφεραν ότι η ιδιοκτησία την οποία αφορά ο σχεδιασμός είναι στο μεγαλύτερο μέρος της δημόσια έκταση, δεν υπάρχει καλλιεργήσιμη περιοχή.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία