ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακαινίζονται τα χειρουργεία και η όψη του νοσοκομείου "Άγιος Παύλος"

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου

 11/09/2018 16:36

Ανακαινίζονται τα χειρουργεία και η όψη του νοσοκομείου "Άγιος Παύλος"

Φανή Σοβιτσλή

Στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία μετά τον εξοπλισμό που προμήθευσε πρόσφατα στο νοσοκομείο "Άγιος Παύλος", αποφάσισε να αποκαταστήσει φθορές που έχουν υποστεί  τόσο οι χώροι των χειρουργείων, όσο και η όψη του κτιρίου.

Τα έργα, τα οποία μεταξύ άλλων θα θωρακίσουν την Α' χειρουργική αίθουσα του νοσοκομείου, αλλά και τις υπόλοιπες χειρουργικές αίθουσες, συζητήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της ΠΚΜ, τα μέλη της οποίας ενέκριναν τη διακήρυξη της δημοπρασίας και των όρων δημοπράτησης του έργου: «εργασίες συντήρησης χειρουργείων και αποκατάσταση της νότιας και δυτικής όψης του κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου 'Άγιος Παύλος'».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 70.000 ευρώ, ενώ η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπει η ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία. Όπως επισήμαναν εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διάρκεια της συνεδρίασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στη δημοσιοποίηση της διακήρυξης, αλλά και στην επιλογή αναδόχου, το έργο θα αρχίσει χωρίς καθυστερήσεις, ενώ οι εργασίες θα διαρκέσουν έξι μήνες.

Ποια έργα θα γίνουν

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΠΚΜ, οι εργασίες συντήρησης των χειρουργείων, που θα γίνουν, αφορούν: στη θωράκιση της Α' χειρουργικής αίθουσας, στην επισκευή των κατακόρυφων και οριζόντιων επιφανειών,  όλων των χώρων των χειρουργείων, σε αντικατάσταση  των μεμβρανών σκίασης των υαλοπινάκων, αντικατάσταση πλακών στο δάπεδο της αίθουσας πλύσης των χειρουργικών εργαλείων και του εμφανιστηρίου, βαφές στο χώρο των χειρουργείων και προστατευτικές επενδύσεις.

Όσον αφορά στην αποκατάσταση της νότιας και δυτικής όψης του κτιρίου, πρόκειται να γίνουν εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών ικριωμάτων, καθαρισμός επιφανειών και ελαιοχρωματισμοί.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προμήθευσε το νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», με είδη ιατροτεχνολογίας, ύψους 153.000 ευρώ που προήλθαν από το ΕΣΠΑ: Ειδικότερα έγινε προμήθεια:

* Μηχανήματος τεχνητού νεφρού αιμοδιήθισης – αιμοδιαδιήθησης και on-line μεθόδων για τη μονάδα τεχνητού νεφρού.

* Υπέρηχου φορητού για αγγειολογικές εφαρμογές για τη νεφρολογική κλινική

*Καταγραφικού συστήματος ηλεκτροφυσιολογίας για το αεροδυναμικό εργαστήριο

Στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία μετά τον εξοπλισμό που προμήθευσε πρόσφατα στο νοσοκομείο "Άγιος Παύλος", αποφάσισε να αποκαταστήσει φθορές που έχουν υποστεί  τόσο οι χώροι των χειρουργείων, όσο και η όψη του κτιρίου.

Τα έργα, τα οποία μεταξύ άλλων θα θωρακίσουν την Α' χειρουργική αίθουσα του νοσοκομείου, αλλά και τις υπόλοιπες χειρουργικές αίθουσες, συζητήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της ΠΚΜ, τα μέλη της οποίας ενέκριναν τη διακήρυξη της δημοπρασίας και των όρων δημοπράτησης του έργου: «εργασίες συντήρησης χειρουργείων και αποκατάσταση της νότιας και δυτικής όψης του κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου 'Άγιος Παύλος'».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 70.000 ευρώ, ενώ η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπει η ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία. Όπως επισήμαναν εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διάρκεια της συνεδρίασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στη δημοσιοποίηση της διακήρυξης, αλλά και στην επιλογή αναδόχου, το έργο θα αρχίσει χωρίς καθυστερήσεις, ενώ οι εργασίες θα διαρκέσουν έξι μήνες.

Ποια έργα θα γίνουν

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΠΚΜ, οι εργασίες συντήρησης των χειρουργείων, που θα γίνουν, αφορούν: στη θωράκιση της Α' χειρουργικής αίθουσας, στην επισκευή των κατακόρυφων και οριζόντιων επιφανειών,  όλων των χώρων των χειρουργείων, σε αντικατάσταση  των μεμβρανών σκίασης των υαλοπινάκων, αντικατάσταση πλακών στο δάπεδο της αίθουσας πλύσης των χειρουργικών εργαλείων και του εμφανιστηρίου, βαφές στο χώρο των χειρουργείων και προστατευτικές επενδύσεις.

Όσον αφορά στην αποκατάσταση της νότιας και δυτικής όψης του κτιρίου, πρόκειται να γίνουν εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών ικριωμάτων, καθαρισμός επιφανειών και ελαιοχρωματισμοί.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προμήθευσε το νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», με είδη ιατροτεχνολογίας, ύψους 153.000 ευρώ που προήλθαν από το ΕΣΠΑ: Ειδικότερα έγινε προμήθεια:

* Μηχανήματος τεχνητού νεφρού αιμοδιήθισης – αιμοδιαδιήθησης και on-line μεθόδων για τη μονάδα τεχνητού νεφρού.

* Υπέρηχου φορητού για αγγειολογικές εφαρμογές για τη νεφρολογική κλινική

*Καταγραφικού συστήματος ηλεκτροφυσιολογίας για το αεροδυναμικό εργαστήριο

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία